Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 534685-2021

21/10/2021    S205

Romania-București: Works for complete or part construction and civil engineering work

2021/S 205-534685

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 181-467631)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA
National registration number: 14273221
Postal address: Strada: Piata Natiunilor Unite, nr. 9
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Country: Romania
Contact person: IOANA-ROXANA TRAPIEL
E-mail: daniel.popescu@cni.ro
Telephone: +40 0213167383/+40 0213167384
Fax: +40 0213167381
Internet address(es):
Main address: www.cni.com.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, extindere si dotare corp spital nou C1+C2, Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu,judetul Giurgiu”

Reference number: 14273221_2021_PAAPD1158743
II.1.2)Main CPV code
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia de lucrari pentru obiectivul de investitii „Reabilitare, extindere si dotare corp spital nou C1+C2, Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu,judetul Giurgiu”

Valoarea estimata este de 87.144.126,14 lei, fara TVA, si este compusa din:

- Cap 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica a proiectului – 1.024.329,50 lei;

- Cap 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 84.847.090,29 lei,compusa din:

- subcapitolul.4.1 Constructii si instalatii: 45.077.190,42 lei;

- subcapitolul.4.2 Montaj utilaj tehnologic: 3.014.112,10 lei;

- subcapitolul.4.3 Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 16.792.531,40 lei;

- cap.4.5 Dotari: 19.963.256,37 lei;

- Capitolul 5 – Alte cheltuieli – 1.272.706,35 lei din care Subcapitolul 5.1. Organizare de santier – 1.272.706,35 lei-5.1.1 Lucrari de constructii-848.470,90 lei si cap.5.1.2-Cheltuieli conexe organizarii de santier 424.235,45 lei.

Valorile de mai sus sunt in conformitate cu indicatorii tehnico-economici aprobati prin HG nr. 458/2021.

Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, termenele limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de este de 30 zile, respectiv 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta stabileste urmatoarele termene limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare,respectiv in a 22 a zi si in a 12 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 181-467631

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 29/10/2021
Read:
Date: 05/11/2021
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 29/10/2021
Read:
Date: 05/11/2021
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 29/10/2022
Read:
Date: 05/11/2022
VII.2)Other additional information: