Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 534703-2021

21/10/2021    S205

Poland-Warsaw: Miscellaneous food products

2021/S 205-534703

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Szkolono - Przedszkolny nr 3 w Warszawie
Postal address: ul. Przyczółkowa 27
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-968
Country: Poland
Contact person: Renata Borkowska
E-mail: renataborkowska@zsp3wilanow.pl
Telephone: +48 226484935
Internet address(es):
Main address: https://zsp3.edupage.org/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Warszawie

II.1.2)Main CPV code
15800000 Miscellaneous food products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Warszawie.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ryby i mrożonki

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15800000 Miscellaneous food products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Zespół Szkolono - Przedszkolny nr 3 (ul. Przyczółkowa 27, 02-968 Warszawa)

II.2.4)Description of the procurement:

1. Dostawy realizowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych przez uprawnionego pracownika Zamawiającego (telefonicznie lub mailem) wykonywanych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem, od poniedziałku do piątku. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt Wykonawcy uwzględniony w cenach jednostkowych produktów.

2. Wykonawca gwarantuje świeżość dostarczonych produktów, przy czym przez świeżość rozumie się w szczególności to że nie upłynęła data przydatności do spożycia określona przez producenta.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W sytuacji, gdy realizacja dostaw nie będzie mogła być wykonywana od dnia 01.01.2022 r. świadczenie przedmiotu zamówienia rozpocznie się z dniem następnym po dniu zawarcia umowy. Nie ma to jednak wpływu na termin zakończenia realizacji zamówienia, które będzie wykonywane do 31.12.2022 r., albo do dnia, w którym Zamawiający wykorzysta kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Warzywa i owoce

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15800000 Miscellaneous food products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Zespół Szkolono - Przedszkolny nr 3 (ul. Przyczółkowa 27, 02-968 Warszawa)

II.2.4)Description of the procurement:

1. Dostawy realizowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych przez uprawnionego pracownika Zamawiającego (telefonicznie lub mailem) wykonywanych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem, od poniedziałku do piątku. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt Wykonawcy uwzględniony w cenach jednostkowych produktów.

2. Wykonawca gwarantuje świeżość dostarczonych produktów, przy czym przez świeżość rozumie się w szczególności to że nie upłynęła data przydatności do spożycia określona przez producenta.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W sytuacji, gdy realizacja dostaw nie będzie mogła być wykonywana od dnia 01.01.2022 r. świadczenie przedmiotu zamówienia rozpocznie się z dniem następnym po dniu zawarcia umowy. Nie ma to jednak wpływu na termin zakończenia realizacji zamówienia, które będzie wykonywane do 31.12.2022 r., albo do dnia, w którym Zamawiający wykorzysta kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mięso i wędliny

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
15800000 Miscellaneous food products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Zespół Szkolono - Przedszkolny nr 3 (ul. Przyczółkowa 27, 02-968 Warszawa)

II.2.4)Description of the procurement:

1. Dostawy realizowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych przez uprawnionego pracownika Zamawiającego (telefonicznie lub mailem) wykonywanych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem, od poniedziałku do piątku. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt Wykonawcy uwzględniony w cenach jednostkowych produktów.

2. Wykonawca gwarantuje świeżość dostarczonych produktów, przy czym przez świeżość rozumie się w szczególności to że nie upłynęła data przydatności do spożycia określona przez producenta.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W sytuacji, gdy realizacja dostaw nie będzie mogła być wykonywana od dnia 01.01.2022 r. świadczenie przedmiotu zamówienia rozpocznie się z dniem następnym po dniu zawarcia umowy. Nie ma to jednak wpływu na termin zakończenia realizacji zamówienia, które będzie wykonywane do 31.12.2022 r., albo do dnia, w którym Zamawiający wykorzysta kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Artykuły ogólnospożywcze

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
15800000 Miscellaneous food products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Zespół Szkolono - Przedszkolny nr 3 (ul. Przyczółkowa 27, 02-968 Warszawa)

II.2.4)Description of the procurement:

1. Dostawy realizowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych przez uprawnionego pracownika Zamawiającego (telefonicznie lub mailem) wykonywanych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem, od poniedziałku do piątku. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt Wykonawcy uwzględniony w cenach jednostkowych produktów.

2. Wykonawca gwarantuje świeżość dostarczonych produktów, przy czym przez świeżość rozumie się w szczególności to że nie upłynęła data przydatności do spożycia określona przez producenta.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W sytuacji, gdy realizacja dostaw nie będzie mogła być wykonywana od dnia 01.01.2022 r. świadczenie przedmiotu zamówienia rozpocznie się z dniem następnym po dniu zawarcia umowy. Nie ma to jednak wpływu na termin zakończenia realizacji zamówienia, które będzie wykonywane do 31.12.2022 r., albo do dnia, w którym Zamawiający wykorzysta kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wyroby garmażeryjne

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
15800000 Miscellaneous food products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Zespół Szkolono - Przedszkolny nr 3 (ul. Przyczółkowa 27, 02-968 Warszawa)

II.2.4)Description of the procurement:

1. Dostawy realizowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych przez uprawnionego pracownika Zamawiającego (telefonicznie lub mailem) wykonywanych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem, od poniedziałku do piątku. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt Wykonawcy uwzględniony w cenach jednostkowych produktów.

