Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Works - 534687-2021

21/10/2021    S205

Romania-Baia Mare: Road-repair works

2021/S 205-534687

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 153-405873)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: MUNICIPIUL BAIA MARE
National registration number: 3627692
Postal address: Strada: Şincai Gheorghe, nr. 37
Town: Baia Mare
NUTS code: RO114 Maramureş
Postal code: 430311
Country: Romania
Contact person: Directia Achizitii - Serviciul Achizitii Publice
E-mail: serviciul.achizitiipublice@baiamare.ro
Telephone: +40 262211001
Fax: +40 262212171
Internet address(es):
Main address: www.baiamare.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Reparatii si intretinere strazi in Municipiul Baia Mare

Reference number: 3627692
II.1.2)Main CPV code
45233142 Road-repair works
II.1.3)Type of contract
Works

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 153-405873

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.4
Place of text to be modified: II 1 4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei:
Instead of:

Lucrarile acordului cadru vor fi realizate intr-o perioada de 4 ani calendaristici prin cadrul unui numar nelimitat de contracte subsecvente.

Read:

Lucrarile acordului cadru vor fi realizate intr-o perioada de 4 ani calendaristici. Autoritatea contractanta va incheia acordul cadru cu un singur operator. Autoritatea contractanta va incheia minim 6 contracte subsecvente pe an, cu acelasi operator economic. Durata estimata pentru realizarea celui mai mare contract subsecvent este de aprox. 4 luni calendaristice.

Section number: II.1.4
Place of text to be modified: II 1 4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei:
Instead of:

12. Estimare cantitati_Acord cadru Maxim_01.08.2021 (pag.365-pag.444); 13. Estimare cantitati_Acord cadru Minim_01.08.2021 (pag.445-pag.524); 14. Estimare valori_Contract Subsecvent Maxim_01.08.2021 (pag.525-pag.604) si 15. Estimare valori_Contract Subsecvent Minim_01.08.2021 (pag.605-pag.683);

Read:

Estimare cantitati_Acord cadru maxim fara valori.pdf; Estimare cantitati_Acord cadru minim fara valori.pdf; Estimare valori_Contract Subsecvent maxim fara valori.pdf si Estimare valori_Contract Subsecvent minim fara valori.pdf;

Section number: III.1.1)
Place of text to be modified: III 1 1 b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale:
Instead of:

conform Art. 150 alin. 1 si 2 din HG nr. 395/2016

Read:

conform Art. 150 alin. 1 si 2 din HG nr. 395/2016; In cazul in care anumite activitati vor fi executate de subcontractanti, fiecare subcontractant va prezenta DUAE pentru Partea /partile pe care o (le) indeplineste din cadrul acordului cadru/contract subsecvent;

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: III 1 3 a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala: CERINTA: EXPERIENTA SIMILARA IN EXECUTIE
Instead of:

Prin lucrari similare se intelege: Contracte de lucrari pentru: Investitii noi si/sau reparatii si/sau intretinere strazi urbane sau alteinvestitii similare sau superioare (drumuri judetene, nationale, autostrazi, etc);

Read:

Prin lucrari similare se intelege: Contracte de lucrari pentru: Investitii noi si/sau reparatii si/sau intretinere drumuri comunale, strazi urbane sau alteinvestitii similare sau superioare (drumuri judetene, nationale, autostrazi, etc);

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: III 1 3 a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala: CERINTA 2: INFORMATII PRIVIND PERSONALUL DE SPECIALITATE:
Instead of:

In cadrul DUAE ofertantii vor nominaliza minim urmatorul personal:1. Sef de santier – 1 persoana: 2. Responsabil cu Controlul de Calitate (CQ): – 1 persoana: 3. Coordonator in materie de S.S.M.: – 1 persoana:

Read:

In cadrul DUAE ofertantii vor nominaliza minim urmatorul personal:1. Responsabil cu Controlul de Calitate (CQ) – 1 persoana:2. Coordonator in materie de S.S.M.: – 1 persoana:

Section number: III.1.3
Place of text to be modified: III 1 3 a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala: CERINTA 3: INFORMATII PRIVIND UTILAJELE SI ECHIPAMENTELE:
Instead of:

3Laborator de incercari autorizat minim grad II = 1 buc.

Read:

3Laborator de incercari autorizat minim grad II = 1 buc., actul normativ prin care se impune atestarea este: ORDIN nr. 1497 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză şi încercări în activitatea de construcţii în vederea autorizării: Art. 8 alin. (3), Art. 17, Art. 30, Art. 32 alin. (4) si Art. 42;

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 25/10/2021
Read:
Date: 08/11/2021
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 25/10/2021
Read:
Date: 08/11/2021
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 25/04/2022
Read:
Date: 08/05/2022
VII.2)Other additional information:

-