Storitve - 533849-2019

12/11/2019    S218

Belgija-Bruselj: Okvirno naročilo za vzdrževanje, nadgradnjo, obnovo, novogradnjo, namestitev in svetovalne storitve v zvezi z zavarovanimi območji in prostori za krizno upravljanje

2019/S 218-533849

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate General Migration and Home Affairs, Directorate E: Migration and Security Funds: Financial Resources
Poštni naslov: LX-46 5/119
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Telefaks: +32 22979590
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/tenders/index_en.htm#/c_
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5541
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Okvirno naročilo za vzdrževanje, nadgradnjo, obnovo, novogradnjo, namestitev in svetovalne storitve v zvezi z zavarovanimi območji in prostori za krizno upravljanje

Referenčna številka dokumenta: HOME/2018/ISFP/PR/SCRZ/0020
II.1.2)Glavna koda CPV
50000000 Storitve popravila in vzdrževanja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj omejenega razpisa je Evropski komisiji, Generalnemu direktoratu za migracije in notranje zadeve (GD HOME), skupaj z Generalnim direktoratom Evropske komisije za človeške vire in varnost (GD HR) in Generalnim direktoratom Evropskega parlamenta za varnost, zagotoviti izvajalca, ki bo lahko izvedel vzdrževanje, nadgradnjo, obnovo, novogradnjo, namestitev in svetovalne storitve v zvezi z zavarovanimi območji in prostori za krizno upravljanje.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 7 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
51000000 Storitve inštalacije (razen programske opreme)
79993000 Storitve upravljanja zgradb in obratnih sredstev
79417000 Storitve svetovanja na področju varnosti
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori izvajalca, zavarovana območja v Komisiji in stavbe Evropskega parlamenta.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Objekt zavarovanega območja je poslopje s fizičnimi in elektromagnetnimi zaščitami. Na zavarovanem območju se hranijo tajni podatki v papirni in elektronski obliki. Za podporo shranjevanja elektronskih podatkov gostuje omrežje IT s stopnjo tajnosti. Gosti tudi videokonferenčne zmogljivosti.

Objekt zavarovanega območja se nahaja v Bruslju, v prostorih Evropske komisije in Evropskega parlamenta.

Zavarovano območje zajema:

— zunanji del (ščit),

— notranji del (sistemi in komponente, zaščiteni s ščitom).

Zunanji in notranji del sta s tehnološkega vidika povsem različna in se nanašata na različne dejavnosti. Zunanji del vključuje večinoma klasično inženirstvo (Faradayev ščit in neposredne podsisteme, kot so zaščitene zračne zapore, prezračevanje, odkrivanje požara in alarm itd.), medtem ko je notranji del večinoma povezan z informacijskimi tehnologijami (sistemi IKT).

Storitve, ki jih je treba opraviti, so povezane z zaščitnim sistemom pred vdori, sistemom za video nadzor, sistemom za odkrivanje in javljanje požara, sistemom za gašenje požara, gradbeno tehniko, sistemom za nadzor dostopa, klimatsko napeljavo in oskrbo z električno energijo v sili.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 12/12/2019
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
Datum: 26/01/2020
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 12 (od datuma za prejem ponudb)

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Sodišče Evropske unije
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Strasbourg
Država: Francija
Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
05/11/2019