Dienstleistungen - 531419-2019

08/11/2019    S216    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Reparatur und Wartung von Lokomotivradsätzen

2019/S 216-531419

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Koleje Mazowieckie-KM Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Lubelska 26
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 03-802
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Bożena Sosnowska
E-Mail: przetargi@mazowieckie.com.pl
Telefon: +48 224737353

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mazowieckie.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Naprawa zestawów kołowych

Referenznummer der Bekanntmachung: MWZ3-26-59-2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50221300 Reparatur und Wartung von Lokomotivradsätzen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest naprawa zestawów kołowych tocznych 3B i 3BM oraz napędowych 4B i 4BM do elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 2 298 720.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Naprawa zestawów kołowych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50221300 Reparatur und Wartung von Lokomotivradsätzen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Miejsce wskazane przez wykonawcę.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest naprawa zestawów kołowych tocznych 3B oraz napędowych 4B do elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę zestawów kołowych w nw. ilościach:

1) zestaw kołowy toczny 3B — 64 szt.;

2) zestaw kołowy napędowy 4B — 20 szt.

3. Naprawa zestawów kołowych ma na celu przywrócenie ich pełnych parametrów naprawczych, konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.

4. Zakres naprawy zestawów kołowych będzie zależny od stanu technicznego, w jakim zostaną skierowane do naprawy i dotyczy:

1) czynności o zakresie P4 wraz z obręczowaniem (obręczami wykonanymi ze stali P60T lub B6T), a w przypadku zestawu kołowego napędowego 4B wymiany koła zębatego – stały zakres:

— demontaż, mycie i przygotowanie zestawu kołowego do naprawy,

— badania diagnostyczne i pomiary,

— rewizja maźnic,

— kontrola wymiarowa, wyważanie – dotyczy zestawów kołowych 3B;

2) prace wykraczające poza stały zakres naprawy, o ile wystąpią:

Dla naprawy zestawu kołowego tocznego:

— wymiana łożyska (1 szt.),

— wymiana koła bosego (1 szt.),

— wymiana osi zestawu kołowego,

— wymiana pierścienia łożyskowego (1 szt.),

— uzupełnienie wykładu maźniczego – dotyczy zestawu kołowego 3B;

Dla naprawy zestawu kołowego napędowego:

— wymiana łożyska (1 szt.),

— wymiana koła bosego (1 szt.),

— wymiana osi zestawu kołowego,

— wymiana pierścienia łożyskowego (1 szt.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości wykonywanych prac wykraczających poza stały zakres naprawy w ramach zamówienia;

3) prace dodatkowe nieujęte w ppkt 2, o ile wystąpią.

5. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określają Istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ.

We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których zamawiający odwołuje się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, normom, europejskim ocenom technicznym, aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom referencji technicznych, wskazanym w SIWZ i załącznikach. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formie pisemnej równoważności zaoferowanych parametrów technicznych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił co najmniej 12-miesięcznej gwarancji jakości na bezawaryjną pracę każdego naprawionego zestawu kołowego.

7. Zamawiający wymaga, aby termin napraw każdego zestawu kołowego nie był dłuższy niż 25 dni roboczych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji jakości / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Naprawa zestawów kołowych

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50221300 Reparatur und Wartung von Lokomotivradsätzen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Miejsce wskazane przez wykonawcę.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest naprawa zestawów kołowych tocznych 3BM oraz napędowych 4BM do elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę zestawów kołowych w nw. ilościach:

1) zestaw kołowy toczny zmodernizowany 3BM - 64 szt.;

2) zestaw kołowy napędowy zmodernizowany 4BM - 36 szt.

3. Naprawa zestawów kołowych ma na celu przywrócenie ich pełnych parametrów naprawczych, konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.

4. Zakres naprawy zestawów kołowych będzie zależny od stanu technicznego, w jakim zostaną skierowane do naprawy i dotyczy:

1) czynności o zakresie P4 wraz z obręczowaniem (obręczami wykonanymi ze stali P60T lub B6T), a w przypadku zestawu kołowego napędowego 4BM wymiany koła zębatego – stały zakres:

— demontaż, mycie i przygotowanie zestawu kołowego do naprawy,

— badania diagnostyczne i pomiary,

— rewizja maźnic,

— kontrola wymiarowa, wyważanie – dotyczy zestawów kołowych 3BM.

2) prace wykraczające poza stały zakres naprawy, o ile wystąpią:

Dla naprawy zestawu kołowego tocznego:

— wymiana łożyska (1 szt.),

— wymiana koła bosego (1 szt.),

— wymiana osi zestawu kołowego,

— wymiana pierścienia łożyskowego (1 szt.);

Dla naprawy zestawu kołowego napędowego:

— wymiana łożyska (1 szt.),

— wymiana koła bosego (1 szt.),

— wymiana osi zestawu kołowego,

— wymiana pierścienia łożyskowego (1 szt.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości wykonywanych prac wykraczających poza stały zakres naprawy w ramach zamówienia;

3) prace dodatkowe nieujęte w ppkt 2, o ile wystąpią.

5. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określają Istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 11.1 do SIWZ.

We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których zamawiający odwołuje się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, normom, europejskim ocenom technicznym, aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom referencji technicznych, wskazanym w SIWZ i załącznikach. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formie pisemnej równoważności zaoferowanych parametrów technicznych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił co najmniej 12 miesięcznej gwarancji jakości na bezawaryjną pracę każdego naprawionego zestawu kołowego.

7. Zamawiający wymaga, aby termin napraw każdego zestawu kołowego nie był dłuższy niż 25 dni roboczych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji jakości / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 148-365846
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Naprawa zestawów kołowych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/10/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A.
Postanschrift: ul. gen. K. Sosnkowskiego 34
Ort: Mińsk Mazowiecki
NUTS-Code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Postleitzahl: 05-300
Land: Polen
Telefon: +48 257598130
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 758 220.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 978 880.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Naprawa zestawów kołowych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/10/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A.
Postanschrift: ul. gen. K. Sosnkowskiego 34
Ort: Mińsk Mazowiecki
NUTS-Code: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Postleitzahl: 05-300
Land: Polen
Telefon: +48 257598130
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 216 400.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 319 840.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający zwiększył środki finansowe na realizację zamówienia o kwotę 324 100,00 PLN netto, tj. z kwoty 1 974 620,00 PLN netto do kwoty 2 298 720,00 PLN netto. Środki finansowe uległy zwiększeniu dla zadania nr 1 o kwotę 220 660,00 PLN netto oraz dla zadania nr 2 o kwotę 103 440,00 PLN netto.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800 / 4587803
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej zawarte w dziale VI ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na platformie zakupowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość, o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający nie (...) przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (...) odwołanie wnosi się w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dz.U. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dz.U. UE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (...).

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na platformie zakupowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Od wyroku sądu stronom nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800 / 4587803
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2019