Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 534689-2021

21/10/2021    S205

Romania-București: Reagents for electrophoresis

2021/S 205-534689

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: LABORATOR DE CONTROL DOPING
National registration number: 36413717
Postal address: Strada: Bulevardul Basarabia, nr. 37-39
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 22103
Country: Romania
Contact person: Radu Mihai
E-mail: lcd@lcd.gov.ro
Telephone: +40 766252330
Fax: +40 213115541
Internet address(es):
Main address: www.lcd.gov.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100129577
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Recreation, culture and religion

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achizitie reactivi

Reference number: 44, 45
II.1.2)Main CPV code
33696600 Reagents for electrophoresis
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acord cadru pentru achizitie reactivi necesari analizelor de laborator pentru Laboratorul de Control Doping.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 738 790.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one lot only
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Placă pentru izolarea prin imunoafinitate a eritropoietinei

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696600 Reagents for electrophoresis
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sediul Laboratorului de Control Doping din Bd. Basarabia, nr. 37-39, Sector 2, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 311 200.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Reactivi pentru determinarea hormonului luteinizant LH, compatibili cu sistem ul Immulite 1000

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sediul Laboratorului de Control Doping din Bd. Basarabia, nr. 37-39, Sector 2, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 265 190.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ANTICORP BIOTINILAT ANTI-ERITROPOETINA UMANA, CLONA AE7A5

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696600 Reagents for electrophoresis
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sediul Laboratorului de Control Doping din Bd. Basarabia, nr. 37-39, Sector 2, Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 162 400.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

- Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor , taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat. Modalitatea de indeplinire: Completare formular DUAE conform articolului 193 alin 1 din Legea 98/2016

- Certificat de cazier judiciar pentru administratorul firmei sau după caz pentru toți administratorii firmei, precum și pentru persoana împuternicită să semneze oferta, directori de companii sau orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește ofertantul, valabil la momentul prezentarii documentului, în copie lizibilă, cu mențiunea „conform cu originalul”. Se va completa in Documentul Unic de Achiziții European conform articolului 193 alin 1 din Legea 98/2016

- Certificat de cazier judiciar pentru companie valabil la momentul prezentarii documentului, în copie lizibilă, cu mențiunea „conform cu originalul”. Se va completa in Documentul Unic de Achiziții European conform articolului 193 alin 1 din Legea 98/2016

- Certificat de atestare fiscala pentru firma/companie, emis de catre ANAF, valabil la momentul depunerii documentului, în copie lizibilă, cu mențiunea „conform cu originalul”. Se va completa in Documentul Unic de Achiziții European conform articolului 193 alin 1 din Legea 98/2016

- Certificat de cazier fiscal pentru firma/companie, emis de catre ANAF, valabil la momentul depunerii documentului, în copie lizibilă, cu mențiunea „conform cu originalul”. Se va completa in Documentul Unic de Achiziții European conform articolului 193 alin 1 din Legea 98/2016

- Certificat de atestare fiscala pentru firma/companie, valabil la momentul depunerii documentului, emis de catre Directia de Taxe si Impozite Locale în copie lizibilă, cu mențiunea „conform cu originalul”. Se va completa in Documentul Unic de Achiziții European conform articolului 193 alin 1 din Legea 98/2016

Ofertantul declarat castigator va prezenta toate documentele enumerate mai sus in copie lizibila, valabile la data depunerii, cu mentiunea "Conform cu originalul"

Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Declaratie privind neincadrarea la art. 59 si 60, 164,165,167 din Legea 98/ 2016, privind achizitiile publice. Se va completa in DUAE cf. art. 193 alin.1 din Legea 98/ 2016

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Certificat constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului

Modalitatea de indeplinire:

Completare formular DUAE Certificat constatator emis de catre Oficiul National al Registrului Comertului din care sa reiasa ca operatorul economic are inscris in obiectul de activitate si obiecul contractului care se atribuie. Persoanele juridice/fizice vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional cf. legii tarii de rezidenta a operatorului economic. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/ 2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertei DUAE in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare , ca dovada preliminara. DUAE http://ec.europa.eu/grouth/tools-databases/espd/filter Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare , in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/11/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Membrii comisiei de evaluare, conform Deciziei nr. 36 din data de 25.06.2021

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021