Paslaugos - 530976-2019

08/11/2019    S216    Paslaugos - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Švedija-Stokholmas: Aplinkosauginės paslaugos

2019/S 216-530976

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Nacionalinis registracijos Nr.: 802016-9499
Adresas: Box 38145
Miestas: Stockholm
NUTS kodas: SE110 Stockholms län
Pašto kodas: 100 64
Šalis: Švedija
Asmuo ryšiams: Christer Hjert
El. paštas: info@kommunakuten.se

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.oslvf.se

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos agentūra ar tarnyba
I.5)Pagrindinė veikla
Aplinka

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Drift av Östra Sveriges luftvårdsförbunds (ÖSLVF) regionala system för luftmiljöövervakning.

Nuorodos numeris: 2019/1
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90700000 Aplinkosauginės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Enligt luftkvalitetsförordning (2010:477) (MKN-förordningen) är svenska kommuner ansvariga för kontrollen av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Detta ansvar kan genomföras på flera sätt, dels kan de själva utföra kontrollen, dels anlita en konsult för detta, de kan även ingå i ett luftvårdsförbund eller samverka med andra kommuner i andra former. En del kommuner kombinerar dessa varianter på olika sätt, dvs. mäter till exempel både på egen hand och ingår i luftvårdsförbund.

Östra Sveriges Luftvårdsförbund (ÖSLVF) utför i samverkansområdet (hela Gävleborgs, Stockholms, Uppsala och Södermanlands län) kontroll av utomhusluft enligt gällande förordningar. ÖSLVF tillhandahåller regionala mätningar, emissionsdatabaser, spridningsmodeller och systemprogramvaror för att tillgodose kraven enligt MKN-förordningen.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 21 960 000.00 SEK
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90731000 Su oro tarša susijusios paslaugos
90731100 Oro kokybės valdymas
90731400 Oro taršos stebėjimo arba matavimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: SE110 Stockholms län
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Upphandlingen avser drift av ÖSLVF:s luftmiljöövervakningssystem i Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Gävleborgs län i enlighet med vad som anges i kravspecifikationen samt ett Ram-/avropsavtal som innebär att medlem hos Beställaren ska kunna avropa luftmiljötjänster med stöd av upprättat avtal mellan Beställaren och Leverantören.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 120-294342
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
20/09/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Stockholms stad
Nacionalinis registracijos Nr.: 212000-0142
Adresas: Ragnar Östbergs plan 1
Miestas: Stockholm
NUTS kodas: SE1 ÖSTRA SVERIGE
Pašto kodas: 112 20
Šalis: Švedija
El. paštas: malin@slb.nu

Interneto adresas: http://www.stockholm.se

Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 21 960 000.00 SEK
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Förvaltningsrätten
Miestas: Stockholm
Šalis: Švedija
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
07/11/2019