Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

Primijećeni su bugovi u prikazu e-obrazaca. Radimo na rješavanju problema. U međuvremenu, upućujemo vas na namjenske stranice ako trebate informacije ili savjet.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 531593-2018

04/12/2018    S233

Belgija-Bruxelles: Višestruki okvirni ugovori za „Intra muros“ savjetodavne usluge i usluge s navedenim otprilike utvrđenim vremenom i sredstvima u vezi informatičkih sustava Europske unije i programa korištenih na području carina, trošarina i oporezivanja - TIMEA3

2018/S 233-531593

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 200-453485)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Directorate-General for Taxation and Customs Union
Poštanska adresa: J79 05/33
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštanski broj: 1049
Država: Belgija
Osoba za kontakt: Stéphane Mail Fouilleul
E-pošta: taxud-tenders@ec.europa.eu
Telefon: +32 22995050
Telefaks: +32 22995444
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/taxation_customs/calls-tenders-grants-calls-expression-interest_en

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Višestruki okvirni ugovori za „Intra muros“ savjetodavne usluge i usluge s navedenim otprilike utvrđenim vremenom i sredstvima u vezi informatičkih sustava Europske unije i programa korištenih na području carina, trošarina i oporezivanja - TIMEA3

Referentni broj: TAXUD/2018/AO-03
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72600000 Usluge računalne potpore i savjetovanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ovaj postupak nabave obuhvaća pružanje intra-muros savjetodavnih usluga o vremenu i sredstvima (TM) i usluga o približno određenom vremenu i sredstvima (PQTM) u poslovnim, tehničkim i projektnim aktivnostima za sadašnje i buduće informatičke projekte i operacije u okviru aktivnosti DG TAXUD-a.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
29/11/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 200-453485

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 06/12/2018
Lokalno vrijeme: 15:00
Glasi:
Datum: 20/12/2018
Lokalno vrijeme: 15:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 07/12/2018
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 04/01/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: