Diensten - 53171-2019

Nem javított gépi fordítás

04/02/2019    S24

Bulgária-Szófia: Próbaeszköz-javítási és -karbantartási szolgáltatások

2019/S 024-053171

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Izpalnitelna agentsiya po okolna sreda
831901762
bul. Tsar Boris III No. 136
Sofiya
1618
Bulgária
Kapcsolattartó személy: Margarita Dimitrova, Evelina Miteva, Emil Karev
Telefon: +359 29406432/+359 29406461/+359 29406425
E-mail: e.karev@eea.government.bg
Fax: +359 29559015
NUTS-kód: BG411

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://eea.government.bg/

A felhasználói oldal címe: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/43

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/33
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Szolgáltató-kromatográfia, alkatrész-ellátás és -ellátás”

II.1.2)Fő CPV-kód
50412000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A következő tevékenységek tartoznak a „Szolgáltatás a tartalék alkatrészekkel és ellátmánnyal való ellátottsághoz” tárgyú szerződés hatálya alá:

— a berendezések javítása, megelőzése és kiigazítása,

Fogyóeszközök és tartalék alkatrészek szállítása,

Szakértői továbbképzés.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 320 000.00 BGN
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50412000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BG
A teljesítés fő helyszíne:

A bolgár Köztársaság

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1) A Végrehajtó Környezetvédelmi Ügynökség laboratóriumai vizeiben található anionok és kationok meghatározására szolgáló ioncserés rendszerek szolgáltatása, az alábbi tevékenységekkel együtt:

— átvilágítás, beleértve a rendszerek megtisztítását és a szükséges elemek cseréjét évente 2, illetve 24 alkalommal 4-ször.

Folyamatos közlekedésre való alkalmasság fenntartása,

A készülék javítása,

A hibás alkatrészek cseréje esetén a cserealkatrészek rendelkezésre bocsátását az ajánlatkérő előzetes írásbeli kérésére végzik el,

Újonnan bevezetett szakértők képzése a berendezések kezelése terén.

(2) A fogyóeszközök és tartalék alkatrészek kötelező megelőzése.

A közbeszerzési szerződés 3 intézkedésből áll:

1. tevékenység („Szolgáltatás az ion- és kationok meghatározására – 12 Metroha” tevékenység),

2. tevékenység: „fogyóeszközök az 12. évi ionkromatográfiás rendszerek megelőzéséhez és kiszolgálásához”,

— 3. tevékenység: „Helyettesítő alkatrészek beszerzése a Metrohm 12 ionkromatográfiás rendszer javításához,

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 320 000.00 BGN
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlatkérő nem írhat elő követelményeket.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlatkérő nem írhat elő követelményeket.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

1 A résztvevőknek az ezen eljárásban való részvételre vonatkozó pályázat benyújtásának időpontjától számított 3 (három) év folyamán azonos vagy hasonló jellegű tevékenységet kell végezniük a szerződéssel kapcsolatban.

2 A résztvevőknek rendelkezniük kell olyan személyzettel és vezetőséggel, akinek szakmai felkészültsége van a szerződés teljesítésére.

3 A feleknek minőségirányítási rendszert kell alkalmazniuk az OBD EN ISO 9001: 2008/9001: 2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1 A résztvevőknek az ajánlat benyújtásától számított 3 (három) év alatt legalább 1 (egy) azonos vagy hasonló típusú tevékenységgel kell rendelkezniük a szerződéssel kapcsolatban.

Megjegyzés: Az azonos vagy hasonló típusú fogyóeszközök és fogyóeszközök és fogyóeszközök meghatározására az értékesítés utáni szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek alatt olyan tevékenységeket kell érteni, amelyek azonosak vagy hasonlóak a szerződés tárgyához.

Ezt a tevékenységet végrehajtottnak kell tekinteni, amelynek végrehajtása az ajánlat benyújtási határidejéig lezárult.

2 A résztvevők a szerződés teljesítése tekintetében meghatározott szakmai hozzáértéssel rendelkező személyzettel és vezető személyzettel rendelkeznek, az alábbiak szerint: legalább 2 (két) szakember elvégezte a meghatározott vagy hasonló típusú ionkromatográfia működtetéséhez szükséges képzést.

Jogi személyiséggel nem rendelkező konzorcium részvétele esetén a követelményeknek az egyesülésre kell vonatkozniuk.

A résztvevőnek a BDS EN ISO 9001: 2015 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerrel kell rendelkeznie a laboratóriumi berendezések területén.

Jogi személyiséggel nem rendelkező konzorcium részvétele esetén ez a követelmény vonatkozik annak a csoportosulásnak a résztvevőjére, aki elvégzi a készülék szervizelését.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1 A teljesítési biztosíték a szerződés értékének 5 (öt)/100. A teljesítési biztosíték feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

Az ajánlatkérő előleget fizethet a szolgáltatási tevékenység árát illetően, azzal a feltétellel, hogy a szállító a kifizetett összeg teljes összegére biztosítékot nyújt be a kifizetett összegre, és az EGT költségvetéséből származó pénzügyi források esetében számlát kell kiállítania.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/03/2019
Helyi idő: 17:30
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/03/2019
Helyi idő: 14:00
Hely:

Környezetvédelmi Végrehajtó Ügynökség, Szófia, 136, Tzar Boris III Blvd.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az eljárás résztvevői, meghatalmazott képviselőik és a média képviselői.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

A Kbt. 114. cikk szerint „amennyiben az eljárás megindításának időpontjában nem került sor finanszírozásra, az ajánlatkérő ezt a hirdetményben vagy a szándék megerősítésére vonatkozó felhívásban feltünteti, és a szerződéstervezet felfüggesztési záradékáról rendelkezik.”

