Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 534727-2021

21/10/2021    S205

Romania-Tulcea: Medical consumables

2021/S 205-534727

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: SERVICIUL DE AMBULANTA TULCEA
National registration number: 7480097
Postal address: Strada: Spitalului, nr. 23
Town: Tulcea
NUTS code: RO225 Tulcea
Postal code: 820180
Country: Romania
Contact person: Mirela Curtin
E-mail: ambulantatulcea@yahoo.com
Telephone: +40 0240532163
Fax: +40 0240532168
Internet address(es):
Main address: https://ambulantatulcea.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Acord cadru – Furnizare Materiale Sanitare și Dezinfectanti

Reference number: 7480097 MAT-2021
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte.

Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 1: valoare minima acord cadru 11.988 lei – valoarea maxima acord cadru 17.380 lei

Lot 2: valoare minima acord cadru 13.384 lei – valoarea maxima acord cadru 17.208 lei

Lot 3: valoare minima acord cadru 26.200 lei – valoarea maxima acord cadru 52.400 lei

Lot 4: valoare minima acord cadru 2.664 lei – valoarea maxima acord cadru 3.330 lei

Lot 5: valoare minima acord cadru 12.150 lei – valoarea maxima acord cadru 51.500 lei

Lot 6: valoare minima acord cadru 10.529 lei – valoarea maxima acord cadru 64.890 lei

Lot 7: valoare minima acord cadru 2.216 lei – valoarea maxima acord cadru 31.050 lei

Lot 8: valoare minima acord cadru 84.755 lei– valoarea maxima acord cadru 559.688 lei

Lot 9: valoare minima acord cadru 2.531 lei– valoarea maxima acord cadru 67.860 lei

Lot 10: valoare minima acord cadru 500 lei – valoarea maxima acord cadru 3.000 lei

Lot 11: valoare minima acord cadru 1.379 lei – valoarea maxima acord cadru 3.790 lei

Lot 12: valoare minima acord cadru 10.418 lei– valoarea maxima acord cadru 69.450 lei

Lot 13: valoare minima acord cadru 120.552 lei– valoarea maxima acord cadru 7.506.830 lei

Lot 14: valoare minima acord cadru 47.077 lei– valoarea maxima acord cadru 344.770 lei

Lot 15: valoare minima acord cadru 5.658 lei – valoarea maxima acord cadru 1.193.700 lei

Lot 16: valoare minima acord cadru 9.956 lei – valoarea maxima acord cadru 40.846 lei

Lot 17: valoare minima acord cadru 37 lei – valoarea maxima acord cadru 547.500 lei

Lot 18: valoare minima acord cadru 16 lei – valoarea maxima acord cadru 110.600 lei

Lot 19: valoare minima acord cadru 179 lei – valoarea maxima acord cadru 2.750 lei

Lot 20: valoare minima acord cadru 310 lei – valoarea maxima acord cadru 1.240 lei

Lot 21: valoare minima acord cadru 1.047 lei – valoarea maxima acord cadru 9.740 lei

Lot 22: valoare minima acord cadru 10 lei – valoarea maxima acord cadru 500 lei

Lot 23: valoare minima acord cadru 625 lei – valoarea maxima acord cadru 15.502 lei

Lot 24: valoare minima acord cadru 66 lei – valoarea maxima acord cadru 792 lei

Lot 25: valoare minima acord cadru 67 lei – valoarea maxima acord cadru 16.080 lei

Lot 26: valoare minima acord cadru 1.488 lei – valoarea maxima acord cadru 14.880 lei

Lot 27: valoare minima acord cadru 1.313 lei – valoarea maxima acord cadru 7.528 lei

Lot 28: valoare minima acord cadru 1.000 lei – valoarea maxima acord cadru 5.000 lei

Lot 29: valoare minima acord cadru 202 lei – valoarea maxima acord cadru 4.040 lei

Lot 30: valoare minima acord cadru 57.120 lei – valoarea maxima acord cadru 357.000 lei

Lot 31: valoare minima acord cadru 33.000 lei – valoarea maxima acord cadru 1.650.000 lei

Lot 32: valoare minima acord cadru 42.840 lei – valoarea maxima acord cadru 2.142.000 lei

Lot 33: valoare minima acord cadru 5.900 – valoarea maxima acord cadru 141.600 lei

Lot 34: valoare minima acord cadru 8.280 lei – valoarea maxima acord cadru 82.800 lei

Lot 35: valoare minima acord cadru 4.998 lei – valoarea maxima acord cadru 79.968 lei

Lot 36: valoare minima acord cadru 7.110 lei – valoarea maxima acord cadru 56.880 lei

Lot 37: valoare minima acord cadru 5.480 lei – valoarea maxima acord cadru 27.400 lei

Lot 38: valoar... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 336 995.00 RON
II.2)Description
II.2.1)Title:

DEZINFECTANT SUPRAFETE

Lot No: 33
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
24455000 Disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 33: valoare minima acord cadru 5.900 – valoarea maxima acord cadru 141.600 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot-33:70.800lei;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

SALTEA INCUBATOR(TRANSWORMER CU GEL )

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 20: valoare minima acord cadru 310 lei – valoarea maxima acord cadru 1.240 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -20:620 lei ;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

SERINGI 10 ML CU AC (DOUA PIESE) - SERINGI 2 ML CU AC (DOUA PIESE) - SERINGI 20 ML CU AC (DOUA PIESE - SERINGI 5 ML CU AC (DOUA PIESE) - SERINGI 50 ML CU AC

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141310 Syringes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 21: valoare minima acord cadru 1.047 lei – valoarea maxima acord cadru 9.740 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -21:4.870lei ;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

MASCA CPAP - MASCA LARINGEALA/I-GEL

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141623 First-aid boxes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 15: valoare minima acord cadru 5.658 lei – valoarea maxima acord cadru 1.193.700 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -15:596.850 lei ;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: TERMEN DE LIVRARE - EXPRIMAT IN ORE / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

DEZINFECTANT INSTRUMENTAR SI SUPRAFETE ACID PERACETIC

Lot No: 37
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
24455000 Disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 37: valoare minima acord cadru 5.480 lei – valoarea maxima acord cadru 27.400 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot:Lot-37: 13.700 lei;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

TESTE GLICEMIE

Lot No: 25
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 25: valoare minima acord cadru 67 lei – valoarea maxima acord cadru 16.080 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -25:8.040 lei ;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

FILTRU VENTILATIE - TUBULATURA VENTILATOR DRAGER - TUBULATURA VENTILATOR ZOLL

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 9: valoare minima acord cadru 2.531 lei– valoarea maxima acord cadru 67.860 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -9: 33.930 lei ;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

SET SONDAJ URINAR (sondă, mănuşi sterile, pungă evacuare)

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141641 Probes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 22: valoare minima acord cadru 10 lei – valoarea maxima acord cadru 500 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -22:250 lei ;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

CANULA O2 OCHELARI COPIL, NN - CANULA O2 OCHELARI ADULT - MASCA OXIGEN ADULTI - MASCA OXIGEN COPII - MASCA OXIGEN ADULTI CU NEBULIZATOR - MASCA OXICEN COPII CU NEBULIZATOR - MASCA OXIGEN ADULTI CU REZERVOR (BALON) - MASCA OXIGEN COPII CU REZERVOR - MASCA VENTURI ADULT - MASCA VENTURI PEDIATRICA

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33157110 Oxygen mask
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 16: valoare minima acord cadru 9.956 lei – valoarea maxima acord cadru 40.846 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -16:20.243 lei

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

DEZINFECTANT SUPRAFETE 1L

Lot No: 35
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
24455000 Disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 35: valoare minima acord cadru 4.998 lei – valoarea maxima acord cadru 79.968 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot:Lot-35: 39.984 lei;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

TRUSA BABY (SET NAŞTERE)

Lot No: 26
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 26: valoare minima acord cadru 1.488 lei – valoarea maxima acord cadru 14.880 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -26:7.440 lei ;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

FOLIE IZOTERMA

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141623 First-aid boxes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 10: valoare minima acord cadru 500 lei – valoarea maxima acord cadru 3.000 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -10: 1.500 lei;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

