Servicios - 533520-2019

11/11/2019    S217

Finlandia-Helsinki: Servicios de búsqueda de trabajo

2019/S 217-533520

Servicios sociales y otros servicios específicos – contratos públicos

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Número de identificación fiscal: 2296962-1
Localidad: Helsinki
Código NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
País: Finlandia
Persona de contacto: Hannu Hyytinen
Correo electrónico: hannu.hyytinen@ely-keskus.fi
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.ely-keskus.fi
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=257966&tpk=5689e3e5-d5cc-4cfb-9c84-8e49043115ad
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=257966&tpk=5689e3e5-d5cc-4cfb-9c84-8e49043115ad
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Työpolku ja Urapolku -valmennuspalvelut Uudellamaalla

Número de referencia: UUDELY/10548/2019
II.1.2)Código CPV principal
79611000 Servicios de búsqueda de trabajo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Työ- ja Urapolku -valmennuspalvelu on suunnattu Uudenmaan TE-toimiston työttömille työnhakija-asiakkaille. Hankinta-alueita on kuusi (6). Tavoitteena on, että asiakas työllistyy tai aloittaa koulutuksen tai työkokeilun mahdollisimman nopeasti. Asiakkaat tarvitsevat ohjausta työnhaun menetelmiin ja työnhakuasiakirjojen tekemiseen, tietoa työ- ja koulutusvaihtoehdoista sekä tukea oman osaamisen kartoitukseen ja ohjausta työ- tai koulutuspaikkaan hakeutumiseen. Asiakkaat ovat suuntautuneet suoraan, kouluttautumisen tai tukitoimenpiteiden kautta avoimille työmarkkinoille.

Hankinta sisältää kolme 3 erilaista palvelua (kok.pituus max 120 pv):

1. Työpolku, ryhmämuotoinen työnhakuvalmennus 5 päivää ja siihen liittyvä 3 kk:n jatkopolku.

2. Urapolku, ryhmämuotoinen uravalmennus 15 päivää ja siihen liittyvä 3 kk :n jatkopolku.

3. Urapolku selkosuomella ja/tai selkoruotsilla, uravalmennus 25 päivää ja siihen liittyvä 3 kk:n jatkopolku.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 8 500 000.00 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Työ- ja Urapolku -valmennuspalvelut Helsinki

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79611000 Servicios de búsqueda de trabajo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Descripción del contrato:

Asiakasmääräarvio Helsingissä on noin 1 100 asiakasta. Edellä mainittu hankintamäärän arvio ei sido Uudenmaan ELY-keskusta. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta. Palvelu toteutetaan valtioneuvoston TE-palvelujen järjestämiseen myöntämien määrärahojen puitteissa. Järjestämispaikkakunta on Helsinki. Palveluntuottaja toteuttaa sekä Työpolkua (5 pv työnhakuvalmennus että Urapolkua (15 pv uravalmennus) ja molempiin palveluihin sisältyvää jatkopolkua.

Hankinta-alueelle valitaan kaksi (2) palveluntuottajaa.

Ostaja huolehtii siitä, että asiakasvolyymit jakautuvat palveluntuottajien kesken mahdollisimman tasaisesti siten, että palveluntuottaja saa vähintään 40 % ja enintään 60 % toteutuvasta volyymistä sopimuskauden aikana.

Palvelu voidaan aloittaa noin 2/2020 ja asiakasohjaus palveluun päättyy noin 1/2021. Tammikuussa 2021 aloittaneiden palvelu päättyy viimeistään 30.4.2021.

II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 100 000.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato o del acuerdo marco
Comienzo: 03/02/2020
Fin: 30/04/2021
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Työ- ja Urapolku -valmennuspalvelu Espoo, Vantaa

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79611000 Servicios de búsqueda de trabajo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Descripción del contrato:

Asiakasmääräarvio Espoon ja Vantaan alueella on n. 1 000 hlöä. Ed. mainittu hankintamäärän arvio ei sido Uudenmaan ELY-keskusta. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta. Palvelu toteutetaan valtioneuvoston TE-palvelujen järjestämiseen myöntämien määrärahojen puitteissa. Hankinta-alueeseen kuuluvat Espoo, Kauniainen, Kirkkonummi ja Vantaa. Palvelua toteutetaan väh. seuraavilla paikkakunnilla: Espoo, Kirkkonummi ja Vantaa. Palveluntuottaja toteuttaa sekä Työpolkua (5 pv työnhakuvalmennus että Urapolkua (15 pv uravalmennus) ja palveluihin sisältyvät jatkopolut.

Hankinta-alueelle valitaan kaksi (2) palveluntuottajaa.

Ostaja jakaa asiakasvolyymit palveluntuottajien kesken mahd. tasaisesti siten, että palveluntuottaja saa väh. 40 % ja enint. 60 % toteutuvasta volyymistä sopimuskauden aikana.

Palvelu voidaan aloittaa n. 2/2020 ja asiakasohjaus palveluun päättyy noin 1/2021. Tammik. 2021 aloittaneiden palvelu päättyy viimeistään 30.4.2021.

