Árubeszerzések - 534685-2019

12/11/2019    S218

Magyarország-Pécs: Tömegközlekedési buszok

2019/S 218-534685

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Telefon: +36 308161441
Fax: +36 72514810

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gov.pecs.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Elektromos buszok és töltőállomás beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000512642018
II.1.2)Fő CPV-kód
34121100 Tömegközlekedési buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi szerződés keretében új, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező, városi szóló autóbuszok beszerzése és üzembe helyezése valamint az autóbuszokkal kompatibilis – szabadtéren is telepíthető – 8 jármű egyidejű töltésére alkalmas töltőállomás leszállítása és üzembe helyezése.

Az árubeszerzés részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 451 528 800.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121100 Tömegközlekedési buszok
34121400 Alacsony padlójú buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Pécs közigazgatás területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Új, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező, városi szóló autóbuszok beszerzése és üzembe helyezése.

Alap mennyiség: 8 db új, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező városi szóló autóbuszok beszerzése és üzembe helyezése, valamint az autóbuszokkal kompatibilis -szabadtéren is telepíthető - 8 jármű egyidejű töltésére alkalmas töltőállomás leszállítása és üzembe helyezése, melynek helyszíne az ajánlatkérő által a teljesítési időszak alatt kerül meghatározásra.

Nyertes Ajánlattevőnek az alapmennyiség tárgyát képező szállítást és kapcsolódó szolgáltatásokat a szerződés hatályba lépésétől számított 8 hónap időtartam alatt kell teljesítenie.

Általános követelmények

Az autóbuszok főbb jellemzői:

— Feleljenek meg a belföldi, menetrend szerinti városi közösségi közlekedés követelményeinek, valamint a tevékenységre vonatkozó általános és speciális jogszabályoknak,

— Kizárólag elektromos hajtással rendelkeznek,

— Alacsonypadlós kivitelű, minden utasajtónál lépcső nélküli kialakítású, városi közforgalmú személyszállító autóbusz konstrukciójú legyen,

— Mozgáskorlátozottak fel- és leszállásra, illetve a kerekesszékkel utazók biztonságos elhelyezésére alkalmas legyen,

— Legalább 1 db mozgáskorlátozottak számára kialakított hellyel rendelkezzen,

— Utastéri és vezetőtéri légkondicionáló berendezéssel felszerelt legyen.

Az autóbuszoknak a szállítás időpontjában meg kell felelnie a Magyarországon érvényes gépjármű előírásoknak (különösen a 6/1990 KöHÉM rendeletnek és a 661/2009/EK 107 irányelveknek.)

Rendelkezzenek olyan Európai Unióban kiadott érvényes típusengedéllyel illetve típusbizonyítvánnyal, melyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság, vagy annak jogelődje, illetve jogutódja elfogadott. A típusbizonyítvány másolatát legkésőbb az autóbuszok átadásának megkezdését megelőzően 30 nappal Ajánlatkérőnek át kell adni.

Ajánlattevő köteles a hatótávolság és az energiafelhasználás igazolására az UITP SORT 2 mérési eljárásról készült, vagy azzal egyenértékű ISO/ILC 17025:2005 szerint akkreditált intézet által elvégzett (kWh/km) dimenziójú mérési eredményről kiállított tanúsítványt (fogyasztásmérési jegyzőkönyvet) az ajánlathoz mellékelni.

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi az autóbuszok forgalomba helyezése az ajánlatkérő nevére az előírt engedélyek beszerzése, a kezelő személyzet (maximum 10 fő autóbusz vezető és műszaki munkatárs összesen 10 órában) betanítása és a szerződés szerinti szolgáltatások nyújtása.

Az új szóló autóbusz műszaki követelményei, főbb jellemzői:

— Az autóbuszoknak ugyanazon gyártótól származónak, és ugyanazon típusúnak kell lenni

— Karosszéria: egyszintes, 2 tengelyes, háromajtós kivitel,

— Hosszúság: maximum 12 750 mm,

— Magasság: maximum 3 500 mm,

— Szélesség: 2 500 mm - 2 550 mm között,

— Alacsony padlós kivitel, padlómagasság maximum 400 mm,

— Szabad ajtónyílás szélesség minimum: 1 200 mm,

— A belső tér magassága az utastérben, állóhelyi padlófelületnél érje el minimum a 2 100 mm-t,

— Férőhely: Ülőhelyek száma minimum 21 fő,

— Szállítható személyek száma érje el a 60 fő értéket (4 fő/m2 álló utasok esetében),

— Minimális hatótávolság: minimum 220 km egy feltöltéssel SORT 2 szerint mérve,

— Kapaszkodó képesség (emelkedési szögben kifejezve) legalább: 15 %.

Valamennyi - a vonatkozó előírásokban rögzített - szerkezeti elem rendelkezzen „e”/"E" jóváhagyási jellel.

Egyenértékűség: 321/2015 (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr) 46§(3)-(6)bek. szerint.

A részletes műszaki követelményeket, illetve az egyéb szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos előírásokat a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1.Az akkuállomány naponta felhasználható kapacitásával, SORT2 körülmények között mért fogyasztással, folyamatos üzemben teljesített, számítással bemutatott hatótáv (min. 220 km, max. 300 km) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.Az autóbusz együttes utaskapacitása 4 álló fő/m2 mennyiség alapul vételével (fő) (min. 60 fő, max. 80 fő) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.Vételárba foglalt üzembentartási garancia (megelőző illetve nem baleseti eredetű javító karbantartás) megajánlott időmértéke (hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 4.Jármű akkumulátorról táplált elektromos rendszerű fűtőkészülékkel rendelkezik (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 110
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opciós mennyiség: 2 db új, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező városi szóló autóbuszok beszerzése és üzembe helyezése az autóbuszokkal kompatibilis -szabadtéren is telepíthető – a jármű töltésére alkalmas töltőállomás leszállítása és üzembe helyezése.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a II.2.4) pontban megjelölt „opciós” mennyiséget egyoldalú nyilatkozattal megvásárolja, a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése szerint. Az opciós mennyiségek a következők: 2 db új, alacsonypadlós, kizárólag elektromos hajtással rendelkező, városi szóló autóbuszok beszerzése és üzembe helyezése, valamint az autóbuszokkal kompatibilis -szabadtéren is telepíthető – min. 2 jármű egyidejű töltésére alkalmas töltőállomás leszállítása és üzembe helyezése.

Ajánlatkérő a szerződéskötéstől számított 12 hónapon belül nyilatkozik arról, hogy igényt tart-e az opcióban megadott tételre. Ajánlatkérőt az opciós tétel vonatkozásában lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár a teljes opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére. Amennyiben ajánlatkérő nem nyilatkozik, azaz a szerződés hatálya alatt nem ad ki megrendelést, úgy nem kíván élni vételi jogával.

Ha Ajánlatkérő él az opciós jogával, a megrendelés feladását követő 8 hónapon belül kell nyertes ajánlattevőnek teljesíteni a vételi jog keretében lehívott terméket vagy termékeket.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-3.2.0-15-2017-00021

II.2.14)További információk

Az értékelés során adható pontszám:0-10 pont. Módszer: ár: fordított arányosítás, minőségi kritérium: az 1-3. sz. részszempont és alszempont esetén: arányosítás, a 4. sz. pontozás.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 019-040382
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Elektromos buszok és töltőállomás beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
29/08/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BYD Europe B.V.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_74446045
Postai cím: 's-Gravelandseweg 256
Város: Schiedam
NUTS-kód: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Postai irányítószám: 3125 BK
Ország: Hollandia
E-mail: laszlo.krenner@byd.com
Telefon: +36 702258620
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 451 528 800.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő: BYD Europe B.V. 3125 BK Schiedam 's-Gravelandseweg 256.; NL 807406545 B01

Ajánlattevők:

1./ CS-PROCESS Mérnöki Kft. 2030 Érd Fehérvári út 63–65., 24222008213

2./ BYD Europe B.V. 3125 BK Schiedam 's-Gravelandseweg 256., NL 807406545 B01

3./ Electrobus Europe Zrt. és Ikarus Járműtechnika Kft. Közös Ajánlattevők

Konzorcium vezető: Electrobus Europe Zrt. 1145 Budapest, Újvilág utca 50–52., 26384643242

További Konzorciumi tag: Ikarus Járműtechnika Kft. 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi út 5., 11105240207

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

Az értékelésre vonatkozó további információ:

Az értékelés legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb szintje a Kbt. 77.§(1) bek. szerint:

Az értékelés legkedvezőbb szintje: Minőségi kritérium 1. részszempont: 300 km; 2. részszempont: 80 fő, 3.1-3.3. részszempont: 132 hónap.

Az értékelés legkedvezőtlenebb (érvényességi küszöböt jelentő) szintje: Minőségi kritérium 1. részszempont: 220 km; 2. részszempont: 60 fő, 3.1. részszempont: 36 hónap, 3.2. részszempont: 84 hónap, 3.3. részszempont: 84 hónap.

A legkedvezőtlenebb szintet el nem érő megajánlás esetén AK az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja. A legkedvezőbb szintet elérő, vagy azt meghaladó megajánlás esetén AT az értékelés során maximum pontszámot kap. A legkedvezőbb szintet tartalmazó megajánlás esetén AK a számítást az értékelés felső határával végzi el.

Kötbérre vonatkozó előírások:

Késedelmi kötbér mértéke: késedelemmel érintett járművekre és töltőállomásra eső nettó vételár 1%/nap, maximum a teljes nettó szerződéses érték 15 %-a. Jótállási időszakban a késedelmes hibakijavítás megkezdése esetén a késedelemmel érintett minden egész órát érintően a késedelemmel érintett jármű/töltőállomás nettó ellenértékének 0,0002 %- a.

Hibás teljesítési kötbér: Nyertes AT hibásan teljesít ha a jármű és/vagy töltőállomás a tejesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy a jogszabályban megállapított követelményeknek, továbbá amennyiben a garanciális időszakban a napi műszakkezdés időpontjában a jelen beszerzés tárgyát képező autóbuszok legalább 90 %-a AT-nek felróható okból nem áll rendelkezésre.

AT köteles a hiba kijavításának időtartamáig, a hibás teljesítéssel érintett Járművek, töltőállomás áfa nélkül számított ellenértékének 1 %-ával, rendelkezésre állásra vonatkozó hibás teljesítés esetén 0,5 %-ával megegyező mértékű, de legfeljebb a hibás teljesítéssel érintett járművek, töltőállomás vételárának 15 %-a mértékű kötbér fizetésére.

Meghiúsulási kötbér: A szerződés AT-nek felróható okból történő meghiúsulása esetén AT köteles a meghiúsulással érintett darabszámú autóbusz, és/vagy töltőállomás szerződés szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatásának 15 %-a mértékű meghiúsulási kötbér megfizetésére.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/11/2019