Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 534353-2021

20/10/2021    S204

Magyarország-Budapest: Menetjegy

2021/S 204-534353

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Duga László
E-mail: duga.laszlo@mav-start.hu
Telefon: +36 301748190
Fax: +36 15111364
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu/
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Jegyalaptekercsek beszerzése

Hivatkozási szám: EKR001241572020
II.1.2)Fő CPV-kód
34980000 Menetjegy
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Négy különböző féle (I. Fedélzeti, II. Nemzetközi, III. Univerzális, IV. Belföldi), tervezetten összesen ~247 000 000 db biztonsági elemekkel (hologram és/vagy vízjel és/vagy fémszál és/vagy UV festék alkalmazása és/vagy OVI festék alkalmazása) ellátott, teljes egészében optikai fehérítőmentes, értékcikk jellegű, jegypapír szelvény tekercs kiszerelésben történő beszerzése Adásvételi keretszerződés keretében.

A szerződés keretösszege: nettó 1 366 000 000, - Ft.

Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 1 050 769 231,-Ft értékre vállal megrendelési kötelezettséget (tervezetten ~190 000 000 db szelvényre vetítve).

A keretösszegből a megrendelési kötelezettséggel nem érintett rész értéke nettó 315 230 769,- Ft (tervezetten ~57 000 000 db termékre vetítve), amely értéket a becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza.

A megrendelések leadásának szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, tervezett mennyiségek (a szerződés időbeli hatálya alatt felmerülő, Ajánlatkérő tevékenységének végzéséhez szükséges termékek pontos darabszámai nem prognosztizálhatók).

A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezetében található Műszaki feltétfüzet és III. fejezetben található szerződéstervezet tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 1 366 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34980000 Menetjegy
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1087 Budapest, Verseny u. 1.

A teljesítés helyszín(ek)re vonatkozó részletes előírásokat a Közbeszerzési Dokumentumok III. fejezetében található Szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Négy különböző féle (I. Fedélzeti, II. Nemzetközi, III. Univerzális, IV. Belföldi), tervezetten összesen ~247 000 000 db biztonsági elemekkel (hologram és/vagy vízjel és/vagy fémszál és/vagy UV festék alkalmazása és/vagy OVI festék alkalmazása) ellátott, teljes egészében optikai fehérítőmentes, értékcikk jellegű, jegypapír szelvény tekercs kiszerelésben történő beszerzése keretszerződés keretében.

A szerződés keretösszege: nettó 1 366 000 000,-Ft.

Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a megjelölt keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 1 050 769 231,-Ft értékre vállal megrendelési kötelezettséget (tervezetten ~190 000 000 db szelvényre vetítve).

A keretösszegből a megrendelési kötelezettséggel nem érintett rész értéke nettó 315 230 769,-Ft (tervezetten ~57 000 000 db termékre vetítve) amely értéket a becsült érték a Kbt. 16. § (1) bekezdésének megfelelően tartalmazza.

A megrendelések leadásának szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, tervezett mennyiségek (a szerződés időbeli hatálya alatt felmerülő, Ajánlatkérő tevékenységének végzéséhez szükséges termékek pontos darabszámai nem prognosztizálhatók).

A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezetében található Műszaki feltétfüzet és III. fejezetben található szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.Késedelmi kötbér mértéke (leszállításra vonatkozóan; %/késedelemmel érintett munkanap; min. 1 % - max. 5 %) / Súlyszám: 4
Minőségi kritérium - Név: 3.Szállítási határidő (az adott Rendelés kézhezvételének napját követő munkanaptól számítva; min. 8 - max. 20 munkanap) / Súlyszám: 4
Ár - Súlyszám: 92
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás II.2.5) pontjában foglaltak szerint az Ár értékelési részszempont kapcsán az alábbi alszempontokat és súlyszámokat alkalmazta:

1.1. Fedélzeti jegyszelvény (nettó Ft/1db szelvény)/19

1.2. Nemzetközi jegyszelvény (nettó Ft/1db szelvény) /21

1.3. Univerzális jegyszelvény (nettó Ft/1db szelvény)/25

1.4. Belföldi jegyszelvény (nettó Ft/1db szelvény)/27

Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontrendszer /Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont/ alapján történt. Az értékelés során alkalmazott módszerek részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok I) rész 14. pontja tartalmazza. Az „1. Ár” értékelési szempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszere kerül alkalmazásra, míg a 2. és 3. értékelési szempont esetén Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25. napján jelent meg) az "V. Egyéb előírások a legkedvezőbb ajánlatot tevő kiválasztására” fejezetben található képletet alkalmazta.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 252-637656
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Jegyalaptekercsek beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/09/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_56931437
Postai cím: Halom Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1102
Ország: Magyarország
E-mail: kerekes@any.hu
Telefon: +36 14311222
Fax: +36 14311220
Internetcím: http://www.any.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 366 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 366 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

bobinázás

V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás keretében szerződéskötésre az alábbi nyertes Ajánlattevővel került sor:

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.

1102 Budapest, Halom utca 5.

Adószáma: 10793509-2-44

Az eljárásban részt vett további Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

SmartUp Solutions Kft.

1033 Budapest, Szőlőkert köz 6.

25449172-2-13

CODEX Értékpapírnyomda Zrt.

2092 Budakeszi, Szüret Utca 5.

10220216-2-13

iPixel Nyomda és Grafikai Stúdió Kft.

1047 Budapest, Sörétgyár Utca 2.

14410677-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/10/2021