HALAT PROTECTIE UF - HALAT STERIL IMPERMEABIL - ACOPERITORI INCALTAMINTE (BOTOSI) - COMBINEZON PROTECTIE UF - COMBINEZON PROTECTIE BIOLOGICA - BONETA PROTECTIE (CAPELINA) - OCHELARI PROTECTIE – VIZIERE

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 13: valoare minima acord cadru 120.552 lei– valoarea maxima acord cadru 7.506.830 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -13:3.762.715 lei ;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: TERMEN DE LIVRARE - EXPRIMAT IN ORE / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

COMPRESE NESTERILE 40cm/40cm - COMPRESE TIFON STERILE (8/10X25) - FESI DE TIFON 10/10 - FESI DE TIFON 10/20 - FASA ELASTICA AUTOADEZIVA - GELASPON -

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141114 Medical gauze
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 6: valoare minima acord cadru 10.529 lei – valoarea maxima acord cadru 64.890 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -6: 32.445 lei;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

RECIPIENT PENTRU PROBE BIOLOGICE MICI - RECIPIENT PENTRU PROBE BIOLOGICE MEDII

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33772000 Disposable paper products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este: Lot 18: valoare minima acord cadru 16 lei – valoarea maxima acord cadru 110.600 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -18:55.300lei ;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

SACI PERICOL BIOLOGIC ( 120L, 70MICRONI) - CUTII CARTON DESEURI MEDICALE - RECIPIENT PENTRU DESEURI MEDICALE INTEPATOARE - SACI PERICOL BIOLOGIC (35L, 70MICRONI)

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 7: valoare minima acord cadru 2.216 lei – valoarea maxima acord cadru 31.050 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -7: 15.525 lei;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

TRUSE PERFUZIE - TUB PERFUZOR PENTRU INJECTOMAT

Lot No: 27
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33194100 Devices and instruments for infusion
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 27: valoare minima acord cadru 1.313 lei – valoarea maxima acord cadru 7.528 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -27:3.764 lei ;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

MASCA UF FFP3

Lot No: 32
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 32: valoare minima acord cadru 42.840 lei – valoarea maxima acord cadru 2.142.000 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot:Lot-32: 1.071.000 lei;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termen de livrare al produselor (exprimat in ore) / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

TAVITE RENALE UNICA FOLOSINTA

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 24: valoare minima acord cadru 66 lei – valoarea maxima acord cadru 792 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -24:396 lei;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

SET SONDE YANKAUER - SONDA ENDOTRAHEALA (IOT) - SONDE ASPIRATIE - PIPE GUEDEL 00,0,1,2,3,4,5 – MANDREN

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141641 Probes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 23: valoare minima acord cadru 625 lei – valoarea maxima acord cadru 15.502 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -23:7.751 lei ;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

ACE STERILE G23 - BRANULE G16, G18, G20, G22, G24, G26

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141320 Medical needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 1: valoare minima acord cadru 11.988 lei – valoarea maxima acord cadru 17.380 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -1:8.690 lei;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

MANUSI STERILE (CHIRURGICALE) 7,8,9 - MANUSI EXAMINARE NITRIL S, M, L, XL - MANUSI NITRIL CU MANSETA LUNGA M,L,XL

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141420 Surgical gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 14: valoare minima acord cadru 47.077 lei– valoarea maxima acord cadru 344.770 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -14:172.385lei ;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

MEDIU TRANPORT VIRAL - TIJA PLASTIC CU TAMPON

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 17: valoare minima acord cadru 37 lei – valoarea maxima acord cadru 547.500 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -17:273.750 lei

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

MASCA UF FFP2

Lot No: 31
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 31: valoare minima acord cadru 33.000 lei – valoarea maxima acord cadru 1.650.000 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot-31:825.000 lei;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: TERMEN DE LIVRARE - EXPRIMAT IN ORE / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

DEZINFECTANT SUPRAFETE CLORIGEN TABLETE

Lot No: 38
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
24455000 Disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 38: valoare minima acord cadru 20 lei – valoarea maxima acord cadru 2.000 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot:Lot- 38:1.000 lei

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

VATA MEDICINALA 100G

Lot No: 29
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141115 Medical wadding
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 29: valoare minima acord cadru 202 lei – valoarea maxima acord cadru 4.040 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -29:2.020 lei;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

