Services - 530869-2021

19/10/2021    S203

Česko-Karlovy Vary: Architektonické, technické a zeměměřičské služby

2021/S 203-530869

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Národní identifikační číslo: 01312774
Poštovní adresa: Chebská 48/73
Obec: Karlovy Vary
Kód NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
PSČ: 360 06
Země: Česko
Kontaktní osoba: Eliška Bešťáková
E-mail: e.bestakova@spucr.cz
Tel.: +420 355311623
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://spucr.cz
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.spucr.cz
I.4)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: pozemkové úpravy, správa majetku státu, převody majetku státu

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

KoPÚ v k.ú. Štítary u Krásné, k.ú. Vlkovice u M.L, k.ú. Martinov u M.L a k.ú. Prameny.

Spisové číslo: 2VZ20096/2014-529101
II.1.2)Hlavní kód CPV
71250000 Architektonické, technické a zeměměřičské služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmět plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Štítary u Krásné (část 1), Vlkovice u Mariánských Lázní (část 2), Martinov u Mariánských Lázní (část 3) a Prameny (část 4), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., v platném znění, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytýčení hranic nových pozemků dle požadavků vlastníků. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 5 625 350.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 1 - KoPÚ v k.ú. Štítary u Krásné, obec Krásná

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71250000 Architektonické, technické a zeměměřičské služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Karlovarský kraj, okres Cheb, obec Krásná, k.ú. Štítary u Krásné

II.2.4)Popis zakázky:

Předmět plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Štítary u Krásné (část 1), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., v platném znění, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytýčení hranic nových pozemků dle požadavků vlastníků. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

Přípravné práce opční právo do výše 167 643 Kč bez DPH

Návrhové práce opční právo do výše 111 762 Kč bez DPH

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 2 - KoPÚ v k.ú Vlkovice u Mariánských Lázní, obec Vlkovice

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71250000 Architektonické, technické a zeměměřičské služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Karlovarský kraj, okres Cheb, obec Vlkovice, k.ú. Vlkovice u Mariánských Lázní

II.2.4)Popis zakázky:

Předmět plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vlkovice u Mariánských Lázní (část 2), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., v platném znění, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytýčení hranic nových pozemků dle požadavků vlastníků. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

Přípravné práce opční právo do výše 179 604 Kč bez DPH

Návrhové práce opční právo do výše 119 736 Kč bez DPH

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 3 - KoPÚ v k.ú Martinov u Mariánských Lázní, obec Vlkovice

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71250000 Architektonické, technické a zeměměřičské služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Karlovarský kraj, okres Cheb, obec Vlkovice, k.ú. Martinov u Mariánských Lázní

II.2.4)Popis zakázky:

Předmět plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Martinov u Mariánských Lázní (část 3), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., v platném znění, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytýčení hranic nových pozemků dle požadavků vlastníků. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

Přípravné práce opční právo do výše 203 629 Kč bez DPH

Návrhové práce opční právo do výše 135 753 Kč bez DPH

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Část 4 - KoPÚ v k.ú Prameny, obec Prameny

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71250000 Architektonické, technické a zeměměřičské služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ041 Karlovarský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Karlovarský kraj, okres Cheb, obec Prameny, k.ú. Prameny

II.2.4)Popis zakázky:

Předmět plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Prameny (část 4), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., v platném znění, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytýčení hranic nových pozemků dle požadavků vlastníků. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ano
Uveďte popis opcí:

Přípravné práce opční právo do výše 442 161 Kč bez DPH

Návrhové práce opční právo do výše 294 774 Kč bez DPH

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 013-019061
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 1
Název:

Část 1 - KoPÚ v k.ú. Štítary u Krásné, Obec Krásná

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
06/01/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 3
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: GEOREAL spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 40527514
Poštovní adresa: Hálkova 1059/12
Obec: Plzeň
Kód NUTS: CZ Česko
PSČ: 30100
Země: Česko
E-mail: georeal@georeal.cz
Tel.: +420 377237343
Internetová adresa: http://georeal.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 1 210 755.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 1 209 500.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 2
Název:

Část 2 - KoPÚ v k.ú Vlkovice u Mariánských Lázní, Obec Vlkovice

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
06/01/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 4
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 4
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Ing. Václav Kellner
Národní identifikační číslo: 11393807
Poštovní adresa: Kolová 149
Obec: Kolová
Kód NUTS: CZ Česko
PSČ: 36001
Země: Česko
E-mail: kellner@kellner.cz
Tel.: +420 353505043
Internetová adresa: https://www.kellner.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 1 297 140.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 991 300.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 3
Název:

Část 3 - KoPÚ v k.ú Martinov u Mariánských Lázní, Obec Vlkovice

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
06/01/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 5
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 5
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Ing. Václav Kellner
Národní identifikační číslo: 11393807
Poštovní adresa: Kolová 149
Obec: Kolová
Kód NUTS: CZ Česko
PSČ: 36001
Země: Česko
E-mail: kellner@kellner.cz
Tel.: +420 353505043
Internetová adresa: https://www.kellner.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 1 470 657.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 1 058 150.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl V: Zadání zakázky

Část č.: 4
Název:

Část 4 - KoPÚ v k.ú Prameny, Obec Prameny

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
06/01/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 4
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 4
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: GEO Hrubý spol. s r.o.
Národní identifikační číslo: 25227751
Poštovní adresa: Doudlevecká 730/26
Obec: Plzeň
Kód NUTS: CZ Česko
PSČ: 30100
Země: Česko
E-mail: geo@geo.cz
Tel.: +420 377237577
Internetová adresa: https://geo.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 3 193 385.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 2 366 400.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami
Hodnota bez DPH: 141 984.00 CZK
Poměrná část: 6 %
Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:

Projekční práce:

- dopravní stavby - 2%

- vodohospodářské stavby - 2%

- projekční práce ÚSES - 2%

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Důvod F20

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167811
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: http://www.uohs.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
14/10/2021