Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 534715-2021

21/10/2021    S205

Romania-București: Medical consumables

2021/S 205-534715

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SPITALUL DE URGENTA AL MAI "PROF. DR. DIMITRIE GEROTA"BUCURESTI
National registration number: 4283767
Postal address: Strada: Stroescu Vasile Vasilievici, nr. 29-31
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 021373
Country: Romania
Contact person: ELENA CRISTACHE
E-mail: achizitii.gerota@mai.gov.ro
Telephone: +40 2523334/ +40 2522692
Fax: +40 2522829
Internet address(es):
Main address: http://www.spitalgerota.mai.gov.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Consumabile medicale -Manusi examinare din nitril, nepudrate, nesterile, latex free

Reference number: 4283767/2021/22
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul achizitiei consta in asigurarea cu materiale sanitare in contextul epidemiei de COVID-19, pentru limitarea raspandirii si a efectelor infectiei SARS-COV-2 cat si a altor infectii asociate asistentei medicale, tinand cont de necesitatea asigurarii activitatii in conditii de maxima siguranta atat pentru personal cat si pentru pacienti.

A. In conformitate cu prevederile Art.160 alin (1) din Legea nr. 98/2016, termnul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de data limita de a depunerea a ofertelor.

B. In conformitate cu prevederile Art.160 alin (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 5 -a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in masura in care sunt transmise in termenul precizat.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 278 400.00 RON / Highest offer: 288 000.00 RON taken into consideration
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

SPITALUL DE URGENŢĂ “PROF. DR. DIMITRIE GEROTA” cu sediul in Bucuresti, Str. Vasile Vasilievici Stroescu nr. 29-31,sector 2

II.2.4)Description of the procurement:

Acord cadru furnizare Manusi examinare nitril nepudrate nesterile latex free S,M.L conform caietului de sarcini si a specificatiilor tehnice.

pret unitar lei fara TVA: 0,60 lei

Denumire lot/poziție U.M. Cant. min. Acord Cadru - 80.000 Cant. max. Acord Cadru - 960.000 Preț unitar estimativ - 0,60 Val. min. f. T.V.A. Acord Cadru - 48.000,00 Val. max. f. T.V.A. Acord Cadru - 576.000,00 Cant. min. Ctr. Subs. - 20.000 Cant. max. Ctr. Subs.* - 80.000 Val. min. Ctr. Subs. 12.000,00 Val. max. Ctr. Subs.** - 48.000,00 Garanție participare 1% - 480,00

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fondurile sunt asigurate de la Bugetul de Stat prin programul AP-ATI, venituri proprii si de la Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Denumirea Beneficiarului: Spitalul de Urgenta al MAI „Prof. Dr. D. Gerota”

Denumirea Proiectului: "CONSOLIDAREA CAPACITATII DE REACTIE A SISTEMULUI MEDICAL LA CRIZA COVID - 19 - SA FIM PREGATITI!"

Axa prioritara 9

Obiect... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Se solicită reducerea termenului de depunere ofertă întrucât in contextul epidemiei de COVID-19, pentru limitarea răspândirii și a efectelor infecției SARS-COV-2 cât și a altor infecții asociate asistenței medicale, ținând cont de necesitatea asigurarii activității în condiții de maximă siguranță atat pentru personal cat și pentru pacienți si avand in vedere ca stocul actual existent la nivelul unitatii este zero

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 115-301719
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1092142
Title:

ACORD-CADRU DE FURNIZARE Manusi examinare nitril nepudrate, nesterile, latex free

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 12
Number of tenders received from SMEs: 10
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 12
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: TZMO ROMANIA
National registration number: RO 9693687
Postal address: Strada Sat Olteni, Nr. 3E
Town: Clinceni
NUTS code: RO322 Ilfov
Postal code: 077060
Country: Romania
E-mail: camelia.prima@tzmo-global.com
Telephone: +40 374470020
Fax: +40 374630290
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Medico International
National registration number: RO 16016500
Postal address: Strada Intrarea Teiul Doamnei, Nr. 1
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Country: Romania
E-mail: medicointernational@gmail.com
Telephone: +40 212101083
Fax: +40 212101083
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DELUXE CARDS
National registration number: RO18035010
Postal address: Strada Călăraşi, Nr. 167, Sector: 3
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 030615
Country: Romania
E-mail: sales@zentrum.ro
Telephone: +40 728252252
Internet address: www.zentrum.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 576 000.00 RON
Lowest offer: 278 400.00 RON / Highest offer: 288 000.00 RON taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021