Paslaugos - 530815-2019

08/11/2019    S216    Storitve - Obvestilo o oddaji naročila - Postopek s pogajanji brez javnega razpisa 

Slovenija-Ljubljana: Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane s cestnim prevozom in drugo opremo

2019/S 216-530815

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5607906000
Poštni naslov: Kopitarjeva ulica 2
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Sektor za javna naročila, Darko Pintarič
E-naslov: darko.pintaric@jhl.si
Telefon: +386 14740857
Telefaks: +386 14740811

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.jhl.si/

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: javno podjetje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Vzdrževanje in dobava nadomestnih delov za parkomate Hectronic in centra za upravljanje

Referenčna številka dokumenta: LPT-27/19
II.1.2)Glavna koda CPV
50230000 Storitve popravila, vzdrževanja in pripadajoče storitve, povezane s cestnim prevozom in drugo opremo
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je vzdrževanje in dobava nadomestnih delov za parkomate Hectronic in centra za upravljanje za obdobje 48 mesecev od datuma sklenitve okvirnega sporazuma in zajema:

— Vzdrževanje parkomatov Hectronic in vzdrževanje centra za upravljanje, sestavljenih iz strojne in programske opreme (v nadaljevanju tudi: sistem),

— Stalno tehnično podporo na vseh lokacijah naročnika za nemoteno delovanje celotnega sistema,

— Nakup nadomestnih delov in opreme za vzdrževanje celotnega sistema.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 650 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
34926000 Oprema za nadzor in upravljanje parkirnih prostorov
34996300 Oprema za upravljanje, nadzor, varnost ali signalizacijo na parkiriščih
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je vzdrževanje in dobava nadomestnih delov za parkomate Hectronic in centra za upravljanje za obdobje 48 mesecev od datuma sklenitve okvirnega sporazuma in zajema:

— Vzdrževanje parkomatov Hectronic in vzdrževanje centra za upravljanje, sestavljenih iz strojne in programske opreme (v nadaljevanju tudi: sistem),

— Stalno tehnično podporo na vseh lokacijah naročnika za nemoteno delovanje celotnega sistema,

— Nakup nadomestnih delov in opreme za vzdrževanje celotnega sistema.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga:
    • odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov
Razlaga:

Predmet javnega naročila je dobava posameznih sklopov za nadomestilo obstoječih komponent v parkomatih, servisiranje in zagotavljanje stalne tehnične podpore za vzdrževanje parkomatov in centra za upravljanje proizvajalca Hectronic za obdobje 48 mesecev.

ELBI d.o.o., Cesta 1. maja 75, SI-4000 Kranj, SLOVENIJA je uradni partner in ekskluzivni distributer za parkirne avtomate in opremo proizvajalca Hectronic GmbH na slovenskem tržišču. Zaradi navedenih razlogov je ELBI d.o.o., Cesta 1. maja 75, SI-4000 Kranj, SLOVENIJA kot edini ponudnik, sposoben zagotavljati storitve in opremo za izvajanje vzdrževanja, servisiranja parkirnih avtomatov proizvajalca Hectronic GmbH, kot tudi edini zagotavljati nadomestne dele.

Glede na navedeno ni mogoče zagotoviti delovanja obstoječih parkomatov in centra za upravljanje z opremo, materiali in rezervnimi deli poljubnega ponudnika, ki tudi ne bi znal vzdrževati obstoječi center za upravljanje, pod pogoji odprtega postopka javnega naročanja, ki bi zagotovil enakost med ponudniki pri sodelovanju v razpisu. Zamenjava izvajalca (in tudi nakup novih parkomatov drugega proizvajalca, ki lahko zagotovi vzdrževanje in nemoteno delovanje) bi naročniku povzročila nesorazmerne tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem ter visoke dodatne stroške.

IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2019/S 129-317371
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
30/09/2019
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: ELBI, elektroinstalacije, projektiranje, trgovina, d.o.o., Kranj
Nacionalna identifikacijska številka: 5483883000
Poštni naslov: Cesta 1. maja 75
Kraj: Kranj
Šifra NUTS: SI SLOVENIJA
Poštna številka: 4000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Skupna vrednost naročila/sklopa: 12 981.24 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
Poštni naslov: Kopitarjeva ulica 2
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
04/11/2019