Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 532212-2021

20/10/2021    S204

Spanien-Sabadell: Produkter för tandproteser och tandreglering

2021/S 204-532212

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: CONSORCIO CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ DE SABADELL
Nationellt registreringsnummer: Q5850005I
Postadress: C/ Parc del Taulí, 1, Edificio La Salut, Secretaría Técnica de Asuntos Jurídicos y de Contratación.
Ort: Sabadell
Nuts-kod: ES511 Barcelona
Postnummer: 08208
Land: Spanien
Kontaktperson: Dirección de Economia i Servicios del CCSPT
E-post: contractaciopublica@tauli.cat
Telefon: +34 937458403
Fax: +34 937239842
Internetadress(er):
Allmän adress: www.tauli.cat
Upphandlarprofil: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?department=17000&reqCode=viewDetail&keyword=&idCap=206894&ambit=1&
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: www.tauli.cat
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CSPT
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Offentligrättsligt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

SUMINISTRO DE PRÓTESIS NEFROLOGÍA

Referensnummer: 21SM0067P
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33138000 Produkter för tandproteser och tandreglering
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

SUMINISTRO PRÓTESIS NEFROLOGÍA PARA EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 310 155.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES511 Barcelona
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

SUMINISTRO DE PRÓTESIS NEFROLOGIA PARA EL CONSORCI CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: PRESTACIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALES / Viktning: 38
Kvalitetskriterium - Namn: OTROS ELEMENTOS / Viktning: 12
Kostnadskriterium - Namn: Oferta económica / Viktning: 50
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 310 155.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Prórroga para el ejercicio 202, 2024 Y 2025

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Ver pliego de cláusulas administrativas, si procede.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas de la contratación

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/11/2021
Lokal tid: 13:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Spanska, Katalanska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 2 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 22/11/2021
Lokal tid: 09:00
Plats:

EDIFICIO La Salut, c/Parc del Taulí, 1, 08208, Sabadell (Barcelona), la apertura del sobre B se realizará en sesión privada de la mesa de contratación.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

La apertura del sobre B se realizará en sesión privada de la mesa de contratación

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Consorcio Corporació Sanitària Parc Taulí, Oficina de Contratación Pública
Postadress: C/Parc del Taulí, 1, Edificio La Salut
Ort: Sabadell
Postnummer: 08208
Land: Spanien
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/10/2021