2. Wykonawca gwarantuje świeżość dostarczonych produktów, przy czym przez świeżość rozumie się w szczególności to że nie upłynęła data przydatności do spożycia określona przez producenta.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W sytuacji, gdy realizacja dostaw nie będzie mogła być wykonywana od dnia 01.01.2022 r. świadczenie przedmiotu zamówienia rozpocznie się z dniem następnym po dniu zawarcia umowy. Nie ma to jednak wpływu na termin zakończenia realizacji zamówienia, które będzie wykonywane do 31.12.2022 r., albo do dnia, w którym Zamawiający wykorzysta kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pieczywo

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
15800000 Miscellaneous food products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Zespół Szkolono - Przedszkolny nr 3 (ul. Przyczółkowa 27, 02-968 Warszawa)

II.2.4)Description of the procurement:

1. Dostawy realizowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych przez uprawnionego pracownika Zamawiającego (telefonicznie lub mailem) wykonywanych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem, od poniedziałku do piątku. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt Wykonawcy uwzględniony w cenach jednostkowych produktów.

2. Wykonawca gwarantuje świeżość dostarczonych produktów, przy czym przez świeżość rozumie się w szczególności to że nie upłynęła data przydatności do spożycia określona przez producenta.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W sytuacji, gdy realizacja dostaw nie będzie mogła być wykonywana od dnia 01.01.2022 r. świadczenie przedmiotu zamówienia rozpocznie się z dniem następnym po dniu zawarcia umowy. Nie ma to jednak wpływu na termin zakończenia realizacji zamówienia, które będzie wykonywane do 31.12.2022 r., albo do dnia, w którym Zamawiający wykorzysta kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wyroby cukiernicze

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
15800000 Miscellaneous food products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Zespół Szkolono - Przedszkolny nr 3 (ul. Przyczółkowa 27, 02-968 Warszawa)

II.2.4)Description of the procurement:

1. Dostawy realizowane będą na podstawie bieżących zamówień składanych przez uprawnionego pracownika Zamawiającego (telefonicznie lub mailem) wykonywanych z minimum jednodniowym wyprzedzeniem, od poniedziałku do piątku. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt Wykonawcy uwzględniony w cenach jednostkowych produktów.

2. Wykonawca gwarantuje świeżość dostarczonych produktów, przy czym przez świeżość rozumie się w szczególności to że nie upłynęła data przydatności do spożycia określona przez producenta.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2022
End: 31/12/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

W sytuacji, gdy realizacja dostaw nie będzie mogła być wykonywana od dnia 01.01.2022 r. świadczenie przedmiotu zamówienia rozpocznie się z dniem następnym po dniu zawarcia umowy. Nie ma to jednak wpływu na termin zakończenia realizacji zamówienia, które będzie wykonywane do 31.12.2022 r., albo do dnia, w którym Zamawiający wykorzysta kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają aktualną decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej zatwierdzającej:

- środki transportu do przewożenia artykułów poszczególnego asortymentu wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.);

- zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowi kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 nr 136 poz. 914 ze zm.).

Jeżeli decyzja nie będzie potwierdzała posiadania uprawnień dotyczących środków do transportu żywności, Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić inne dokumenty dotyczące środków transportu potwierdzające spełnianie wymagań określonych w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz rozporządzeniu 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/11/2021
Local time: 10:00
Place:

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 27.

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane zostanie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Information about authorised persons and opening procedure:

1. Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

IV kwartał 2022 r.

VI.3)Additional information:

1. Wraz z podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione Formularzem „Oferta” (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz Formularzem cenowym dla części zamówienia na którą składana jest oferta (Załącznik nr 1a do SWZ) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ/ESPD), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. JEDZ należy wypełnić w zakresie Część II, Części III Część IV sekcja „” oraz Cześć VI.

Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełniania JEDZ, znajdują się w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu www.uzp.gov.pl w Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. /elektroniczne narzędzia do wypełniania JEDZa/ESPD (link do narzędzia: https://espd.uzp.gov.pl/). Formularz JEDZ musi zostać podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osoby upoważnione.

b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (oryginał podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez Mocodawcę lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego przez osoby upoważnione lub notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą.

c) W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę - Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oryginał podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez Mocodawcę lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego przez osoby upoważnione lub notariusza. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii).

d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, stosownie do dyspozycji art. 118 ust. 3 ustawy Pzp (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ). Zobowiązanie musi zostać podpisane za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji Wykonawcy.

e) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ)

2. Zgodnie z art. 139 Pzp, zamawiający przewiduje najpierw dokonanie badania i oceny ofert, a następnie dokonanie kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zamawiający zażąda od wykonawców określonych w rozdz. VIII ust. 3 SWZ podmiotowych środków dowodowych.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej zostały opisane dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021