1 A szerződő fél arról tájékoztatta a szerződő felet, hogy az EGT költségvetéséből fedezett finanszírozást tartalmazó kezelési tevékenységet indít.

A fogyóeszközök és tartalék alkatrészek szállítása egy jól megalapozott felvásárlási kérelem benyújtása után történik, amelyet az ajánlatkérő küldött ki, és amelyet az EGT költségvetéséből kell finanszírozni.

2 Az ajánlattevőket ki kell zárni az eljárásban való részvételből, amely a 54. cikk (1) bekezdés és a 55. cikk (1) bekezdés (1), (3), (4) és (5) bekezdésében említett körülmények egyike. Az ajánlatkérő szerv kizárja a részvételből és:

Résztvevők: a közbeszerzési törvény kiegészítő rendelkezései 2. § -ának (45) bekezdése értelmében vett személyek,

Az a résztvevő, amely technikai ajánlatot nyújtott be a szerződés teljesítésére, amely nem felel meg a műszaki előírás és a szerződési feltételek követelményeinek,

Az e törvény 3. cikk (8) bekezdés a 5. cikk (1) bekezdés összefüggésben értelmezett (3) bekezdésében említett körülmények fennállása esetén, a kedvezményes adórendszerben nyilvántartásba vett társaságokkal, azok haszonélvezőivel és haszonélvezőivel folytatott gazdasági és pénzügyi kapcsolatokról szóló törvényt módosító törvény átmeneti és záró rendelkezései 14. pontjában meghatározott határidő után (Állami Közlöny 48/2016 szám).

Olyan résztvevő, akinek a korrupció elleni küzdelemről és az illegálisan szerzett vagyon visszavonásáról szóló törvény 69. cikk alapján nem áll jogában részt venni a közbeszerzési szerződésekben.

3 Az Adatvédelmi Törvény 67. cikk (1) bekezdés összhangban az ajánlat benyújtásakor az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum bemutatásával az eljárásból ki nem zárja az eljárásból való kizárást, és a kiválasztási kritériumoknak való megfelelést. Az ESPD-ben meghatározott információkat igazoló dokumentumokra a Kbt. 67. cikk (5) bekezdés és (6) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében is szükség lehet.

4 A felek a következők szerint megkaphatják a szükséges tájékoztatást a Bolgár Köztársaságban hatályban lévő, a szerződésben foglalt szolgáltatásokra vonatkozó adókkal és biztosítással, foglalkoztatásvédelemmel és munkafeltételekkel kapcsolatos kötelezettségekről, az alábbiak szerint:

A) az adókkal és a biztosítási járulékokkal kapcsolatos kötelezettségekre vonatkozóan:

Nemzeti Adóhivatal:

A Nemzeti Adóhivatal tájékoztatása + 359 70018700

Internetcím: www.nap.bg

A foglalkoztatás és a munkakörülmények védelmével kapcsolatos kötelezettségekre vonatkozóan:

Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium:

Internetcím: http:www.mlsp.government.bg

1051 Sofia, 2 Triadenza Str

+ 359 28119443

A résztvevőknek be kell nyújtaniuk a technikai ajánlatot:

Az engedélyező levél (eredeti példány vagy hiteles másolat), a javaslat vagy az azzal egyenértékű dokumentum, a szerződés, a nyilatkozat vagy az azzal egyenértékű dokumentum benyújtásakor, amelyet a gyártó állít ki abból a célból, hogy fogyóeszközöket, alkatrészeket és szolgáltatásokat biztosítson a kromatográfiás berendezés számára. Az engedélyező levelek akár 1 dokumentumban is szerepelhetnek.

— katalógus, brosúra, leírás és/vagy más anyag (papír vagy elektronikus) a fogyóeszközök és áruk szállításához, a szállításra is figyelemmel, amely tanúsítja, hogy azok megfelelnek az ajánlatkérő műszaki előírásainak, és a beszerzendő készülékre vonatkoznak. Az ajánlatkérő szerv fenntartja a jogot a megadott információk ellenőrzésére, amennyiben az interneten, a vizsgálati alanynak, a gyártónak vagy a forgalmazónak, vagy bármely más megfelelő eszköznek az interneten keresztül történő közlése további bizonyítékot keres. A benyújtott anyagokat fel kell tüntetni azokon az oldalakon, amelyeken az ajánlattevő által kínált termékek találhatók.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgária
Telefon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetcím: http://www.cpc.bg

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A 197. cikk (1) bekezdés (1) pontjában említett körülmények bekövetkezésétől számított 10 napon belül.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/01/2019