Usluge - 533851-2019

12/11/2019    S218

Luksemburg-Luxembourg: Nabava financijskih podataka, podataka o zapošljavanju i vlasništvu te povezanih podataka o poduzećima

2019/S 218-533851

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 213-521424)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU LUXEMBOURG
Poštanski broj: L-2920
Država: Luksemburg
E-pošta: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/eurostat

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava financijskih podataka, podataka o zapošljavanju i vlasništvu te povezanih podataka o poduzećima

Referentni broj: ESTAT/B/2019/019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72320000 Usluge podatkovne baze
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ovim su pozivom na nadmetanje obuhvaćene aktivnosti u vezi s kupovinom vanjskih podataka te on sadrži 1 grupu „Nabava financijskih podataka, podataka o zapošljavanju i vlasništvu te povezanih podataka o poduzećima”.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
07/11/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 213-521424

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: I.3)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Komunikacija
Umjesto:

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno, za neograničeni i puni izravni pristup na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5542

Dodatne informacije mogu se dobiti na prethodno navedenoj adresi.

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se dostaviti elektroničkim putem na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5442

Glasi:

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno, za neograničeni i puni izravni pristup na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5442

Dodatne informacije mogu se dobiti na prethodno navedenoj adresi.

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se dostaviti elektroničkim putem na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5442

VII.2)Ostali dodatni podaci: