Services - 534400-2021

20/10/2021    S204

Denmark-Nørresundby: Repair and maintenance services

2021/S 204-534400

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Aalborg Service A/S
National registration number: 33164610
Postal address: Stigsborg Brygge 5
Town: Nørresundby
NUTS code: DK05 Nordjylland
Postal code: 9400
Country: Denmark
Contact person: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telephone: +45 25317936
Internet address(es):
Main address: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/12d1c529-b100-4404-be41-0198e606a751/homepage
I.1)Name and addresses
Official name: Aalborg Energi Holding A/S
National registration number: 37189170
Postal address: Stigsborg Brygge 5
Town: Nørresundby
NUTS code: DK05 Nordjylland
Postal code: 9400
Country: Denmark
Contact person: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telephone: +45 25317936
Internet address(es):
Main address: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Nordjyllandsværket A/S
National registration number: 37189294
Postal address: Nefovej 50
Town: Vodskov
NUTS code: DK05 Nordjylland
Postal code: 9300
Country: Denmark
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telephone: +45 25317936
Internet address(es):
Main address: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Aalborg Energicenter A/S
National registration number: 24453638
Postal address: Nefovej 50
Town: Vodskov
NUTS code: DK05 Nordjylland
Postal code: 9300
Country: Denmark
Contact person: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telephone: +45 25317936
Internet address(es):
Main address: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Aalborg Varme A/S
National registration number: 37271616
Postal address: Nefovej 50
Town: Vodskov
NUTS code: DK05 Nordjylland
Postal code: 9300
Country: Denmark
Contact person: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telephone: +45 25317936
Internet address(es):
Main address: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Aalborg Bygas A/S
National registration number: 38255479
Postal address: Nefovej 50
Town: Vodskov
NUTS code: DK05 Nordjylland
Postal code: 9300
Country: Denmark
Contact person: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telephone: +45 25317936
Internet address(es):
Main address: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Aalborg Dencentrale Værker A/S
National registration number: 37271632
Postal address: Nefovej 50
Town: Vodskov
NUTS code: DK05 Nordjylland
Postal code: 9300
Country: Denmark
Contact person: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telephone: +45 25317936
Internet address(es):
Main address: www.aalborgforsyning.dk
I.1)Name and addresses
Official name: Aalborg Fjernkøling A/S
National registration number: 37862940
Postal address: Nefovej 50
Town: Vodskov
NUTS code: DK05 Nordjylland
Postal code: 9300
Country: Denmark
Contact person: Dan Oxbøl
E-mail: dan.oxboel@aalborgforsyning.dk
Telephone: +45 25317936
Internet address(es):
Main address: www.aalborgforsyning.dk
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/12d1c529-b100-4404-be41-0198e606a751/publicMaterial
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/12d1c529-b100-4404-be41-0198e606a751/homepage
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/12d1c529-b100-4404-be41-0198e606a751/homepage
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud af smede- og industriteknik - Delaftale 6

II.1.2)Main CPV code
50000000 Repair and maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Udbuddet omfatter én rammeaftale på smede- og industriteknikerydelser, hvor der løbende kan rekvireres opgaver.

Rammeaftalen udgør en del af et Rammeaftalekomplekset, der består af en række Delaftaler, der er defineret ud fra Ordregivers behov for og krav til ydelser inden for smede- og industriteknikerydelser.

Nærværende udbud omfatter alene Rammeaftale for Delaftale 6 - Diverse rør- og smedearbejder, fortrinsvis i bygninger

Ordregiver har valgt at forlænge Delaftalerne med de nuværende leverandører på Rammeaftale 1, 2, 3 og 5, hvorfor de ikke udgør en del af nærnærende udbud.

Opgørelsen af Rammeaftalens anslået værdi i punkt II.1.5) udgør et skøn for hele Rammeaftaleperioden inklusiv option, og er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Der gøres opmærksom på, at Ordregiveren ikke har aftagepligt på Rammeaftalen.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 5 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
50500000 Repair and maintenance services for pumps, valves, taps and metal containers and machinery
50510000 Repair and maintenance services of pumps, valves, taps and metal containers
71550000 Blacksmith services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK05 Nordjylland
Main site or place of performance:

Aalborg Kommune

II.2.4)Description of the procurement:

Ordregiver har behov for ydelser i forbindelse med

— Rør- og pladearbejde montage/ demontage,

— Rørkomponenter montage/ demontage,

— Certifikatkrævende svejsning

— Ikke-certifikat krævende svejsning,

— Gallerier, gelænder og bukke med tilhørende teknisk beregning,

— Pladearbejde ved diverse komponenter,

— Div. arbejde på eget værksted, hvor Leverandøren skal kunne svejse, klippe, valse og bukke metaller

— Udføre renoveringsopgaver på eget værksted.

— Udføre opgaver på anlæg i drift.

Svejsetyper: Ilt og gas, CO2, TIG, MIG og MAG, aluminium og rustfri, fugebrænding osv.

Ordregiver har til hensigt at indgå rammeaftale med to leverandører.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Ordregiver har option på forlængelse af Rammeaftalens løbetid i op til 6 gange 12 måneder. Ordregiver er berettiget, men ikke forpligtet, til at udnytte optionen.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 4
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Såfremt flere end 4 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 4 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art på Rammeaftalen. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte Delaftale, jf. pkt. II.1.4) og II.2.4).

