Dienstleistungen - 531122-2019

08/11/2019    S216    Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Czempiń: Usługi związane z odpadami

2019/S 216-531122

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 194-471948)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów – Selekt
Krajowy numer identyfikacyjny: 6981716272
Adres pocztowy: ul. Kościańskie Przedmieście 2B
Miejscowość: Czempiń
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 64-020
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogusław Baraniak
E-mail: czo.selekt@czempin.pl
Tel.: +48 612826303/+48 612823358
Faks: +48 612826303

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.selekt.czempin.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gmin uczestniczących w ZM CZO – Selekt

Numer referencyjny: CZO.272.1.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odp. kom. z terenu następujących gmin: Brodnica, Czempiń, Dolsk, Dopiewo, Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Kaźmierz, Komorniki, gminy Kościan i gminy miejskiej Kościan, miasta Puszczykowo, Opalenica, Rakoniewice, Stęszew, Wielichowo, Zbąszyń. Odpady odbierane będą:

1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

2) z domków letniskowych i nieruchomości mieszanych, tj. nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne;

3) z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), z aptek i elektropunktów. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostarczenie odebranych odpadów i ich rozładunek w Instalacji Komunalnej - PreZero Recykling Zachód Sp. z o.o. w Piotrowie Pierwszym 26/27.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 194-471948

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 08/11/2019
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 21/11/2019
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 21/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:

Uwaga!

Obowiązują różne terminy na składanie i otwarcie ofert dla poszczególnych części zamówienia - zgodnie z pkt 12.1. i 12.2. SIWZ.

Składanie ofert:

Część 1: Sektor I – obszar gminy Brodnica - do dnia 8.11.2019 r. do godz. 9.30. Część 2: Sektor II – obszar gminy Czempiń - do dnia 13.11.2019 r. do godz. 9.30. Część 3: Sektor III – obszar gminy Dolsk - do dnia 8.11.2019 r. do godz. 9.30. Część 4: Sektor IV – obszar gminy Dopiewo - do dnia 18.11.2019 r. do godz. 9.30. Część 5: Sektor V – obszar gminy Granowo - do dnia 8.11.2019 r. do godz. 9.30. Część 6: Sektor VI – obszar gminy Grodzisk Wielkopolski - do dnia 15.11.2019 r. do godz. 9.30.

Część 7: Sektor VII – obszar gminy Kamieniec - do dnia 12.11.2019 r. do godz. 9.30.

Część 8: Sektor VIII – obszar gminy Kaźmierz - do dnia 12.11.2019 r. do godz. 9.30. Część 9: Sektor IX – obszar gminy Komorniki - do dnia 19.11.2019 r. do godz. 9.30. Część 10: Sektor X – obszar gminy Kościan i gminy miejskiej Kościan - do dnia 15.11.2019 r. do godz. 9.30.

Część 11: Sektor XII – obszar miasta Puszczykowo - do dnia 13.11.2019 r. do godz. 9.30.

Część 12: Sektor XIII – obszar gminy Opalenica - do dnia 14.11.2019 r. do godz. 9.30.

Część 13: Sektor XIV – obszar gminy Rakoniewice - do dnia 13.11.2019 r. do godz. 9.30.

Część 14: Sektor XVI – obszar gminy Stęszew - do dnia 14.11.2019 r. do godz. 9.30.

Część 15: Sektor XVIII – obszar gminy Wielichowo - do dnia 12.11.2019 r. do godz. 9.30.

Część 16: Sektor XIX – obszar gminy Zbąszyń - do dnia 14.11.2019 r. do godz. 9.30.

Otwarcie ofert:

Część 1: Sektor I – obszar gminy Brodnica - dnia 8.11.2019 r. o godz. 10.00. Część 2: Sektor II – obszar gminy Czempiń - dnia 13.11.2019 r. o godz. 10.00. Część 3: Sektor III – obszar gminy Dolsk - dnia 8.11.2019 r. o godz. 10.15.

Część 4: Sektor IV – obszar gminy Dopiewo - dnia 18.11.2019 r. o godz. 10.00. Część 5: Sektor V – obszar gminy Granowo - dnia 8.11.2019 r. o godz. 10.30.

Część 6: Sektor VI – obszar gminy Grodzisk Wielkopolski - dnia 15.11.2019 r. o godz. 10.00.

Część 7: Sektor VII – obszar gminy Kamieniec - dnia 12.11.2019 r. o godz. 10.00. Część 8: Sektor VIII – obszar gminy Kaźmierz - dnia 12.11.2019 r. o godz. 10.15. Część 9: Sektor IX – obszar gminy Komorniki - dnia 19.11.2019 r. o godz. 10.00. Część 10: Sektor X – obszar gminy Kościan i gminy miejskiej Kościan - dnia 15.11.2019 r. o godz. 10.15.

Część 11: Sektor XII – obszar miasta Puszczykowo - dnia 13.11.2019 r. o godz. 10.15.