ELECTROZI DEFIBRILARE CORPULS ADULTI - ELECTROZI DEFIBRILARE CORPULS COPII - ELECTROZI EKG ADULŢI - ELECTROZI EKG COPII - GEL EKG 250 ML - HARTIE EKG CORPULS - HARTIE EKG ZOLL - ELECTROZI DEFIBRILARE AED (transport) - ELECTROZI DEFIBRILARE ZOLL ADULT - ELECTROZI DEFIBRILARE ZOLL COPII

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
31711140 Electrodes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 8: valoare minima acord cadru 84.755 lei– valoarea maxima acord cadru 559.688 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -8: 279.844 lei;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

MASCA UF FFP1

Lot No: 30
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 30: valoare minima acord cadru 57.120 lei – valoarea maxima acord cadru 357.000 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot-30: 178.500 lei;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

APA OXIGENATA 200 ML

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 4: valoare minima acord cadru 2.664 lei – valoarea maxima acord cadru 3.330 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -4: 1.665 lei

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

DEZINFECTANT APARATURA MEDICALA SERVETELE

Lot No: 34
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
24455000 Disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 34: valoare minima acord cadru 8.280 lei – valoarea maxima acord cadru 82.800 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot:Lot-34:41.400 lei

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

ALCOOL SANITAR

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
24455000 Disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 2: valoare minima acord cadru 13.384 lei – valoarea maxima acord cadru 17.208 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -2:8.604 lei;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

GULER CERVICAL ADULŢI REGLABIL - GULER CERVICAL PEDIATRIC REGLABIL

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 12: valoare minima acord cadru 10.418 lei– valoarea maxima acord cadru 69.450 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot:Lot -12: 34.725 lei ;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

PUNGA GHEATA INSTANT - REPARIL ICE SPRAY

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33772000 Disposable paper products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 19: valoare minima acord cadru 179 lei – valoarea maxima acord cadru 2.750 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -19:1.375 lei ;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

SET MINITRAHEOSTOMIE

Lot No: 28
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141623 First-aid boxes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 28: valoare minima acord cadru 1.000 lei – valoarea maxima acord cadru 5.000 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -28:2.500 lei ;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

COMPRESE STERILE PT. ARSURI 10cm/10cm - COMPRESE STERILE PT. ARSURI 20cm/55cm - COMPRESE STERILE PT. ARSURI 30cm/40cm

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141114 Medical gauze
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 5: valoare minima acord cadru 12.150 lei – valoarea maxima acord cadru 51.500 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -5: 25.750 lei;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

GAROU LATEX - GAROU ELASTIC CU CATARAMA

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 11: valoare minima acord cadru 1.379 lei – valoarea maxima acord cadru 3.790 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -11: 1.895 lei

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

DEZINFECTANT

Lot No: 36
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 36: valoare minima acord cadru 7.110 lei – valoarea maxima acord cadru 56.880 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot:Lot-36: 28.440 lei;

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

II.2)Description
II.2.1)Title:

ALEZE (CEARCEAF) U.F. 210/80 cm - ALEZE (CEARCEAF) U.F. CU ELASTIC pt. targa

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33751000 Disposable nappies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO225 Tulcea
Main site or place of performance:

SEDIU SAJ

II.2.4)Description of the procurement:

Acordul-cadru are ca obiect " Furnizare materiale sanitare si dezinfectanti " pentru anii 2021- 2022, obiect care a fost divizat pentru a adapta dimensiunea obiectului contractelor individuale rezultate astfel incat sa corespunda nevoilor autoritatii contractante, precum si capacitatii operatorilor economici si astfel se vor incheia 38 acorduri cadru, pentru fiecare lot in parte. Obiectul achizitiei il constituie furnizarea de materiale sanitare si dezinfectanti, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata acord cadru pentru fiecare lot este:

Lot 3: valoare minima acord cadru 26.200 lei – valoarea maxima acord cadru 52.400 lei

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot: Lot -3: 26.200

Cantitatile maxime si minime aferente fiecarui lot/acord cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente ale fiecarui lot al acordului cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.

Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. In baza istoricul incheierii unor astfel de contracte autoritatea contractanta estimeaza ca se vor atribui contractele subsecvente semestrial in functie de necesitatile obiective ale autoritatii contractante si a resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.

Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Fonduri bugetare

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 044-109075
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 9
A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 22
A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 38
A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 4
A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 28
A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 10021
Lot No: 31
Title:

MASCA UF FFP2

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 11
Number of tenders received from SMEs: 11
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 11
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ATLAS MEDICAL
National registration number: 42958255
Postal address: Strada Voinicenilor, Nr. 62
Town: Targu Mures
NUTS code: RO125 Mureş
Postal code: 540252
Country: Romania
E-mail: licitatii@atlasmedical.ro
Telephone: +40 753476771
Fax: +40 746611288
Internet address: www.atlasmedical.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: NERAMO DISTRIBUTION
National registration number: RO 16174216
Postal address: Strada Simion Barnutiu, Nr. 3
Town: Craiova
NUTS code: RO411 Dolj
Postal code: 200689
Country: Romania
E-mail: vanzari@neramo.ro
Telephone: +40 72240480
Fax: +40 351814781
Internet address: www.neramo.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CRIO - 2 S.R.L.
National registration number: RO 4414293
Postal address: Strada Padurii, Nr. 6
Town: Iasi
NUTS code: RO213 Iaşi
Postal code: 700397
Country: Romania
E-mail: crio2_2005@yahoo.com
Telephone: +40 0232210959/ 0332800805/0232211689
Fax: +40 0332800805
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 650 000.00 RON
Total value of the contract/lot: 86 500.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10022
Lot No: 32
Title:

MASCA UF FFP3

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 10
Number of tenders received from SMEs: 10
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 10
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Filtre Aer Curat S.R.L.
National registration number: RO 13763721
Postal address: Strada x, Nr. x
Town: Gura Vadului
NUTS code: RO316 Prahova
Postal code: 107300
Country: Romania
E-mail: office@eversted.ro
Telephone: +40 244259358
Fax: +40 244250702
Internet address: www.eversted.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CRIO - 2 S.R.L.
National registration number: RO 4414293
Postal address: Strada Padurii, Nr. 6
Town: Iasi
NUTS code: RO213 Iaşi
Postal code: 700397
Country: Romania
E-mail: crio2_2005@yahoo.com
Telephone: +40 0232210959/ 0332800805/0232211689
Fax: +40 0332800805
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ATLAS MEDICAL
National registration number: 42958255
Postal address: Strada Voinicenilor, Nr. 62
Town: Targu Mures
NUTS code: RO125 Mureş
Postal code: 540252
Country: Romania
E-mail: licitatii@atlasmedical.ro
Telephone: +40 753476771
Fax: +40 746611288
Internet address: www.atlasmedical.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 142 000.00 RON
Total value of the contract/lot: 243 500.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10026
Lot No: 36
Title:

DEZINFECTANT

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FARMEC
National registration number: RO 199150
Postal address: Strada Henri Barbusse, Nr. 16
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400616
Country: Romania
E-mail: licitatie@farmec.ro
Telephone: +40 734881025 / +40 734881069
Fax: +40 264432649
Internet address: www.farmec.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Romchim S.R.L.
National registration number: RO 11307680
Postal address: Strada Strada Campului, Nr. 18
Town: Targu Mures
NUTS code: RO125 Mureş
Postal code: 540175
Country: Romania
E-mail: office@romchim.ro
Telephone: +40 365805813
Fax: +40 365805808
Internet address: www.romchim.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 56 880.00 RON
Total value of the contract/lot: 36 480.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10012
Lot No: 16
Title:

CANULA O2 OCHELARI COPIL, NN - CANULA O2 OCHELARI ADULT - MASCA OXIGEN ADULTI - MASCA OXIGEN COPII - MASCA OXIGEN ADULTI CU NEBULIZATOR - MASCA OXICEN COPII CU NEBULIZATOR - MASCA OXIGEN ADULTI CU REZERVOR (BALON) - MASCA OXIGEN COPII CU REZERVOR - MASCA VENTURI ADULT - MASCA VENTURI PEDIATRICA