For delaftale 6:

Vurderingen af en virksomheds egnethed til at udføre ydelserne sker på baggrund af ansøgers besvarelse af ESPD del IV.C. Ordregiver vil lægge vægt på nedenstående i prioriteret rækkefølge.

Der lægges stor vægt på, at

- Ansøgers referencer viser en høj grad af erfaring inden for større rør- og smedearbejde, som er sammenlignelig med ydelserne for Delaftale 6, jf. punkt II.1.4 og II. 2.4:

* Rør- og pladearbejde montage/ demontage,

* Rørkomponenter montage/ demontage,

* Certifikatkrævende svejsning

* Ikke-certifikat krævende svejsning,

* Gallerier, gelænder og bukke med tilhørende teknisk beregning,

* Pladearbejde ved diverse komponenter,

* Div. arbejde på eget værksted, hvor Leverandøren skal kunne svejse, klippe, valse og bukke metaller

* Udføre renoveringsopgaver på eget værksted.

* Udføre opgaver på anlæg i drift.

- Erfaring inden for større fjernvarme og gasinstallationer, fortrinsvis i bygninger, vil også vægte positivt i den udstrækning, at den er sammenlignelig med de udbudte ydelser, jf. punkt II.1.4 og II.2.4.

- Det vægter særligt positivt, at ansøger viser erfaring med arbejde på anlæg i drift, særligt i relation til at kunne beskrive en forståelse for planlægning for at mindske udetid.

Når Ordregiver skal finde de 4 bedst egnede ansøgere, vil Ordregiver tage udgangspunkt i en vurdering af ansøgernes 2 mest relevante referencer og se på disses samlede sammenlignelighed med den udbudte opgave, men vil i tilfælde af sammenlignelig egnethed mellem 2 eller flere ansøgere også se på antallet og kvaliteten af de øvrige medsendte referencer.

Der kan, jf. pkt. III.1.3, dog maksimalt afgives 7 referencer.

Såfremt der er vedlagt flere end 7 referencer, lægges der i vurderingen alene vægt på de 7 først angivne referencer i ESPD'et.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Option på forlængelse, jf. punkt II.2.7

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele Rammeaftalen på baggrund af det foreløbige indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. På samme måde forbeholder Ordregiver for Rammeaftalen sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene forventede runde, hvis dette viser sig nødvendigt eller formålstjenligt.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.B, der er udfyldt som beskrevet nedenfor.

Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.B oplyse følgende økonomiske nøgletal for de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår, jf. udbudslovens § 142, jf. FvD artikel 80:

— Egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,

— Solidaritetsgrad i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Det er et mindstekrav, at ansøger har:

— en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår,

— en positiv solidaritetsgrad på 20% i hvert af de seneste 3 disponible, afsluttede og reviderede regnskabsår.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD afsnit IV.C, der er udfyldt som beskrevet nedenfor,

- Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143, jf. FvD artikel 80,

- Ansøgers betydeligste leverancer af lignende ydelser, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4 og II.2.4,

- Ansøger skal udfylde ESPD'et med angivelse af årstal eller periode for udførelse af leverancen, beskrivelse af leverancen, modtager og kontraktværdien. Desuden skal ansøger redegøre for, hvorfor den enkelte reference er sammenlignelig,

- Ansøger kan maksimalt angive 7 referencer for hver delaftale.

Referencer ud over de første 7 oplistede referencer vil ikke blive taget i betragtning

Minimum level(s) of standards possibly required:

Det er et mindstekrav, at ansøger kan påvise mindst 1 relevant sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år på en af ydelserne oplistet i punkt II.2.4).

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

Fremgår af udbudsbetingelserne.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

I forbindelse med indgåelse af Rammeaftalen vil den vindende tilbudsgiver skulle fremvise/dokumentere

følgende:

En gældende og gyldig ansvars og produktansvarsforsikring med en samlet dækningssum på minimum:

- Personskade: DKK 10 000 000,

- Tingskade og/eller tab: DKK 10 000 000,

- Produktansvarsforsikring: DKK 10 000 000 .

Se endvidere øvrige vilkår i det offentliggjorte udbudsmateriale.

Det er et aftalemæssigt krav, at tilbudsgiver accepterer overholdelse af ordregivers HSE-betingelser, der er vedlagt udbudsmaterialet

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 100-243318
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 29/11/2021
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Afgivelse af ansøgning og efterfølgende tilbud kan kun ske elektronisk via hjemmesiden, der er anført i pkt. I.3).

Alle ansøgere opfordres til at læse hele materialet før ansøgning i form af ESPD laves. Se Ordregivers vejledning samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldelse af ESPD. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation, herunder spørgsmål skal ske via Ethics. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudshjemmesiden, kan ansøger fra kl. 09 til kl. 15 på arbejdsdage rette telefonisk henvendelse til Ethics Support: på telefonnummeret +45 7022 7007. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøgere, vil der blive offentliggjort information herom på udbudshjemmesiden.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de nævnte forhold. Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. implementeringsbekendtgørelsens § 10, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under Del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen.

Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD Del II.A). Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt Del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP Del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud. I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og tilbud, inklusive bilag, afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk kan afleveres på engelsk.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 593 af 2.6.2016) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud. En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klager over rammeaftaler skal være modtaget i klagenævnet inden 6 måneder efter, at ordregiver har udsendt underretningsskrivelse om, at ordregiver har indgået rammeaftalen. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor underretningen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/10/2021