Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Byggentreprenader - 531817-2021

20/10/2021    S204

Sverige-Lidingö: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten

2021/S 204-531817

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: KÄPPALAFÖRBUNDET
Nationellt registreringsnummer: 222000-0117
Postadress: Box 3095
Ort: LIDINGÖ
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 18103
Land: Sverige
Kontaktperson: Karen Arista
E-post: karen.arista@adda.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.kappala.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afsrvuqlga&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Förhandsinformation avseende upphandling bygg&bergarbeten renovering av rötkammare GE01

Referensnummer: KF2019-241 GE01
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45200000 Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Käppalaförbundet (”Käppala”) med organisationsnummer 222000-0117 har tidigare annonserat upphandling av Renovering av rötkammare R100 och R200 (utförandeentreprenad avseende

bygg- och bergarbeten GE01, AB 04) med referensnummer KF2019-241 GE01. Upphandlingen understiger tröskelvärdet för EU-upphandling och genomfördes som en nationell upphandling enligt 19 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Upphandlingen avbröts och Käppala vill med detta meddelande informera att en ny upphandling kommer att annonseras på nytt inom kort och med ambitionen att upphandlingen annonseras inom 2 veckor.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45210000 Byggnadsanläggning
45236000 Markanläggning
45262000 Bygg- och anläggningsarbeten som kräver specialkunskaper eller specialverktyg, med undantag för takarbeten
45300000 Byggnadsinstallationsarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11 Stockholm
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Käppalaförbundet (”Käppala”) med organisationsnummer 222000-0117 har tidigare annonserat upphandling av Renovering av rötkammare R100 och R200 (utförandeentreprenad avseende

bygg- och bergarbeten GE01, AB 04) med referensnummer KF2019-241 GE01. Upphandlingen understiger tröskelvärdet för EU-upphandling och genomfördes som en nationell upphandling enligt 19 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Upphandlingen avbröts och Käppala vill med detta meddelande informera att en ny upphandling kommer att annonseras på nytt inom kort och med ambitionen att upphandlingen annonseras inom 2 veckor. Se även kommande upphandlingsdokument med handlingar.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
15/10/2021

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/10/2021