Storitve - 533841-2018

05/12/2018    S234    Evropska komisija - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: Študija o blokovnih verigah: pravni, upravni in interoperabilni vidiki – Smart 2018/0038

2018/S 234-533841

Obvestilo o naročilu

Storitve

Legal Basis:

Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Evropska komisija, Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology, Directorate F: Digital Single Market, F3: Digital Innovation and Blockchain
BU25 04/020
Brussels
1049
Belgija
E-naslov: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Šifra NUTS: BE100

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Internetni naslov profila kupca: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3642
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Evropska komisija, Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology, Directorate R: Resources and Support, Unit R2: Administration and Finance
BU25 04/20
Brussels
1049
Belgija
Kontaktna oseba: Iorbanka Cuiza Perez
E-naslov: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Šifra NUTS: BE100

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm

Internetni naslov profila kupca: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3642
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Študija o blokovnih verigah: pravni, upravni in interoperabilni vidiki – Smart 2018/0038

Referenčna številka dokumenta: SMART 2018/0038
II.1.2)Glavna koda CPV
73420000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Študija bo preučila pravne in regulativne vidike, povezane s tehnologijami po vzoru blokovnih verig in njihovo uporabo, ter socialno-ekonomske vplive tehnologije blokovnih verig. Študija/naročilo mora omogočiti zagotavljanje priložnostnega strokovnega znanja ter zbiranje dejstev in podatkov na fleksibilen način v podporo pobudi EU za blokovne verige. Študija mora izpopolniti ali dopolniti delo Opazovalne skupine in foruma EU za blokovne verige, ob tem pa zagotavljati uporabne in koristne prispevke k uvedbi infrastrukture za blokovne verige EU v letu 2019. Rezultati se bodo uporabili tudi za zasnovo, potrjevanje in izvajanje pristopov in posameznih ukrepov. Prispevali bodo k splošni politiki in ukrepom financiranja za naslednji večkratni finančni okvir. Uporabljeni bodo za sodelovanje Komisije z raznimi volilnimi enotami ter za namene razširjanja.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 190 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
73100000
73000000
73300000
75110000
75130000
79310000
79419000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE100
II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 190 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Obzorje 2020

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 17/01/2019
Lokalni čas: 15:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 22/01/2019
Lokalni čas: 10:30
Kraj:

Commission building BU25, Avenue de Beaulieu 25, 1160 Brussels, BELGIJA.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Splošno sodišče
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
28/11/2018