Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Tjänster - 53238-2019

04/02/2019    S24

Sverige-Norrköping: Bevaknings- och säkerhetssystem

2019/S 024-053238

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kriminalvården
Nationellt registreringsnummer: 202100-0225
Postadress: Kriminalvården
Ort: Norrköping
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 601 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Ola Jönsson
E-post: ola.jonsson@kriminalvarden.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.kriminalvarden.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Elektroniskt övervakningssystem med e-boja

Referensnummer: 2017-8560
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
35120000 Bevaknings- och säkerhetssystem
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Den elektroniska övervakningen med fotboja stödjer Kriminalvårdens uppgift att verkställa påföljder. För närvarande finns två (2) separata övervakningssystem, ett system för övervakning av klienter på anstalt och ett system för verkställighet utanför anstalt inom frivården. Det är samma leverantör av båda systemen och befintliga supportavtal utgår vid årets slut 2018. Kriminalvården önskar därefter att ett (1) övervakningssystem används för både anstalts- och frivårdsklienter.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 60 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
35121700 Larmsystem
35125000 Övervakningssystem
45312000 Installation av larmsystem och antenner
79711000 Larmövervakningstjänster
79714000 Övervakningstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Den elektroniska övervakningen med fotboja stödjer Kriminalvårdens uppgift att verkställa påföljder. För närvarande finns två (2) separata övervakningssystem, ett system för övervakning av klienter på anstalt och ett system för verkställighet utanför anstalt inom frivården. Det är samma leverantör av båda systemen och befintliga supportavtal utgår vid årets slut 2018. Kriminalvården önskar därefter att ett (1) övervakningssystem används för både anstalts- och frivårdsklienter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Funktion / Viktning: 16000000
Kvalitetskriterium - Namn: Införande / Viktning: 11000000
Kvalitetskriterium - Namn: Drift, underhåll och support / Viktning: 8000000
Pris - Viktning: Se ovan
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Konkurrenspräglad dialog
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 077-148964
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16/04/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: SuperCom Ltd.
Nationellt registreringsnummer: 520044074
Postadress: 1 Arie Shenkar St.,
Ort: Herzliya
Nuts-kod: 00 Not specified
Postnummer: 4672501
Land: Israel
E-post: judithh@SuperCom.com
Internetadress: http://www.supercom.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 60 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 60 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Linköping
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/01/2019