Services - 530552-2019

08/11/2019    S216    Services - Contract notice - Open procedure 

Netherlands-Someren: Disinfecting and exterminating services in urban or rural areas

2019/S 216-530552

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Someren
National registration number: 242166316
Postal address: Wilhelminaplein 1
Town: Someren
NUTS code: NL NEDERLAND
Postal code: 5711 EK
Country: Netherlands
Contact person: Inge Roes
E-mail: i.roes@bizob.nl
Telephone: +31 610946256

Internet address(es):

Main address: http://www.bizob.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=136845

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Asten
National registration number: 3627499
Postal address: Koningsplein 3
Town: Asten
NUTS code: NL NEDERLAND
Postal code: 5721 GJ
Country: Netherlands
Contact person: Inge Roes
E-mail: i.roes@bizob.nl
Telephone: +31 610946256

Internet address(es):

Main address: http://www.bizob.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=136845

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Nuenen
National registration number: 122154657
Postal address: Jan van Schijnveltlaan 2
Town: Nuenen
NUTS code: NL NEDERLAND
Postal code: 5671 CK
Country: Netherlands
Contact person: Inge Roes
E-mail: i.roes@bizob.nl
Telephone: +31 610946256

Internet address(es):

Main address: http://www.bizob.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=136845

I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=136845
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Bestrijding processierups Asten, Someren, Nuenen

II.1.2)Main CPV code
90670000 Disinfecting and exterminating services in urban or rural areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De opdracht omvat de biologische (preventieve) bestrijding van de processierups met aanvullend zo nodig mechanische (curatieve) bestrijding.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 1 gemeente Asten en gemeente Someren bestrijding eikenprocessierups

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90670000 Disinfecting and exterminating services in urban or rural areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL NEDERLAND
Main site or place of performance:

Gemeente Asten en gemeente Someren.

II.2.4)Description of the procurement:

Gevraagd wordt een totaalprijs voor preventieve inclusief zo nodig mechanische verwijdering van de Eikenprocessessierups voor een in het bestek vastgelegd areaal van ongeveer 6 500 bomen in Asten en 13 000 bomen in Someren. Alsmede enkele aanvullende tarieven.

Werkproces bij meldingen van de Eikenprocessierups naar de opdrachtnemer.

Uitvoeringsdienst Asten Someren (UDAS) controleert de melding ter plaatse en verstuurt de opdrachtnemer de volgende gegevens:

Meldingsnummer:

Locatie: straat, plaats, ter hoogte van Boomhoogte: JW-HW-VW.

Bestek nummer: welke post betreft het.

Bijzonderheden: Nb. melding word via de mail aangeleverd.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Na de initiële looptijd kan de overeenkomst eenzijdig 2 keer met een (1) jaar verlengd worden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ter bepaling van de beste prijs-kwaliteitverhouding wordt gebruik gemaakt van de gunnen op waarde (GOW) methode.

— Criterium 1 capaciteit heeft een maximale fictieve meerwaarde van 25 000,- EUR,

— Criterium 2 reactietermijn standaard melding heeft een maximale fictieve meerwaarde van 5 000,- EUR,

— Criterium 3 reactietermijn spoed melding heeft een maximale fictieve meerwaarde van 5 000,- EUR.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 2 gemeente Nuenen bestrijding eikenprocessierups

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90670000 Disinfecting and exterminating services in urban or rural areas
90921000 Disinfecting and exterminating services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL NEDERLAND
Main site or place of performance:

Gemeente Nuenen

II.2.4)Description of the procurement:

Gevraagd wordt een totaalprijs voor preventieve, inclusief zo nodig mechanische, verwijdering van de Eikenprocessessierups voor een in het bestek vastgelegd areaal van ongeveer 10 513 bomen. Alsmede enkele aanvullende tarieven.

Werkproces bij meldingen van de Eikenprocessierups naar de opdrachtnemer.

Meldingen van burgers worden door het KCS van Nuenen in een digitale postbus geplaatst. De opdrachtnemer heeft toegang tot dit systeem en krijgt een mail als een nieuwe melding is geplaatst.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Na de initiële looptijd kan de overeenkomst eenzijdig 2 keer met een (1) jaar verlengd worden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ter bepaling van de beste prijs-kwaliteitverhouding wordt gebruik gemaakt van de gunnen op waarde (GOW) methode.

— Criterium 1 Capaciteit heeft een maximale fictieve meerwaarde van 25 000,- EUR,

— Criterium 2 Reactietermijn standaard melding heeft een maximale fictieve meerwaarde van 5 000,- EUR,

— Criterium 3 Reactietermijn spoed melding heeft een maximale fictieve meerwaarde van 5 000,-EUR.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Referenties

Certificering VGM-systeem

Minimum level(s) of standards possibly required:

Referentie-eisen:

— Perceel 1: preventief en curatief bestrijden van 11 700 bomen in 1 jaar,

— Perceel 2: preventief en curatief bestrijden van 6 307 bomen in 1 jaar.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/12/2019
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/12/2019
Local time: 11:05
Place:

Someren

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Postal address: Postbus 70584
Town: ’s-Hertogenbosch
Postal code: 5201 CZ
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl

Internet address: www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een mo-tivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van 20dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/11/2019