TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 534687-2021

21/10/2021    S205

Romania-Baia Mare: Road-repair works

2021/S 205-534687

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 153-405873)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: MUNICIPIUL BAIA MARE
National registration number: 3627692
Postal address: Strada: Şincai Gheorghe, nr. 37
Town: Baia Mare
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 430311
Country: Romania
Contact person: Directia Achizitii - Serviciul Achizitii Publice
E-mail: serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro
Telephone: +40 262211001
Fax: +40 262212171
Internet address(es):
Main address: www.baiamare.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Reparatii si intretinere strazi in Municipiul Baia Mare

Reference number: 3627692
II.1.2)Main CPV code
45233142 Road-repair works
II.1.3)Type of contract
Works

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 153-405873

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.4
Place of text to be modified: II 1 4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei:
Instead of:

Lucrarile acordului cadru vor fi realizate intr-o perioada de 4 ani calendaristici prin cadrul unui numar nelimitat de contracte subsecvente.

Read:

Lucrarile acordului cadru vor fi realizate intr-o perioada de 4 ani calendaristici. Autoritatea contractanta va incheia acordul cadru cu un singur operator. Autoritatea contractanta va incheia minim 6 contracte subsecvente pe an, cu acelasi operator economic. Durata estimata pentru realizarea celui mai mare contract subsecvent este de aprox. 4 luni calendaristice.

Section number: II.1.4
Place of text to be modified: II 1 4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei:
Instead of:

12. Estimare cantitati_Acord cadru Maxim_01.08.2021 (pag.365-pag.444); 13. Estimare cantitati_Acord cadru Minim_01.08.2021 (pag.445-pag.524); 14. Estimare valori_Contract Subsecvent Maxim_01.08.2021 (pag.525-pag.604) si 15. Estimare valori_Contract Subsecvent Minim_01.08.2021 (pag.605-pag.683);

Read:

Estimare cantitati_Acord cadru maxim fara valori.pdf; Estimare cantitati_Acord cadru minim fara valori.pdf; Estimare valori_Contract Subsecvent maxim fara valori.pdf si Estimare valori_Contract Subsecvent minim fara valori.pdf;

Section number: III.1.1)
Place of text to be modified: III 1 1 b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:
Instead of:

conform Art. 150 alin. 1 si 2 din HG nr. 395/2016

Read:

conform Art. 150 alin. 1 si 2 din HG nr. 395/2016; In cazul in care anumite activitati vor fi executate de subcontractanti, fiecare subcontractant va prezenta DUAE pentru Partea /partile pe care o (le) indeplineste din cadrul acordului cadru/contract subsecvent;

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: III 1 3 a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala: CERINTA: EXPERIENTA SIMILARA IN EXECUTIE
Instead of:

Prin lucrari similare se intelege: Contracte de lucrari pentru: Investitii noi si/sau reparatii si/sau intretinere strazi urbane sau alteinvestitii similare sau superioare (drumuri judetene, nationale, autostrazi, etc);

Read:

Prin lucrari similare se intelege: Contracte de lucrari pentru: Investitii noi si/sau reparatii si/sau intretinere drumuri comunale, strazi urbane sau alteinvestitii similare sau superioare (drumuri judetene, nationale, autostrazi, etc);

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: III 1 3 a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala: CERINTA 2: INFORMATII PRIVIND PERSONALUL DE SPECIALITATE:
Instead of:

In cadrul DUAE ofertantii vor nominaliza minim urmatorul personal:1. Sef de santier – 1 persoana: 2. Responsabil cu Controlul de Calitate (CQ): – 1 persoana: 3. Coordonator in materie de S.S.M.: – 1 persoana:

Read:

In cadrul DUAE ofertantii vor nominaliza minim urmatorul personal:1. Responsabil cu Controlul de Calitate (CQ) – 1 persoana:2. Coordonator in materie de S.S.M.: – 1 persoana:

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: III 1 3 a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala: CERINTA 3: INFORMATII PRIVIND UTILAJELE SI ECHIPAMENTELE:
Instead of:

3Laborator de incercari autorizat minim grad II = 1 buc.

Read:

3Laborator de incercari autorizat minim grad II = 1 buc., actul normativ prin care se impune atestarea este: ORDIN nr. 1497 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării: Art. 8 alin. (3), Art. 17, Art. 30, Art. 32 alin. (4) si Art. 42;

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 25/10/2021
Read:
Date: 08/11/2021
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 25/10/2021
Read:
Date: 08/11/2021
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 25/04/2022
Read:
Date: 08/05/2022
VII.2)Other additional information:

-