Lieferungen - 532365-2019

11/11/2019    S217

Bulgarien-Sofia: Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse

2019/S 217-532365

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: DP „Fond zatvorno delo“
Nationale Identifikationsnummer: 129009070
Postanschrift: bul. „Gen. N. Stoletov“ No. 26
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1309
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Ilcho Lazarov
E-Mail: gu@dpfzd.com
Telefon: +359 29319295
Fax: +359 24916063
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.dpfzd.com/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.dpfzd.com/profil-na-kupuvacha/proceduri-po-zop/dostavka-na-hrani-i-napitki-na-edro-za-lavki-i-byufeti-v-mestata-za-lishavane-ot-svoboda-po-obosobeni-pozitsii/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: подобряване на условията за изпълнение на наказанията

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода по обособени позиции

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода по обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Бобов дол и София на ДПФЗД“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Пловдив, Смолян, Пазарджик и Стара Загора на ДПФЗД“,

— обособена позиция № 3 „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Бургас, Варна и Сливен на ДПФЗД“,

— обособена позиция № 4 „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Враца, Плевен, Ловеч и Белене на ДПФЗД“.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 5 823 405.00 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Бобов дол и София на ДПФЗД

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG41 Югозападен
Hauptort der Ausführung:

гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов“ № 21 — 3 обекта, ЗО „Казичене“ — 1 обект, ЗО „Кремиковци“ — 1 обект; гр. Бобов дол, ул. „В. Коларов“ № 1 — 2 обекта, ЗО „Самораново“ — 1 обект

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В техническата спецификация към документацията са описани видовете храни и напитки, разделени в 7 групи:

— група 1 — 739 575 броя, 25 220 кг, 57 729 кутии, 5 411 опаковки,

— група 2 — 168 225 броя, 9 205 кг, 1 958 стека,

— група 3 — 20 039 кг,

— група 4 — 13 038 броя, 1 816 кг, 89 пакета,

— група 5 — 3 275 броя, 21 183 връзки, 193 700 кг,

— група 6 — 725 572 броя, 4 397 кутии,

— група 7 — 806 176 броя, 27 543 кг.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Мерки за осигуряване на превантивен контрол за безопасност на хранителни продукти / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

При условие че възложителят своевременно е открил обществена поръчка с аналогичен предмет, съобразявайки законовоустановените срокове за обжалването ѝ, но към момента на изтичане на срока на настоящия договор процедурата не е приключила с влязло в сила решение за избор на изпълнител при изпълнение на изискванията на чл. 116 от ЗОП, възложителят си запазва възможност... в II.2.14).

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

За удължаване на срока на договора с 12 (дванадесет) месеца, като прогнозната стойност на допълнителното възлагане е в размер на 1 605 306 BGN без ДДС. Артикулите са предмет на основния договор, а количествата са описани в II.2.4).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Пловдив, Смолян, Пазарджик и Стара Загора на ДПФЗД

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Hauptort der Ausführung:

гр. Пазарджик, ул. „Г. Бенковски“ № 153 — 2 об.; гр. Пловдив, ул. „Ал. Стамболийски“ № 4 — 2 об.; гр. Смолян, ЗО „Герзовица“ — 1 обект; гр. Ст. Загора, кв. „Индустриален“ — 3 об., ЗО — с. Черна гора — 1 обект

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В техническата спецификация към документацията са описани видовете храни и напитки, разделени в 7 групи:

— група 1 — 577 209 броя, 13 464 кг, 37 756 кутии, 2 134 опаковки,

— група 2 — 66 167 броя, 4 139 кг, 2 020 стека,

— група 3 — 28 022 кг,

— група 4 — 4 073 броя, 367 кг, 356 пакета,

— група 5 — 594 броя, 1 151 връзки, 31 174 кг,

— група 6 — 471 650 броя, 2 121 кутии,

— група 7 — 248 713 броя, 10 913 кг.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Мерки за осигуряване на превантивен контрол за безопасност на хранителни продукти / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

При условие че възложителят своевременно е открил обществена поръчка с аналогичен предмет, съобразявайки законовоустановените срокове за обжалването ѝ, но към момента на изтичане на срока на настоящия договор процедурата не е приключила с влязло в сила решение за избор на изпълнител при изпълнение на изискванията на чл. 116 от ЗОП, възложителят си запазва възможност за удължаване... II.2.14).