II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 600 000.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato o del acuerdo marco
Comienzo: 03/02/2020
Fin: 30/04/2021
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Palvelu voidaan aloittaa ajalla 2/2020-1/2021, jolloin palvelussa tammikuussa 2021 aloittaneiden palvelu päättyy viimeistään 30.4.2019.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Työ- ja Urapolku -valmennuspalvelu Keski- ja Pohjois-Uusimaa

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79611000 Servicios de búsqueda de trabajo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Descripción del contrato:

Asiakasmääräarvio Pohjois-Uudenmaan alueella on noin 250 asiakasta. Edellä mainittu hankintamäärän arvio ei sido Uudenmaan ELY-keskusta. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta. Palvelu toteutetaan valtioneuvoston TE-palvelujen järjestämiseen myöntämien määrärahojen puitteissa. Palveluntuottaja toteuttaa sekä Työpolkua (5 pv työnhakuvalmennus että Urapolkua (15 pv uravalmennus) ja molempiin palveluihin sisältyvää jatkopolkua. Hankinta-alueeseen kuuluvat kunnat: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula. Palvelua tulee toteuttaa vähintään seuraavilla paikkakunnilla: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi.

Hankinta-alueelle valitaan yksi )(1) palveluntuottaja.

Palvelu voidaan aloittaa noin 2/2020 ja asiakasohjaus palveluun päättyy noin 1/2021. Tammikuussa 2021 aloittaneiden palvelu päättyy viimeistään 30.4.2021.

II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 700 000.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato o del acuerdo marco
Comienzo: 03/02/2020
Fin: 30/04/2021
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Työ- ja Urapolku -valmennuspalvelut Länsi-Uusimaa

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79611000 Servicios de búsqueda de trabajo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Descripción del contrato:

Asiakasmääräarvio Länsi-Uudenmaan alueella on noin 250 asiakasta. Edellä mainittu hankintamäärän arvio ei sido Uudenmaan ELY-keskusta. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta. Palvelu toteutetaan Valtioneuvoston TE-palvelujen järjestämiseen myöntämien määrärahojen puitteissa. Palveluntuottaja toteuttaa sekä Työpolkua (5 pv työnhakuvalmennus että Urapolkua (15 pv uravalmennus) ja molempiin palveluihin sisältyvää jatkopolkua. Hankinta-alueeseen kuuluvat kunnat: Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Palvelua tulee toteuttaa vähintään seuraavilla paikkakunnilla: Hanko, Karkkila, Lohja, Raasepori ja Vihti.

Hankinta-alueelle valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

Palvelu voidaan aloittaa noin 2/2020 ja asiakasohjaus palveluun päättyy noin 1/2021. Tammikuussa 2021 aloittaneiden palvelu päättyy viimeistään 30.4.2021.

II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 350 000.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato o del acuerdo marco
Comienzo: 03/02/2020
Fin: 30/04/2021
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Työ- ja Urapolku -valmennuspalvelu Itä-Uusimaa

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79611000 Servicios de búsqueda de trabajo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Descripción del contrato:

Asiakasmääräarvio Itä-Uudenmaan alueella on noin 100 asiakasta. Edellä mainittu hankintamäärän arvio ei sido Uudenmaan ELY-keskusta. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta. Palvelu toteutetaan valtioneuvoston TE-palvelujen järjestämiseen myöntämien määrärahojen puitteissa. Palveluntuottaja toteuttaa sekä Työpolkua (5 pv työnhakuvalmennus että Urapolkua (15 pv uravalmennus) ja molempiin palveluihin sisältyvää jatkopolkua. Hankinta-alueeseen kuuluvat kunnat: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila, Sipoo. Palvelua tulee toteuttaa vähintään seuraavilla paikkakunnilla: Loviisa ja Porvoo.

Hankinta-alueelle valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

Palvelu voidaan aloittaa noin 2/2020 ja asiakasohjaus palveluun päättyy noin 1/2021. Tammikuussa 2021 aloittaneiden palvelu päättyy viimeistään 30.4.2021.

II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 300 000.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato o del acuerdo marco
Comienzo: 03/02/2020
Fin: 30/04/2021
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Urapolku selkokielellä Helsinki, Espoo, Vantaa

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79611000 Servicios de búsqueda de trabajo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Descripción del contrato:

Palvelun asiakasmääräarvio alueella on noin 400 asiakasta. Edellä mainittu hankintamäärän arvio ei sido Uudenmaan ELY-keskusta. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta. Palvelu toteutetaan valtioneuvoston TE-palvelujen järjestämiseen myöntämien määrärahojen puitteissa. Palveluntuottaja toteuttaa selkokielistä (suomi/ruotsi) Urapolkua (25 pv uravalmennus) ja palveluun sisältyvää jatkopolkua. Palvelun kohderyhmä on ensisijaisesti kotoajan ylittäneet maahanmuuttajataustaiset asiakkaat. Suomen/ruotsin kielitaidon tulee olla vähintään tasolla A2.2 (testattuna tai TE-toimiston arvion mukaan). Hankinta-alueeseen kuuluvat kunnat: Espoo, Helsinki, Vantaa, joilla palvelua tulee toteuttaa.

Hankinta-alueelle valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

Palvelu voidaan aloittaa noin 2/2020 ja asiakasohjaus palveluun päättyy noin 1/2021. Tammikuussa 2021 aloittaneiden palvelu päättyy viimeistään 30.4.2021.

II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 700 000.00 EUR
II.2.7)Duración del contrato o del acuerdo marco
Comienzo: 03/02/2020
Fin: 30/04/2021
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.10)Identificación de las normas nacionales aplicables al procedimiento:
IV.1.11)Características principales del procedimiento de adjudicación:
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación / Plazo para la recepción de manifestaciones de interés
Fecha: 03/12/2019
Hora local: 15:00
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Finés

Apartado VI: Información complementaria

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Markkinaoikeus
Dirección postal: Radanrakentajantie 5
Localidad: Helsinki
Código postal: 00520
País: Finlandia
Correo electrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi
Teléfono: +358 295643300
Fax: +358 295643314
Dirección de internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/11/2019