Paslaugos - 531377-2019

08/11/2019    S216

Lietuva-Vilnius: Finansinio lizingo paslaugos

2019/S 216-531377

Skelbimas apie pirkimą. Komunalinės paslaugos

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/25/ES

I dalis: Perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: UAB „Vilniaus viešasis transportas“
Nacionalinis registracijos Nr.: 302683277
Adresas: Žolyno g. 15
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pašto kodas: LT-10209
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Gaudenis Sadaunykas
El. paštas: gaudenis.sadaunykas@vilniausvt.lt
Telefonas: +370 52394736
Faksas: +370 52394749
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.vvtr.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/27121
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=484411
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=484411&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.6)Pagrindinė veikla
Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Finansinio lizingo paslaugos pirkimas

Nuorodos numeris: 459765
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
66114000 Finansinio lizingo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Pirkimo objektas – finansinio lizingo paslauga. Pirkimo tikslas – lizingo būdu įsigyti 50 naujų sujungtinių triašių žemagrindžių suslėgtomis gamtinėmis dujomis (SGD) varomų miesto tipo autobusų MAN „Lion‘s City“ (toliau – autobusai). Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Lizingo laikotarpis – 5 metai (60 mėnesių) nuo autobusų tiekėjo pristatyto autobuso trišalio perdavimo–priėmimo akto, kurį pasirašo autobusų tiekėjas, perkantysis subjektas ir lizingo davėjas, pasirašymo dienos. Finansinio lizingo sutarties galiojimo laikotarpis – 5 metai (60 mėnesių) nuo autobusų tiekėjo paskutinio pristatyto autobuso trišalio akto pasirašymo dienos. Lizingo laikotarpio ir finansinio lizingo sutarties pratęsimai nenumatyti. Finansuojama suma – 85 proc. pradinės autobusų kainos be PVM, t. y. 12 451 650,00 EUR. Palūkanų norma – fiksuota visą lizingo sutarties galiojimo laikotarpį. Lizingo palūkanų apskaičiavimo metodas – linijinis.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
66114000 Finansinio lizingo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Vilnius.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Pirkimo objektas – finansinio lizingo paslauga (toliau – lizingas, paslauga). Pirkimo tikslas – lizingo būdu įsigyti 50 (penkiasdešimt) naujų sujungtinių triašių žemagrindžių suslėgtomis gamtinėmis dujomis (SGD) varomų miesto tipo autobusų MAN „Lion‘s City“ (transporto priemonių kodas M3CG) (toliau – transporto priemonės, autobusai). Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas. Perkamos paslaugos savybės, autobusų tiekėjas, įsigyjamų autobusų kiekis, autobusų pristatymo terminai ir sąlygos, visų autobusų kaina, finansuojama suma, lizingo laikotarpis ir kiti lizingo reikalavimai apibūdinti pirkimo sąlygų 1 priede „Finansinio lizingo paslaugos techninė specifikacija“. Lizingo laikotarpis – 5 (penkeri) metai (60 (šešiasdešimt) mėnesių) nuo autobusų tiekėjo pristatytos transporto priemonės trišalio perdavimo–priėmimo akto, kurį pasirašo autobusų tiekėjas, perkantysis subjektas ir lizingo davėjas (toliau – trišalis aktas), pasirašymo dienos. Finansinio lizingo sutarties galiojimo laikotarpis – 5 (penkeri) metai (60 (šešiasdešimt) mėnesių) nuo autobusų tiekėjo paskutinės pristatytos transporto priemonės trišalio akto pasirašymo dienos. Lizingo laikotarpio ir finansinio lizingo sutarties pratęsimai nenumatyti. Finansuojama suma – 85 (aštuoniasdešimt penki) proc. pradinės transporto priemonių kainos be PVM, t. y. transporto priemonių kainos ir pradinės įmokos skirtumas, kuris yra 12 451 650,00 (dvylika milijonų keturi šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis šeši šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct) EUR. Palūkanų norma – fiksuota visą lizingo sutarties galiojimo laikotarpį. Lizingo palūkanų apskaičiavimo metodas – linijinis.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 1 800 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 76
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tiekėjai privalo pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Reikalavimai nurodyti pirkimo sąlygose.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Nereikalaujama.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Nereikalaujama.

III.1.6)Reikalaujami užstatai ir garantijos:

Nereikalaujama.

III.1.7)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:

Atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir ypatumus, visus eilinius mokėjimus lizingo davėjui – autobusų vertės dalį bei priskaičiuotą palūkanų sumą – perkantysis subjektas sumokės lizingo mokėjimų grafikuose nustatytomis mokėjimo datomis. Lizingo davėjui be palūkanų nėra mokami jokie papildomi mokesčiai – įsipareigojimų, išankstinio grąžinimo ir t. t. PVM sąskaitas faktūras palūkanų mokėjimams lizingo davėjas privalo teikti tik informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

III.1.8)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:

Perkantysis subjektas nereikalauja, kad, tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ta tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Lizingo davėjas, uždelsęs sumokėti transporto priemonių tiekėjui už kiekvieną transporto priemonių partijos siuntą nustatytu terminu, transporto priemonių tiekėjui pareikalavus, nuo sekančios dienos moka transporto priemonių tiekėjui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau nei 6,0 (šešis) proc. nesumokėtos sumos. Delspinigių, baudų ar netesybų sumokėjimas neatleidžia šalių nuo pareigos vykdyti lizingo sutartyje prisiimtus įsipareigojimus, jei lizingo sutartis nenutraukta.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 19/12/2019
Vietos laikas: 09:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 16/04/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 19/12/2019
Vietos laikas: 09:45
Vieta:

Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais vyks šiame punkte nurodytą dieną, bet ne anksčiau, nei nurodytas laikas, perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdyje UAB „Vilniaus viešasis transportas“ patalpose – posėdžių salėje (200 kab., II aukšte), adresu: Žolyno g. 15, LT-10209 Vilnius.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Tiekėjai negali dalyvauti pradinio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Perkančiojo subjekto Viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose stebėtojai, kaip nurodyta Pirkimų įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, dalyvauti nekviečiami.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Vilniaus apygardos teismas
Adresas: Gedimino pr. 40/1
Miestas: Vilnius
Pašto kodas: LT-01501
Šalis: Lietuva
El. paštas: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Telefonas: +370 52688037
Faksas: +370 52625645
Interneto adresas: http://www.vat.lt/lt/vilniaus-apygardos-teismas.html
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Pretenzijos pateikiamos ir ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
05/11/2019