Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 534185-2019

12/11/2019    S218

Magyarország-Budapest: Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák

2019/S 218-534185

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: PM-TÉR6 Beruházásszervező és Lebonyolító Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK24830
Postai cím: Szentháromság tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély Pál
E-mail: iroda@ter6.hu
Telefon: +36 14719142
Fax: +36 14719144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ter6.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ter6.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás megkötése a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. alatt történő műemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására - 1. ütem.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás megkötése a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. szám alatti elhelyezésénekműemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezését és ezzel összefüggésben a Budapest, I.ker., Szentháromság tér 6. sz. alatti egykori pü. minisztériumi épület Fellner Sándor 1903-as tervei és az 1908-as Fellner album alapján történő homlokzat- és tetőrekonstrukcióját,valamint a korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső megvalósítását Ajánlatkérő koordinálja.

Az épület bruttó területe ~30 000 m2. Az épület műemléki védettség alatt áll.

A projekt jelen szakaszában - I.ütem - kivitelező feladata a teljes projekthez szükséges organizációs feladatellátása, az ideiglenes létesítmények kiépítése vagyonvédelemmel, állványozással; általános és tartószerkezeti bontási munkák elvégzése, külső tetőbontás szakági bontásokkal, utólagos fal és aljzatszigetelés, visszaépül a háború után elbontott emelet és rizalit. A meglévő födémek, alapok szerkezeti megerősítése a pincegarázs és az új épületszárny szerkezetépítési munkáinak elvégzése. Visszaépítésre kerül az eredeti tetőkontúr, mázas és mázatlan cserépfedéssel, bádogozási munkákkal, homlokzatképzés, új szerkezeteken hőszigeteléssel.Meglévő nyílászárók magas színvonalú, a meglévővel azonos megjelenésű, de a mai igényeknek megfelelő újragyártása, a közműépítési munkák és a villámvédelem kiépítése. A műemléki díszítő munkák nem része jelen beszerzésnek.

A tervezett főbb mennyiségek az I. ütemben:

Organizáció.

— 3 toronydaru telepítése,

— 19 000 m2 nehéz és könnyűállvány építése,

— 43 db konténer telepítése,

— 500 fm kerítés építése.

Utólagos falszigetelés.

— 18 758 m3 földmunka,

— 4 924 m2 aljzatbeton bontás,

— 9 282 m2 utólagos vízszintes és függőleges szigetelés készítése,

— 12 595 m2 légpórusos vakolat készítése.

Bontási munkák.

— 8 621 m2 tetőbontás,

— 10 400 m2 válaszfal bontása,

— 16 250 m2 burkolat bontása,

— 8 450 m3 salakfeltöltés bontás,

— 200 m3 födém szerkezet bontás,

— 650 m3 nyílás és falszerkezeti bontás.

Szerkezetépítési munkák.

— 1 128 m3 alapmegerősítés,

— 2 759 m2 régi homlokzati falak visszaépítése,

— 11 193 m2 vb. koporsófödém építése,

— 8 578 m2 új födém építése és 18 588 m2 födémmegerősítés,

— 600 m3 rizalit-építés,

— 2000 m3 mélygarázs szerkezetépítés,

— 2000 m3 új épületszárny szerkezetépítés.

Tetőfedés.

— 11 495 m2 komplett tetőfedés.

Homlokzatképzés:

— 11 617 m2 homlokzati vakolatjavítás / új vakolatképzés,

— 2 918 m2 klinkertégla burkolat helyreállítás,

— 2 868 m2 új homlokzatképzés nyílászárókkal.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 05/09/2018
Befejezés: 05/03/2020
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 175-396268

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Keretmegállapodás megkötése a Nemzetgazdasági Minisztérium 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. alatt történő műemléki épületrekonstrukciójához kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
05/09/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: whb@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Fax: +36 96511434
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Garage Kft
Postai cím: Múzeum utca 9. III. em. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@garagekft.hu
Telefon: +36 14850110
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 9 800 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság: 11469830-2-44

Garage Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság: 10830640-2-42

A szerződésmódosítás dátuma: 24.10.2019.

A szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pont bb) alpont.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ (3) bekezdés alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/11/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezését és ezzel összefüggésben a Budapest, I. ker., Szentháromság tér 6. sz. alatti egykori pü. minisztériumi épület Fellner Sándor 1903-as tervei és az 1908-as Fellner album alapján történő homlokzat- és tetőrekonstrukcióját, valamint a korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső megvalósítását Ajánlatkérő koordinálja.

Az épület bruttó területe ~30 000 m2. Az épület műemléki védettség alatt áll.

A projekt jelen szakaszában – I.ütem – kivitelező feladata a teljes projekthez szükséges organizációs feladatellátása, az ideiglenes létesítmények kiépítése vagyonvédelemmel, állványozással; általános és tartószerkezeti bontási munkák elvégzése, külső tetőbontás szakági bontásokkal, utólagos fal és aljzatszigetelés, visszaépül a háború után elbontott emelet és rizalit. A meglévő födémek, alapok szerkezeti megerősítése a pincegarázs és az új épületszárny szerkezetépítési munkáinak elvégzése. Visszaépítésre kerül az eredeti tetőkontúr, mázas és mázatlan cserépfedéssel, bádogozási munkákkal, homlokzatképzés, új szerkezeteken hőszigeteléssel.Meglévő nyílászárók magas színvonalú, a meglévővel azonos megjelenésű, de a mai igényeknek megfelelő újragyártása, a közműépítési munkák és a villámvédelem kiépítése. A műemléki díszítő munkák nem része jelen beszerzésnek.

A tervezett főbb mennyiségek az I. ütemben:

Organizáció.

— 3 toronydaru telepítése,

— 19 000 m2 nehéz és könnyűállvány építése,

— 43 db konténer telepítése,

— 500 fm kerítés építése.

Utólagos falszigetelés.

— 18 758 m3 földmunka,

— 4 924 m2 aljzatbeton bontás,

— 9 282 m2 utólagos vízszintes és függőleges szigetelés készítése,

— 12 595 m2 légpórusos vakolat készítése.

Bontási munkák.

— 8 621 m2 tetőbontás,

— 10 400 m2 válaszfal bontása,

— 16 250 m2 burkolat bontása,

— 8 450 m3 salakfeltöltés bontás,

— 200 m3 födém szerkezet bontás,

— 650 m3 nyílás és falszerkezeti bontás.

Szerkezetépítési munkák.

— 1 128 m3 alapmegerősítés,

— 2 759 m2 régi homlokzati falak visszaépítése,

— 11 193 m2 vb. koporsófödém építése,

— 8 578 m2 új födém építése és 18 588 m2 födémmegerősítés,

— 600 m3 rizalit-építés,

— 2000 m3 mélygarázs szerkezetépítés,

— 2000 m3 új épületszárny szerkezetépítés.

Tetőfedés.

— 11 495 m2 komplett tetőfedés.

Homlokzatképzés:

— 11 617 m2 homlokzati vakolatjavítás / új vakolatképzés,

— 2 918 m2 klinkertégla burkolat helyreállítás,

— 2 868 m2 új homlokzatképzés nyílászárókkal.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 05/09/2018
Befejezés: 05/03/2021
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 12 715 138 275.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber utca 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU12 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: whb@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Fax: +36 96511434
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Garage Kft.
Postai cím: Múzeum utca 9. III. em. 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@garagekft.hu
Telefon: +36 14850110
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

2. A szerződésmódosítás tárgya

2.1. A Felek megállapodnak egymással, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján a Keretmegállapodás időbeli hatályát 5.3.2020 napjáról meghosszabbítják 5.3.2021 napjáig. Erre tekintettel a Felek rögzítik, hogy a Keretmegállapodás 7.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7.1. Felek a keretmegállapodást határozott időre kötik. A keretmegállapodás 5.9.2018-én - az aláírás napján - lép hatályba és 5.3.2021 napjáig hatályos, figyelemmel a 7.4. pontban foglaltakra.”

2.2. A Felek megállapodnak egymással, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján a Keretmegállapodás keretösszegét (9 800 000 000 000 Ft) 2 915 138 275 Ft összeggel (29,75 %-al) megemelik. Erre tekintettel a Felek rögzítik, hogy a Keretmegállapodás 7.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7.2. Szerződő Felek a keretmegállapodást nettó 12 715 138 275 HUF, azaz nettó tizenkettőmilliárd-hétszáztizenötmillió-egyszázharmincnyolcezer-kettőszázhetvenöt forint összegre (a továbbiakban: „keretösszeg”) kötik meg.”

2.3. A Felek rögzítik, hogy a teljesítési biztosíték Megrendelő részére történő rendelkezésre állásának időtartama vonatkozásában a Keretmegállapodás 15.7.1. pontjának 3. mondatának azon rendelkezése, mely szerint „A teljesítési biztosítékot az egyedi szerződések/megrendelések megkötésekor kell rendelkezésre bocsátani, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga a Megrendelőnek az egyedi szerződés/megrendelés hatályba lépésének időpontjától kezdődően a jótállási időszak lejártát követő 45 napig biztosított legyen”, a Kbt. 134. § (2) bekezdésére tekintettel -mint kettős biztosítékok fennállása- semmis.

A fentiekre figyelemmel a Felek egyező akarattal a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a Keretmegállapodás 15.7.1. pontjának 3. mondatát módosítják, a Keretszerződés 15.7.1. pontjának 3. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A teljesítési biztosítékot az egyedi szerződések/megrendelések megkötésekor kell rendelkezésre bocsátani, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga a Megrendelőnek az egyedi szerződés/megrendelés hatályba lépésének időpontjától kezdődően az ott meghatározott teljesítési határidő lejártától számított 45. napig biztosított legyen, azzal, hogy a szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi elismerése (a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes lezárása) egyben a biztosíték azonnali felszabadítását eredményezi.”

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

A foly.műszaki felmérés eredményeként szüks. új felad-ok és menny-i főbb vált-ok:

— Szakért. vizsg. előírta a salakbeton szerk-ek bontását és új födém építését,

— A 225/2018. (XI.29) Korm.rend. alapján épületrészek és elépítések bontására kerül sor az önk. által meghatározott időkeretben,

— A Korm.rend. miatti mód-ok:

Az irattár lekerül a mélygarázs alá. Ez új tervezési-, régészeti felad-kal, sziklamunkával és visszatömedékeléssel jár a bontást, takarítást követően.

A tetőtéri nagyobb irodater. létrehoz-hoz szüks. felad-ok: nagyobb zárófödém több ablakkal, új homlokzati felület a födémcsere után.

A nagyobb számú iroda a készülő belső udvari új épület területnövekményével biztosítható. Az új belső irodaép. kialakítása pl. 2 új lépcsőházzal, összekötő hidakkal.

A műemléki terek visszaállítása okán kibontásra kerülnek a válaszfalak, a főfalakon új vakolat készül javítás helyett.

Mindezek késed-t és további költs-t okoznak, és a szerződ. fél változása jelentős hátrányt és költs-t jelentene

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 9 800 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 12 715 138 275.00 HUF