Služby - 533843-2018

05/12/2018    S234

Lucembursko-Lucemburk: AO 10734 Řízená služba: Digitální analýza a monitorování internetových stránek

2018/S 234-533843

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Úřad pro publikace Evropské unie
Poštovní adresa: 2, rue Mercier
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2985
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: Ms Valeria Sciarrino
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Tel.: +352 292944331
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://publications.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3656
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

AO 10734 Řízená služba: Digitální analýza a monitorování internetových stránek

Spisové číslo: AO 10734
II.1.2)Hlavní kód CPV
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Rozsahem této rámcové smlouvy je celková administrativní a technická správa včetně provozních činností jako:

– hosting,

– údržba a vývoj nástrojů na podporu Úřadu pro publikace při sběru informací o internetových stránkách a realizaci služeb Úřadu pro publikace,

– zobrazení internetové stránky a interakce,

– služby šíření informací,

– využití produktu a následné provedení podrobné analýzy shromážděných informací.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 2 400 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory zhotovitele nebo jakékoliv jiné místo uvedeném v nabídce, s výjimkou prostor Úřadu pro publikace.

II.2.4)Popis zakázky:

Rozsahem této rámcové smlouvy je celková administrativní a technická správa včetně provozních činností jako:

– hosting,

– údržba a vývoj nástrojů na podporu Úřadu pro publikace při sběru informací o internetových stránkách a realizaci služeb Úřadu pro publikace,

– zobrazení internetové stránky a interakce,

– služby šíření informací,

– využití produktu a následné provedení podrobné analýzy shromážděných informací.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Maximálně 2 prodloužení, pokaždé na 1 rok.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz zadávací dokumentace.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:

Vzájemné vztahy a technické souvislosti s jinou rámcovou smlouvou Úřadu pro publikace

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 30/01/2019
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 06/02/2019
Místní čas: 10:00

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Žádosti o další informace musí být podány výlučně prostřednictvím elektronického systému pro podávání nabídek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3656

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/11/2018