Dienstleistungen - 531155-2019

08/11/2019    S216    Dienstleistungen - Änderung einer Konzession/eines Auftrags während ihrer/seiner Laufzeit - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Kalisz: Wartung von Straßenbeleuchtungen

2019/S 216-531155

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 6181607268
Postanschrift: ul. Wrocławska 71A
Ort: Kalisz
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Postleitzahl: 62-800
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paweł Sobczak
E-Mail: psobczak@ouid.pl
Telefon: +48 625986418
Fax: +48 625985274

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.oswietlenie.kalisz.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://bip.oswietlenie.kalisz.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie prac eksploatacyjno-konserwacyjnych infrastruktury oświetleniowej zainstalowanej na obszarze działania OUID Sp. z o.o. dla gmin rejonu konińskiego

Referenznummer der Bekanntmachung: 22/WR/DT/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50232100 Wartung von Straßenbeleuchtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Witkowo

Los-Nr.: 21
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Hauptort der Ausführung:

Teren gminy Witkowo

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne określone w załącznikach do SIWZ;

2) pozostałe prace eksploatacyjno-konserwacyjne takie, jak:

a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej);

b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 01/01/2019
Ende: 31/12/2019
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 010-019244

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 21/22/WR/DT/2018
Los-Nr.: 21
Bezeichnung des Auftrags:

Gmina Witkowo

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
28/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Eutro Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 6182057367
Postanschrift: Nowe Skalmierzyce
Ort: Chotów 24B
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Postleitzahl: 63-460
Land: Polen
E-Mail: biuro@eutro.pl
Telefon: +48 690007800
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 14 649.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań UZP
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/11/2019

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
50232100 Wartung von Straßenbeleuchtungen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Hauptort der Ausführung:

Teren gminy Witkowo

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) podstawowe prace eksploatacyjno-konserwacyjne określone w załącznikach do SIWZ;

2) pozostałe prace eksploatacyjno-konserwacyjne takie, jak:

a) zabezpieczenie miejsca wystąpienia skutków działania siły wyższej, aktu wandalizmu, kradzieży itp., w celu wyeliminowania realnego, bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa życia i zdrowia (bez odtwarzania uszkodzonych elementów infrastruktury oświetleniowej);

b) inne m.in. pomiary okresowe, montaż i demontaż ozdób świątecznych, grupowa wymiana: opraw, źródeł światła, kloszy itp.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 01/01/2019
Ende: 31/12/2019
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 14 649.00 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Eutro Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 6182057367
Postanschrift: Nowe Skalmierzyce
Ort: Chotów 24B
NUTS-Code: PL41 Wielkopolskie
Postleitzahl: 63-460
Land: Polen
E-Mail: biuro@eutro.pl
Telefon: +48 690007800
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług (polegających na powtórzeniu tych samych czynności) od dotychczasowego wykonawcy w zakresie 50 % wartości umowy pierwotnej.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Kontynuacja umowy w zakresie konserwacji z dotychczasowym wykonawcą jest niezbędna m.in. w celu wyeliminowania ewentualnych przestojów w realizacji usługi zagrażających zdrowiu i życiu.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 14 649.00 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 21 951.22 EUR