Services - 534495-2021

20/10/2021    S204

Danmark-Taastrup: Smedearbejder

2021/S 204-534495

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 196-512021)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: DSB
CVR-nummer: 25 05 00 53
Postadresse: Telegade 2
By: Taastrup
NUTS-kode: DK0 Danmark
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontaktperson: Anja Nielsen
E-mail: annn@dsb.dk
Telefon: +45 24686382
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.dsb.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/63264

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af smede- og montageydelser til DSB

Sagsnr.: haej/vv/vk
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71550000 Smedearbejder
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med nærværende konkurrenceudsættelse er at etablere en rammeaftale der omfatter leverancer af smede- og montageydelser til DSB, hhv. Infrastruktur og Værksteder. Der forventes indkøbt varierende smede- og montageydelser der omfatter f.eks: Produktions af transport og opbevaringstativer, fremstilling og vedligehold af montagearbejder på de forskellige litra DSB har, specialværktøj, montageopgaveopgaver og reparation af og på specialmaskiner, udarbejdelse af relevant teknisk dokumentation og tegninger samt CE-mærkning af udstyr. Opgaven er opdelt i 4 delaftaler hhv 1A og 1B som omfatter opgaver til DSB Infrastruktur der supporterer værkstedsdrift i hhv. Øst og Vest samt Delaftale 2A og 2B der omfatter opgaver på de forskellige litra, ligeledes opdelt i Øst og Vest.

Ordregiver forbeholder sig ret til at tildele på grundlag af det indledende tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2021
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 196-512021

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: iv.2.2
Delkontraktnr.: 1A, 1B, 2A, 2B
I stedet for:
Dato: 31/12/2022
Tidspunkt: 23:00
Læses:
Dato: 08/12/2021
Tidspunkt: 10:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Ansøgning om prækvalifikation skal være indgivet den 04.11.2021 Kl. 10:00.

Indledende tilbud skal være indgivet den 08.12.2021 Kl. 10:00