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

...на срока на договора с 12 (дванадесет) месеца, като прогнозната стойност на допълнителното възлагане е в размер на 829 573 BGN без ДДС. Артикулите са предмет на основния договор, а количествата са описани в II.2.4).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Бургас, Варна и Сливен на ДПФЗД

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG3 СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Hauptort der Ausführung:

гр. Бургас, ул. „Индустриална“ № 88 — 2 обекта, ЗО „Житарово“ — 1 обект, ЗО „Дебелт“ — 2 обекта; гр. Варна, ул. „Хр. Смирненски“ № 19 — 2 обекта, ЗО „Разделна“ — 1 обект; гр. Сливен, кв. „Индустриален“ — 2 обекта

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В техническата спецификация към документацията са описани видовете храни и напитки, разделени в 8 групи:

— група 1 — 702 767 броя, 11 770 кг, 19 550 кутии, 2 368 опаковки,

— група 2 — 67 672 броя, 4 116 кг, 4 928 стека,

— група 3 — 30 733 кг,

— група 4 — 21 169 броя, 102 кг, 212 пакета,

— група 5 — 513 броя, 2 372 връзки, 22 688 кг,

— група 6 — 311 079 броя, 4 977 кутии,

— група 7 — 156 359 броя, 4 842 кг,

— група 8 — 2 830 кг.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Мерки за осигуряване на превантивен контрол за безопасност на хранителни продукти / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

При условие че възложителят своевременно е открил обществена поръчка с аналогичен предмет, съобразявайки законовоустановените срокове за обжалването ѝ, но към момента на изтичане на срока на настоящия договор процедурата не е приключила с влязло в сила решение за избор на изпълнител при изпълнение на изискванията на чл. 116 от ЗОП, възложителят си запазва възможност за удължаване ...II.2.14).

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

...на срока на договора с 12 (дванадесет) месеца, като прогнозната стойност на допълнителното възлагане е в размер на 757 475 BGN без ДДС. Артикулите са предмет на основния договор, а количествата са описани в II.2.4).

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Враца, Плевен, Ловеч и Белене на ДПФЗД

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15000000 Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG3 СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Hauptort der Ausführung:

гр. Враца, ул. „Безименна“ № 3 — 1 об., ЗО „Керам. ф-ка“ — 1 об., ЗО „Бойчиновци“ — 1 об.; гр. Ловеч, ул. „Могилата“ № 1— 3 об., ЗО „Атлант“, гр. Плевен, Кайлъка — 3 об., ЗО, ул. „Г. Кочев“ № 6 — 1 об.; гр. Белене, ул. „Страцин“ — 2 об.; о-в Персин — 1 об.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

В техническата спецификация към документацията са описани видовете храни и напитки, разделени в 8 групи:

— група 1 — 359 472 броя, 17 988 кг, 21 338 кутии, 3 424 опаковки,

— група 2 — 92 940 броя, 5 936 кг, 912 стека,

— група 3 — 50 418 кг,

— група 4 — 17 861 броя, 86 кг, 179 пакета,

— група 5 — 906 броя, 5 702 връзки, 57 657 кг,

— група 6 — 472 096 броя, 7 322 кутии,

— група 7 — 380 861 броя, 18 962 кг,

— група 8 — 2 518 кг.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Мерки за осигуряване на превантивен контрол за безопасност на хранителни продукти / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

При условие че възложителят своевременно е открил обществена поръчка с аналогичен предмет, съобразявайки законовоустановените срокове за обжалването ѝ, но към момента на изтичане на срока на настоящия договор процедурата не е приключила с влязло в сила решение за избор на изпълнител при изпълнение на изискванията на чл. 116 от ЗОП, възложителят си запазва възможност за удължаване... II.2.14)

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

...на срока на договора с 12 (дванадесет) месеца, като прогнозната стойност на допълнителното възлагане е в размер на 1 111 153 BGN без ДДС. Артикулите са предмет на основния договор, а количествата са описани в II.2.4).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 238-543234
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1-4209-120
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Пловдив, Смолян, Пазарджик и Стара Загора на ДПФЗД

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/10/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Панда-И.П.“ ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 131318482
Postanschrift: бул. „Професор Цветан Лазаров“ № 33
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: office@panda-ip.com
Telefon: +359 888044044
Fax: +359 29783517
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 489 441.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 489 441.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1-4209-119
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Враца, Плевен, Ловеч и Белене на ДПФЗД

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
31/10/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: „Панда-И.П.“ ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 131318482
Postanschrift: бул. „Професор Цветан Лазаров“ № 33
Ort: София
NUTS-Code: BG411 София (столица)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: office@panda-ip.com
Telefon: +359 888044044
Fax: +359 29783517
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 333 964.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 333 964.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

По позиция № 1 „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Бобов дол и София на ДПФЗД“ и по позиция № 3 „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Бургас, Варна и Сливен на ДПФЗД“ са сключени договори и е изпратено обявление за възложена поръчка — ID 913104. По позиция № 2 „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Пловдив, Смолян, Пазарджик и Стара Загора на ДПФЗД“ и позиция № 4 „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Враца, Плевен, Ловеч и Белене на ДПФЗД“ е постъпила жалба в КЗК. Образувано е производство № КЗК-357/19.4.2019 г. След влязло в сила решение на ВАС, рег. № 14077/22.10.2019 г. са сключени договори по обжалваните позиции.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. „Витоша“ № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/11/2019