Lieferungen - 533917-2022

30/09/2022    S189

Polen-Sędziszów: Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie

2022/S 189-533917

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Sędziszów
Nationale Identifikationsnummer: 6562164804
Postanschrift: ul. Dworcowa 20
Ort: Sędziszów
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Postleitzahl: 28-340
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Grzybowska
E-Mail: przetargi@sedziszow.pl
Telefon: +48 413811127
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://sedziszow.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY SĘDZISZÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Referenznummer der Bekanntmachung: RDG.GK.271.1.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09310000 Elektrizität
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Hauptort der Ausführung:

Obszar Gminy Sędziszów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do

SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz

przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów

wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ: Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od

01.07.2022 r. do 31.12.2023 r. wynosi 1 947 943,00 kWh.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 01/07/2022
Ende: 31/12/2023
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 098-268919

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY SĘDZISZÓW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
11/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ONE S.A.
Postanschrift: ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-627
Land: Polen
E-Mail: wojciech.loginski@onesa.pl
Telefon: +48 728337832
Internet-Adresse: http://onesa.pl/
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 1 821 521.50 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp. Terminy składania odwołań wskazane zostały w art. 515 ustawy Pzp. VI.4.4).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/09/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09310000 Elektrizität
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Hauptort der Ausführung:

Obszar Gminy Sędziszów

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do

SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz

przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów

wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ: Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od

01.07.2022 r. do 31.12.2023 r. wynosi 1 947 943,00 kWh.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 01/07/2022
Ende: 31/12/2023
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 821 521.50 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ONE S.A.
Postanschrift: ul. Adama Naruszewicza 27 lok. 2
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Postleitzahl: 02-627
Land: Polen
E-Mail: wojciech.loginski@onesa.pl
Telefon: +48 728337832
Internet-Adresse: http://onesa.pl
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Nowa wartość umowy brutto 3 713 753,33 zł.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

W związku z kryzysem energetycznym i sytuacją na rynku energii elekt.spowodowaną kryzysem energetycznym związanym z działaniami Federacji Rosyjskiej naUkrainie oraz zmniejszeniem dostaw paliwa gazowego do państw europejskich od połowyczerwca 2022 r. skutkującym gwałtownym i nieoczekiwanym wzrostem cen paliwa gazowego,a w konsekwencji i drastycznym wzrostem cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii S.A.Brakiem modyfikacji ogólnego charakteru umowy.Chęcią kontynuowania Umowy przez Strony, przy czym zawarcie niniejszego aneksu nie spowoduje wzrostu ceny wskazanej w niniejszym aneksie przekaraczającej 50 % wartości pierwotnej umowy.na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm., dalej: „PZP”) Strony zgodnie postanawiająwprowadzić do Umowy następujące zmiany: Podpisany został aneks do umowy na okres od 01.09.22 r. zmieniający cenę jedn. za 1 kWh na 1,5500 zł netto

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 2 688 161.34 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 3 019 311.65 PLN