Dienstleistungen - 531127-2019

08/11/2019    S216

Polen-Warschau: Reinigungsdienste

2019/S 216-531127

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 192-466731)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Nationale Identifikationsnummer: 368302575
Postanschrift: ul. Grzybowska 80/82
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-844
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Mateusz Synowka
E-Mail: zamowienia@wroclaw.rzgw.gov.pl
Telefon: +48 713479410
Fax: +48 713285048

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://wodypolskie.bip.gov.pl/

Adresse des Beschafferprofils: http://wroclaw.rzgw.gov.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych i socjalnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Nysie

Referenznummer der Bekanntmachung: WR.ROZ.281.315.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i socjalnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie budynków Zarządu Zlewni w Nysie przez okres 12 miesięcy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 192-466731

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

VII. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, EPUAP-u https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Korespondencję należy kierować na adres:

Nazwa instytucji w ePUAP:

PGW Wody Polskie - RZGW Wrocław (50-950 Wrocław (miasto), woj. dolnośląskie)

Adres skrzynki ePUAP: /pgwwp-wr/SkrytkaESP.

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:

zamowienia@wroclaw.rzgw.gov.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

muss es heißen:

VII. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, EPUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Korespondencję należy kierować na adres:

Nazwa instytucji w ePUAP:

PGW Wody Polskie — RZGW Wrocław (50-950 Wrocław (miasto), woj. dolnośląskie).

Adres skrzynki ePUAP: /pgwwp-wr/SkrytkaESP.

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia.wroclaw@wody.gov.pl

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 06/11/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 06/11/2019
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: