Works - 534687-2021

21/10/2021    S205

Romania-Baia Mare: Road-repair works

2021/S 205-534687

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 153-405873)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: MUNICIPIUL BAIA MARE
National registration number: 3627692
Postal address: Strada: Şincai Gheorghe, nr. 37
Town: Baia Mare
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 430311
Country: Romania
Contact person: Directia Achizitii - Serviciul Achizitii Publice
E-mail: serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro
Telephone: +40 262211001
Fax: +40 262212171
Internet address(es):
Main address: www.baiamare.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Reparatii si intretinere strazi in Municipiul Baia Mare

Reference number: 3627692
II.1.2)Main CPV code
45233142 Road-repair works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

„Reparatii si intretinere strazi in Municipiul Baia Mare”.

Activitatile de reparatii cuprind: Organizarea unei activitati permanente de supraveghere operativa a retelei stradale care sa identifice toate punctele in care traficul este stanjenit sau intrerupt de deteriorarile tehnice in suprafata carosabila, capace lipsa, avarii ale retelelor edilitare, lucrari de reparatii sau inlocuirea acestora, etc. In urma constatarilor, executantul va lua masuri de efectuare a remedierilor (conform contractului), precum si sesizarea detinatorilor de retele pentru a-si pune la punct avariile si lucrarile pe cheltuiala lor. In vederea impunerii beneficiarilor de retele a executiei si/sau costului lucrarilor necesare, executantul va primi o imputernicire oficiala de de la achizitor si sprijin logistic in a-i obliga pe detinatorul de retele sa suporte costurile respective.

Activitatile de intretinere presupun: Verificarea starii carosabilului iar in momentul in care apar obstacole de natura periclitarii circulatiei, ele vor fi semnalizate corespunzator si inlaturate de indata de pe carosabil, trotuare, alei, parcari etc. Activitatea de verificare este strans legata de activitatea de reparatii si intretinere si se realizeaza in interiorul fiecarui contract subsecvent incheiat.

Activitatea de intretinere nu presupune un contract de concesiune/administrare a strazilor, ci este o activitate de supraveghere si monitorizare a retelei stradale aflata pe strazile publice si semnalizarea defectelor aparute. Ea se desfasoara in limita lucrarilor cuprinse in contractele subsecvente, cum ar fi: organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzatoare a lucrarilor si adoptarea restrictiilor de circulatie necesare desfasurarii traficului in conditii de siguranta pe toata durata executiei lucrarilor.

Activitatea de reparatii si intretinere cuprind: Asigurarea de conditii optime de circulatie pentru tot traficul din cartierele Municipiului Baia Mare. Reparatiile si intretinerea parcarilor si acceselor auto, refacerea integritatii structurii rutiere carosabile si pietonale degradate, facilitatea circulatiei pietonale pe trotuare, dirijarea si evacuarea apelor pluviale de pe structurile rutiere si unde este necesar, mici reparatii la canalizarea pluviala. Operatiunile de reparatii (a fisurilor, crapaturilor, suprafete deteriorate, etc), vor mentine planeitatile si capacitatile portante actuale, asa cum sunt prevaze in Caietele de sarcini ale Acordului cadru, prin decolmatari, emulsionari, decapari, reparatii ale imbracamintelor, covoare, tratamente, care vor include si evacuarea materialelor rezultate ca urmare a lucrarilor de intretinere si reparatii; Lucrarile acordului cadru vor fi realizate intr-o perioada de 4 ani calendaristici prin cadrul unui numar nelimitat de contracte subsecvente.

Estimarile cantitatilor minime si maxime ale Acordului cadru cat si ale Contractului subsecvent se afla anexate la Caietele de sarcini prin urmatoarele documente din cadrul Documentatiei de atribuire: 12. Estimare cantitati_Acord cadru Maxim_01.08.2021 (pag.365-pag.444); 13. Estimare cantitati_Acord cadru Minim_01.08.2021 (pag.445-pag.524); 14. Estimare valori_Contract Subsecvent Maxim_01.08.2021 (pag.525-pag.604) si 15. Estimare valori_Contract Subsecvent Minim_01.08.2021 (pag.605-pag.683);

Conform Art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, coroborat cu prevederile Art. 24 alin. (3) si Art. 55 alin. (1) din HG nr. 395/2016, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor (daca acestea au fost primite cu cel putin 20 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor).

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 153-405873

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.4
Place of text to be modified: II 1 4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei:
Instead of:

Lucrarile acordului cadru vor fi realizate intr-o perioada de 4 ani calendaristici prin cadrul unui numar nelimitat de contracte subsecvente.

Read:

Lucrarile acordului cadru vor fi realizate intr-o perioada de 4 ani calendaristici. Autoritatea contractanta va incheia acordul cadru cu un singur operator. Autoritatea contractanta va incheia minim 6 contracte subsecvente pe an, cu acelasi operator economic. Durata estimata pentru realizarea celui mai mare contract subsecvent este de aprox. 4 luni calendaristice.

Section number: II.1.4
Place of text to be modified: II 1 4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei:
Instead of:

12. Estimare cantitati_Acord cadru Maxim_01.08.2021 (pag.365-pag.444); 13. Estimare cantitati_Acord cadru Minim_01.08.2021 (pag.445-pag.524); 14. Estimare valori_Contract Subsecvent Maxim_01.08.2021 (pag.525-pag.604) si 15. Estimare valori_Contract Subsecvent Minim_01.08.2021 (pag.605-pag.683);

Read:

Estimare cantitati_Acord cadru maxim fara valori.pdf; Estimare cantitati_Acord cadru minim fara valori.pdf; Estimare valori_Contract Subsecvent maxim fara valori.pdf si Estimare valori_Contract Subsecvent minim fara valori.pdf;

Section number: III.1.1)
Place of text to be modified: III 1 1 b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:
Instead of:

conform Art. 150 alin. 1 si 2 din HG nr. 395/2016

Read:

conform Art. 150 alin. 1 si 2 din HG nr. 395/2016; In cazul in care anumite activitati vor fi executate de subcontractanti, fiecare subcontractant va prezenta DUAE pentru Partea /partile pe care o (le) indeplineste din cadrul acordului cadru/contract subsecvent;

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: III 1 3 a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala: CERINTA: EXPERIENTA SIMILARA IN EXECUTIE
Instead of:

Prin lucrari similare se intelege: Contracte de lucrari pentru: Investitii noi si/sau reparatii si/sau intretinere strazi urbane sau alteinvestitii similare sau superioare (drumuri judetene, nationale, autostrazi, etc);

Read:

Prin lucrari similare se intelege: Contracte de lucrari pentru: Investitii noi si/sau reparatii si/sau intretinere drumuri comunale, strazi urbane sau alteinvestitii similare sau superioare (drumuri judetene, nationale, autostrazi, etc);

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: III 1 3 a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala: CERINTA 2: INFORMATII PRIVIND PERSONALUL DE SPECIALITATE:
Instead of:

In cadrul DUAE ofertantii vor nominaliza minim urmatorul personal:1. Sef de santier – 1 persoana: 2. Responsabil cu Controlul de Calitate (CQ): – 1 persoana: 3. Coordonator in materie de S.S.M.: – 1 persoana:

Read:

In cadrul DUAE ofertantii vor nominaliza minim urmatorul personal:1. Responsabil cu Controlul de Calitate (CQ) – 1 persoana:2. Coordonator in materie de S.S.M.: – 1 persoana:

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: III 1 3 a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala: CERINTA 3: INFORMATII PRIVIND UTILAJELE SI ECHIPAMENTELE:
Instead of:

3Laborator de incercari autorizat minim grad II = 1 buc.

Read:

3Laborator de incercari autorizat minim grad II = 1 buc., actul normativ prin care se impune atestarea este: ORDIN nr. 1497 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării: Art. 8 alin. (3), Art. 17, Art. 30, Art. 32 alin. (4) si Art. 42;

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 25/10/2021
Read:
Date: 08/11/2021
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 25/10/2021
Read:
Date: 08/11/2021
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 25/04/2022
Read:
Date: 08/05/2022
VII.2)Other additional information:

-