Część 12: Sektor XIII – obszar gminy Opalenica - dnia 14.11.2019 r. o godz. 10.00. Część 13: Sektor XIV – obszar gminy Rakoniewice - dnia 13.11.2019 r. o godz. 10.30.

Część 14: Sektor XVI – obszar gminy Stęszew - dnia 14.11.2019 r. o godz. 10.15. Część 15: Sektor XVIII – obszar gminy Wielichowo - dnia 12.11.2019 r. o godz. 10.30.

Część 16: Sektor XIX – obszar gminy Zbąszyń - dnia 14.11.2019 r. o godz. 10.30.

Powinno być:

Uwaga!

Obowiązują różne terminy na składanie i otwarcie ofert dla poszczególnych części zamówienia – zgodnie z pkt 12.1. i 12.2. SIWZ.

Składanie ofert:

Część 1: Sektor I – obszar gminy Brodnica – do dnia 21.11.2019 r. do godz. 9.30.

Część 2: Sektor II – obszar gminy Czempiń – do dnia 25.11.2019 r. do godz. 9.30.

Część 3: Sektor III – obszar gminy Dolsk – do dnia 21.11.2019 r. do godz. 9.30.

Część 4: Sektor IV – obszar gminy Dopiewo – do dnia 28.11.2019 r. do godz. 9.30.

Część 5: Sektor V – obszar gminy Granowo – do dnia 21.11.2019 r. do godz. 9.30.

Część 6: Sektor VI – obszar gminy Grodzisk Wielkopolski – do dnia 27.11.2019 r. do godz. 9.30.

Część 7: Sektor VII – obszar gminy Kamieniec – do dnia 22.11.2019 r. do godz. 9.30.

Część 8: Sektor VIII – obszar gminy Kaźmierz – do dnia 22.11.2019 r. do godz. 9.30.

Część 9: Sektor IX – obszar gminy Komorniki – do dnia 29.11.2019 r. do godz. 9.30.

Część 10: Sektor X – obszar gminy Kościan i gminy miejskiej Kościan – do dnia 27.11.2019 r. do godz. 9.30.

Część 11: Sektor XII – obszar miasta Puszczykowo – do dnia 25.11.2019 r. do godz. 9.30.

Część 12: Sektor XIII – obszar gminy Opalenica – do dnia 26.11.2019 r. do godz. 9.30.

Część 13: Sektor XIV – obszar gminy Rakoniewice – do dnia 25.11.2019 r. do godz. 9.30.

Część 14: Sektor XVI – obszar gminy Stęszew – do dnia 26.11.2019 r. do godz. 9.30.

Część 15: Sektor XVIII – obszar gminy Wielichowo – do dnia 22.11.2019 r. do godz. 9.30.

Część 16: Sektor XIX – obszar gminy Zbąszyń – do dnia 26.11.2019 r. do godz. 9.30.

Otwarcie ofert:

Część 1: Sektor I – obszar gminy Brodnica – dnia 21.11.2019 r. o godz. 10.00.

Część 2: Sektor II – obszar gminy Czempiń – dnia 25.11.2019 r. o godz. 10.00.

Część 3: Sektor III – obszar gminy Dolsk – dnia 21.11.2019 r. o godz. 10.15.

Część 4: Sektor IV – obszar gminy Dopiewo – dnia 28.11.2019 r. o godz. 10.00.

Część 5: Sektor V – obszar gminy Granowo – dnia 21.11.2019 r. o godz. 10.30.

Część 6: Sektor VI – obszar gminy Grodzisk Wielkopolski – dnia 27.11.2019 r. o godz. 10.00.

Część 7: Sektor VII – obszar gminy Kamieniec – dnia 22.11.2019 r. o godz. 10.00.

Część 8: Sektor VIII – obszar gminy Kaźmierz – dnia 22.11.2019 r. o godz. 10.15.

Część 9: Sektor IX – obszar gminy Komorniki – dnia 29.11.2019 r. o godz. 10.00.

Część 10: Sektor X – obszar gminy Kościan i gminy miejskiej Kościan – dnia 27.11.2019 r. o godz. 10.15.

Część 11: Sektor XII – obszar miasta Puszczykowo – dnia 25.11.2019 r. o godz. 10.15.

Część 12: Sektor XIII – obszar gminy Opalenica – dnia 26.11.2019 r. o godz. 10.00.

Część 13: Sektor XIV – obszar gminy Rakoniewice – dnia 25.11.2019 r. o godz. 10.30.

Część 14: Sektor XVI – obszar gminy Stęszew – dnia 26.11.2019 r. o godz. 10.15.

Część 15: Sektor XVIII – obszar gminy Wielichowo – dnia 22.11.2019 r. o godz. 10.30.

Część 16: Sektor XIX – obszar gminy Zbąszyń – dnia 26.11.2019 r. o godz. 10.30.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: