Lieferungen - 531268-2019

08/11/2019    S216    Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Nicht offenes Verfahren 

Dänemark-Thisted: Schlammbehandlung

2019/S 216-531268

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Thisted Renseanlæg A/S
Nationale Identifikationsnummer: 34899487
Postanschrift: 7700
Ort: Thisted
NUTS-Code: DK050 Nordjylland
Land: Dänemark
E-Mail: thistedvand@thistedvand.dk

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://thistedvand.dk/

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Samsø Spildevand A/S
Nationale Identifikationsnummer: 32749429
Postanschrift: 8305
Ort: Brundby Mark
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Land: Dänemark
E-Mail: info@samsoespildevand.dk

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.samsoespildevand.dk/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tender.konnect.dk/invite/590
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tender.konnect.dk/invite/590
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af polymerer til slamafvanding

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90513800 Schlammbehandlung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Udbuddet vedrører levering af polymerer til forafvanding og slutafvanding. Udbuddet gennemføres af Shared A/S på vegne af Thisted Renseanlæg A/S og Samsø Spildevand A/S og er opdelt i 2 delaftaler.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 856 614.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delaftale 1 - Thisted Renseanlæg A/S

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513800 Schlammbehandlung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK050 Nordjylland
Hauptort der Ausführung:

Thisted, Hanstholm, Vilsund, Tåbel & Øsløs

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Delaftale 1 - Thisted Renseanlæg A/S vedrører levering af polymerer til følgende anlæg:

Hanstholm renseanlæg:

— Slutafvanding af biologisk overskudsslam,

— Slutafvanding af industrislam,

— Flotationsslam.

Thisted renseanlæg:

— Forafvanding af både primær- og biologisk slam,

— Slutafvanding af mesofilt rådnetanksslam.

Vilsund renseanlæg:

— Slutafvanding af biologisk overskudsslam.

Øsløs renseanlæg:

— Slutafvanding af biologisk overskudsslam.

Tåbel renseanlæg:

— Slutafvanding af rådnetankslam,

— I løbet af kontraktperioden kan det ændres til at være slutafvanding af biologisk overskudsslam i stedet for af rådnetanksslam.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Tørstofprocent / Gewichtung: 40 %
Qualitätskriterium - Name: Rejektvand / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 50 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 853 334.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Ordregiver kan forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 3
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Ordregiver har vurderet at der er tilstrækkelig reel konkurrence såfremt der modtages tilbud fra 3, som vurderes at være nødvendigt for at skabe konkurrence om kontrakterne samtidig med, at der tages hensyn til de udbudsomkostninger, der er forbundet med at ansøge om deltagelse og afgive tilbud. Her tænkes specielt i forhold til omkostninger for fuldskalatest, som er omkostningstungt for såvel ordregiver som tilbudsgiver.

De 3 ansøgere, der har de bedste og mest relevante referencer ift. den udbudte opgave, vil blive opfordret til at afgive bud på opgaven.

Ordregiver vil udvælge de leverandører, der kan påvises de bedste og mest relevante referencer. Referencelisten bør indeholde en kort beskrivelse af leverancen inklusive angivelse af omfang og varighed, kontraktsum, kunde samt kontaktperson hos den pågældende kunde.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Delaftale 2 - Samsø Spildevand A/S

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513800 Schlammbehandlung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK042 Østjylland
Hauptort der Ausführung:

Samsø

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Delaftale 2 - Samsø Spildevand vedrører levering af polymer til følgende anlæg:

Nordøens renseanlæg:

— Slutafvanding af overskudsslam.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Tørstofprocent / Gewichtung: 40 %
Qualitätskriterium - Name: Rejektvand / Gewichtung: 10 %
Preis - Gewichtung: 50 %
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 280.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Ordregiver kan forlænge aftalen med op til 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 3
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Ordregiver har vurderet at der er reel konkurrence, såfremt der modtages tilbud fra 3. På den måde opfordre ordregiver et antal ansøgere, som er nødvendigt for at skabe konkurrence om kontrakten, samtidig med at der tages hensyn til de udbudsomkostninger, der er forbundet med at om deltagelse og afgives tilbud. Her vurderes specielt i relation til de omkostninger der er forbundet med udførelsen af fuldskalatest for såvel tilbudsgiver som ordregiver.

De 3 ansøgere, der har de bedste og mest relevante referencer ift. den udbudte opgave, vil blive opfordret til at afgive bud på opgaven.

Ordregiver vil udvælge de leverandører, der kan påvises de bedste og mest relevante referencer. Referencelisten bør indeholde en kort beskrivelse af leverancen inklusive angivelse af omfang og varighed, kontraktsum, kunde samt kontaktperson hos den pågældende kunde.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående krav er, hvad der kræves af ansøger for, at ordregiver vurderer dem egnede til at løfte opgaven. Ansøger, der ikke overholder nedenstående krav, vil blive vurderet som uegnede til at løfte opgaven.

- Ansøger må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100 000 DKK,

- Specifik årsomsætning: En årlig omsætning på min. 2 000 000 DKK i 2 ud af de 3 seneste regnskabsår,

- Finansielle nøgletal: Tilbudsgiver skal have haft en positivt egenkapital i det seneste regnskabsår.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

- Ansøger må ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100 000 DKK,

- Specifik årsomsætning: En årlig omsætning på min. 2 000 000 DKK i 2 ud af de 3 seneste regnskabsår,

- Finansielle nøgletal: Tilbudsgiver skal have haft en positivt egenkapital i det seneste regnskabsår.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

De 3 ansøgere, der har de bedste og mest relevante referencer ift. den udbudte opgave, vil blive opfordret til at afgive bud på opgaven.

Ordregiver vil udvælge de leverandører, der kan påvises de bedste og mest relevante referencer, hvor følgende vurderes positivt.

Til brug for udvælgelsen skal ansøgerne anføre følgende:

Referencelisten bør indeholde en kort beskrivelse af leverancen inklusive angivelse af omfang og varighed, kontraktsum, kunde samt kontaktperson hos den pågældende kunde.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Referencelisten skal minimum indebære referencer inden for de seneste 3 år. Referencerne skal omhandle en beskrivelse af 3 relevante opgaver, referencens løbetid samt mængder (ton pr. år).

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:
III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Kontraktvilkår fremgår af det samlede udbudsmateriale, særligt dokumentet >>Rammeaftale<<.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/12/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 12/12/2019
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 04/04/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internet-Adresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

§ 7, stk. 3:

Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Efter § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill

perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internet-Adresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/11/2019