Radovi - 531856-2018

04/12/2018    S233    - - Radovi - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi, građevinski radovi na temelju i građevinski radovi na površinskom sloju autocesta, cesta

2018/S 233-531856

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 194-437991)

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
55545787885
Vončinina 3
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Marica Cikoja-Ratkovski
Telefon: +385 14722462
E-pošta: marica.cikojaratkovski@hrvatske-ceste.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hrvatske-ceste.hr

Adresa profila kupca: www.hrvatske-ceste.hr

I.1)Naziv i adrese
Bosna i Hercegovina, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, broj telefona: +387 33284750, broj telefaksa: +387 33284751 Internet adresa: www.mkt.gov.ba
4200862970008
Trg Bosne i Hercegovine 1
Sarajevo
71000
Hrvatska
E-pošta: kabinet@mkt.gov.ba
NUTS kod: HRZZZ

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.mkt.gov.ba

Adresa profila kupca: www.mkt.gov.ba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izgradnja dionica Okučani – granica Bosna i Hercegovina, I. faza – most na granici preko rijeke Save

Referentni broj: 1.503.-300/18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45233000
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Izgradnja dionica Okučani – granica Bosna i Hercegovina, I. faza – most na granici preko rijeke Save.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/11/2018
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 194-437991

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 07/12/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 18/12/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 07/12/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 18/12/2018
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: