The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 534198-2022

30/09/2022    S189

Netherlands-The Hague: Research and development services and related consultancy services

2022/S 189-534198

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dtv UBR|HIS
National registration number: 50555596
Postal address: Wilhelmina van Pruisenweg 52
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2595 AN
Country: Netherlands
Contact person: Henna Suliman - Lalmahomed
E-mail: Henna.Suliman@rijksoverheid.nl
Telephone: +31 707585678
Internet address(es):
Main address: www.minvws.nl
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/398166
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=342053&B=CTMSOLUTION
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=342053&B=CTMSOLUTION
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

VWS EA Monitor zeggenschap verpleegkundige beroepsgroep

Reference number: 201865006.028.101
II.1.2)Main CPV code
73000000 Research and development services and related consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De verpleegkundige beroepsgroep vervult een kerntaak in de Nederlandse gezondheidszorg. Het is de grootste beroepsgroep in de zorg in Nederland en maakt een belangrijk onderdeel uit om de zorg kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Voor betere kwaliteit van zorg, meer waardering, werkplezier en behoud van de verpleegkundige beroepsgroep is het belangrijk dat deze groep voldoende zeggenschap heeft. Zeggenschap gaat in dit kader om de mogelijkheid invloed uit te oefenen op besluiten die van invloed zijn op de dagelijkse beroepsuitoefening (bijvoorbeeld organisatie van zorg of administratie) of zaken die aan beroepsuitoefening verwant zijn (randvoorwaarden voor werk, bijvoorbeeld scholingsbeleid en persoonlijke ontwikkeling). Voor de monitoring van de formele en ervaren zeggenschap wordt deze Europese Aanbesteding uitgezet. De focus zal hierbij uitgaan naar de ervaren zeggenschap, zodat de monitor daadwerkelijk aanknopingspunten kan bieden voor het verbeteren van zeggenschap.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 375 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
73000000 Research and development services and related consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

De verpleegkundige beroepsgroep vervult een kerntaak in de Nederlandse gezondheidszorg. Het is de grootste beroepsgroep in de zorg in Nederland en maakt een belangrijk onderdeel uit om de zorg kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Voor betere kwaliteit van zorg, meer waardering, werkplezier en behoud van de verpleegkundige beroepsgroep is het belangrijk dat deze groep voldoende zeggenschap heeft. Zeggenschap gaat in dit kader om de mogelijkheid invloed uit te oefenen op besluiten die van invloed zijn op de dagelijkse beroepsuitoefening (bijvoorbeeld organisatie van zorg of administratie) of zaken die aan beroepsuitoefening verwant zijn (randvoorwaarden voor werk, bijvoorbeeld scholingsbeleid en persoonlijke ontwikkeling). Voor de monitoring van de formele en ervaren zeggenschap wordt deze Europese Aanbesteding uitgezet. De focus zal hierbij uitgaan naar de ervaren zeggenschap, zodat de monitor daadwerkelijk aanknopingspunten kan bieden voor het verbeteren van zeggenschap.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 375 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 343
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De initiële duur van de opdracht is van 23 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Daarna kan de opdracht maximaal tweemaal worden verlengd met maximaal vierentwintig maanden per keer door de Opdrachtgever.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De initiële duur van de opdracht is van 23 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Daarna kan de opdracht maximaal tweemaal worden verlengd met maximaal vierentwintig maanden per keer door de Opdrachtgever.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie Beschrijvend document, hoofdstuk 3.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zie Beschrijvend document, hoofdstuk 3.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zie Beschrijvend document, hoofdstuk 3.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/11/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 4 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/11/2022
Local time: 10:15
Place:

Den Haag.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Nadere info m.b.t. IV.2.2 staat “Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen. Hier is ingevuld:

Datum: 21-11-2022, Plaatselijke tijd: 10.00 uur”. Plaatselijke tijd moet als volgt worden gelezen: vóór 10.00 uur.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postal address: Prins Clauslaan 60
Town: Den Haag
Postal code: 2595 AJ
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883622200
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Haagse Inkoop Samenwerking
Postal address: Wilhelmina van Pruisenweg 52
Town: Den Haag
Postal code: 2595 AN
Country: Netherlands
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Twintig kalenderdagen na bekendmaking van de gunningsbeslissing.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postal address: Prins Clauslaan 60
Town: Den Haag
Postal code: 2595 AJ
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883622200
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/09/2022