Servicios - 531165-2019

08/11/2019    S216

Hungría-Budapest: Servicios de apoyo al software

2019/S 216-531165

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Número de identificación fiscal: AK01334
Dirección postal: Műegyetem rakpart 3.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1111
País: Hungría
Persona de contacto: dr. Kováts Péter
Correo electrónico: kozbeszerzes@mail.bme.hu
Teléfono: +36 14633310
Fax: +36 14633380
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.bme.hu
Dirección del perfil de comprador: http://www.bme.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

BME által alkalmazott integrált gazdálkodási információs rendszer (MGR) üzemeltetése; funkcionalitásának folyamatos bővítése, és a meglévő funkciók korszerűsítése

II.1.2)Código CPV principal
72261000 Servicios de apoyo al software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

BME által alkalmazott integrált gazdálkodási információs rendszer (MGR) üzemeltetése; funkcionalitásának folyamatos bővítése, és a meglévő funkciók korszerűsítése

II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU11 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

BME által alkalmazott integrált gazdálkodási információs rendszer (MGR) üzemeltetése; funkcionalitásának folyamatos bővítése, és a meglévő funkciók korszerűsítése.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 28/02/2018
Fin: 31/10/2019
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 049-108688

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Denominación:

Szolgáltatási szerződés a BME által alkalmazott integrált gazdálkodási információs rendszer (MGR) üzemeltetésére; funkcionalitásának folyamatos bővítésére, és a meglévő funkciók korszerűsítésére

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
28/02/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Konzorcia Kereskedelmi Szolgáltató és Szoftverfejlesztő kft.
Dirección postal: Pálya u. 9. II. em.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU11 Budapest
Código postal: 1012
País: Hungría
Correo electrónico: tibor.skobrics@konzorcia.hu
Teléfono: +36 14873011
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 318 000 000.00 HUF

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

A szerződés módosítására 9.10.2019 napján került sor.

A módosítás jogcíme a Kbt. 141. § (2) bekezdés. A szerződésmódosítás nem járt a szerződéses érték növekedésével.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó utca 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó utca 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148-149§-i szerint, különös tekintettel a Kbt. 148.§ 3, 5, és 7 bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó utca 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/11/2019

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
72261000 Servicios de apoyo al software
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
72262000 Servicios de desarrollo de software
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU11 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

VII.1.4)Descripción del contrato:

BME által alkalmazott integrált gazdálkodási információs rendszer (MGR) üzemeltetése; funkcionalitásának folyamatos bővítése, és a meglévő funkciók korszerűsítése

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 28/02/2018
Fin: 31/10/2019
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 318 000 000.00 HUF
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: KONZORCIA Kereskedelmi, szolgáltató és szoftverfejlesztő kft
Dirección postal: Pálya u. 9. II. em
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU11 Budapest
Código postal: 1012
País: Hungría
Correo electrónico: tibor.skobrics@konzorcia.hu
Teléfono: +36 14873011
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Az eljárás eredményeként megkötött szerződést 19.1. pontja kimondja:

„A jelen szerződés annak aláírását követően - kizárólag a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§-ában foglaltak szerint - lép hatályba és 31.10.2019-ig marad hatályban. Megrendelő jogosult a jelen szerződést egyoldalú nyilatkozatával, változatlan szerződéses feltételek mellett 31.10.2020-ig meghosszabbítani.”

Megrendelő fenti jogával élni kívánt és 9.10.2019 napján kelt nyilatkozatával a szerződés hatályát 31.10.2020-ig meghosszabbította.

A szerződés módosításhoz az Ellenőrző Szerv hozzájárult, a 320/2015. (X.30.) kormányrendelet alapján végzett ellenőrzés során. A szerződésmódosítás a szerződéses értéket (nettó 318 000 000 Ft) nem érinti.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las razones económicas o técnicas y de los inconvenientes o el aumento de costes que impiden cambiar de contratista:

Az eljárás eredményeként megkötött szerződést 19.1. pontja kimondja:

„A jelen szerződés annak aláírását követően - kizárólag a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13.§-ában foglaltak szerint - lép hatályba és 31.10.2019-ig marad hatályban. Megrendelő jogosult a jelen szerződést egyoldalú nyilatkozatával, változatlan szerződéses feltételek mellett 31.10.2020-ig meghosszabbítani.”

Megrendelő fenti jogával élni kívánt és 9.10.2019 napján kelt nyilatkozatával a szerződés hatályát 31.10.2020-ig meghosszabbította.

A szerződés módosításhoz az Ellenőrző Szerv hozzájárult, a 320/2015. (X.30.) kormányrendelet alapján végzett ellenőrzés során. A szerződésmódosítás a szerződéses értéket (nettó 318 000 000 Ft) nem érinti.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 318 000 000.00 HUF
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 318 000 000.00 HUF