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: VALDOMEDICA TRADING
National registration number: 23100700
Postal address: Strada Croitoru Z. Eftimie, cap., Nr. 32
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 062326
Country: Romania
E-mail: valdomedica.licitatii@gmail.com
Telephone: +40 214344299
Fax: +40 214344299
Internet address: www.valdomedica.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MEDICAL GRUP
National registration number: RO 17845905
Postal address: Strada Orastie, Nr. 10
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400689
Country: Romania
E-mail: dandutu@medicalgrup.ro
Telephone: +40 374468283
Fax: +40 374468284
Internet address: www.domeniu.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 846.00 RON
Total value of the contract/lot: 37 245.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10004
Lot No: 3
Title:

ALEZE (CEARCEAF) U.F. 210/80 cm - ALEZE (CEARCEAF) U.F. CU ELASTIC pt. targa

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CRIO - 2 S.R.L.
National registration number: RO 4414293
Postal address: Strada Padurii, Nr. 6
Town: Iasi
NUTS code: RO213 Iaşi
Postal code: 700397
Country: Romania
E-mail: crio2_2005@yahoo.com
Telephone: +40 0232210959/ 0332800805/0232211689
Fax: +40 0332800805
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 52 400.00 RON
Total value of the contract/lot: 42 080.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10002
Lot No: 1
Title:

ACE STERILE G23 - BRANULE G16, G18, G20, G22, G24, G26

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: TRIDENT MEDICAL COMPANY S.R.L.
National registration number: RO 9384088
Postal address: Strada Biharia, Nr. 67-77, Sector: 1
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 013981
Country: Romania
E-mail: office@tridentmedical.ro
Telephone: +40 214109484
Fax: +40 214100400
Internet address: www.tridentmedical.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 17 380.00 RON
Total value of the contract/lot: 13 960.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10007
Lot No: 8
Title:

ELECTROZI DEFIBRILARE CORPULS ADULTI - ELECTROZI DEFIBRILARE CORPULS COPII - ELECTROZI EKG ADULŢI - ELECTROZI EKG COPII - GEL EKG 250 ML - HARTIE EKG CORPULS - HARTIE EKG ZOLL - ELECTROZI DEFIBRILARE AED (transport) - ELECTROZI DEFIBRILARE ZOLL ADULT - ELECTROZI DEFIBRILARE ZOLL COPII

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MEDCLAS TRADING S.R.L.
National registration number: RO 17149792
Postal address: Strada Călăraşilor, Nr. 33
Town: Braila
NUTS code: RO221 Brăila
Postal code: 810017
Country: Romania
E-mail: office@medclas.ro
Telephone: +40 239623844
Fax: +40 339780046
Internet address: www.medclas.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 559 688.00 RON
Total value of the contract/lot: 257 318.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10009
Lot No: 12
Title:

GULER CERVICAL ADULŢI REGLABIL - GULER CERVICAL PEDIATRIC REGLABIL

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AVANT MARIS MEDICAL S.R.L.
National registration number: RO 33368760
Postal address: Strada Stadionului, Nr. 27
Town: Ciolpani
NUTS code: RO322 Ilfov
Postal code: 077050
Country: Romania
E-mail: claudia@maris-medical.ro
Telephone: +40 770248724
Internet address: www.maris-medical.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DELTAMED
National registration number: RO 9434372
Postal address: Strada FERMA 8, Nr. Hala 20-21
Town: Gilau
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 407310
Country: Romania
E-mail: seap@deltamed.ro
Telephone: +40 735307666
Fax: +40 264371569
Internet address: www.deltamed.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 69 450.00 RON
Total value of the contract/lot: 60 000.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10019
Lot No: 26
Title:

TRUSA BABY (SET NAŞTERE)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: TZMO ROMANIA
National registration number: RO 9693687
Postal address: Strada Sat Olteni, Nr. 3E
Town: Clinceni
NUTS code: RO322 Ilfov
Postal code: 077060
Country: Romania
E-mail: camelia.prima@tzmo-global.com
Telephone: +40 374470020
Fax: +40 374630290
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 14 880.00 RON
Total value of the contract/lot: 13 200.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10013
Lot No: 18
Title:

RECIPIENT PENTRU PROBE BIOLOGICE MICI - RECIPIENT PENTRU PROBE BIOLOGICE MEDII

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: TUNIC PROD S.R.L.
National registration number: RO 3573061
Postal address: Strada Aleea Mizil , Nr. 62
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 030614
Country: Romania
E-mail: gina.stan@tunic.ro
Telephone: +40 213221516
Fax: +40 213225672
Internet address: www.tunic.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 110 600.00 RON
Total value of the contract/lot: 110 600.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10015
Lot No: 20
Title:

SALTEA INCUBATOR(TRANSWORMER CU GEL )

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MEDIMPACT
National registration number: RO 13720895
Postal address: Strada Lunetei, Nr. 14
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400504
Country: Romania
E-mail: office@medimpactco.ro
Telephone: +40 264430891
Fax: +40 264439412
Internet address: www.medimpactco.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: X-Lab Solutions S.R.L.
National registration number: RO 14600285
Postal address: Strada Calea Manastur , Nr. 70
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 041432
Country: Romania
E-mail: office@xlab.ro
Telephone: +40 213327631
Fax: +40 213327633
Internet address: www.xlab.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 240.00 RON
Total value of the contract/lot: 960.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10017
Lot No: 24
Title:

TAVITE RENALE UNICA FOLOSINTA

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: TUNIC PROD S.R.L.
National registration number: RO 3573061
Postal address: Strada Aleea Mizil , Nr. 62
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 030614
Country: Romania
E-mail: gina.stan@tunic.ro
Telephone: +40 213221516
Fax: +40 213225672
Internet address: www.tunic.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 792.00 RON
Total value of the contract/lot: 792.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10023
Lot No: 33
Title:

DEZINFECTANT SUPRAFETE

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 12
Number of tenders received from SMEs: 10
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 12
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Romchim S.R.L.
National registration number: RO 11307680
Postal address: Strada Strada Campului, Nr. 18
Town: Targu Mures
NUTS code: RO125 Mureş
Postal code: 540175
Country: Romania
E-mail: office@romchim.ro
Telephone: +40 365805813
Fax: +40 365805808
Internet address: www.romchim.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FARMEC
National registration number: RO 199150
Postal address: Strada Henri Barbusse, Nr. 16
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400616
Country: Romania
E-mail: licitatie@farmec.ro
Telephone: +40 734881025 / +40 734881069
Fax: +40 264432649
Internet address: www.farmec.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: B.BRAUN MEDICAL
National registration number: RO 11080242
Postal address: Strada Bernd Braun, Nr. 1
Town: Sanandrei
NUTS code: RO424 Timiş
Country: Romania
E-mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com
Telephone: +40 0256284905/+40 0256284906
Fax: +40 0256284907
Internet address: www.bbraun.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 141 600.00 RON
Total value of the contract/lot: 52 800.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10024
Lot No: 34
Title:

DEZINFECTANT APARATURA MEDICALA SERVETELE

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SANITARY & HOSPITAL SOLUTIONS SRL
National registration number: 36972786
Postal address: Strada PRIVIGHETORILOR, Nr. 25
Town: Magurele
NUTS code: RO322 Ilfov
Postal code: 077125
Country: Romania
E-mail: shs.vanzari@gmail.com
Telephone: +40 745344774
Fax: +40 374090085
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: TRIDENT MEDICAL COMPANY S.R.L.
National registration number: RO 9384088
Postal address: Strada Biharia, Nr. 67-77, Sector: 1
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 013981
Country: Romania
E-mail: office@tridentmedical.ro
Telephone: +40 214109484
Fax: +40 214100400
Internet address: www.tridentmedical.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Limas Group S.R.L.
National registration number: RO 11013782
Postal address: Strada Moisil C. Grigore, Nr. 4, Sector: 2
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 023794
Country: Romania
E-mail: office@limas.ro
Telephone: +40 213183818
Fax: +40 213183819
Internet address: www.limas.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 82 800.00 RON
Total value of the contract/lot: 44 400.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10016
Lot No: 23
Title:

SET SONDE YANKAUER - SONDA ENDOTRAHEALA (IOT) - SONDE ASPIRATIE - PIPE GUEDEL 00,0,1,2,3,4,5 – MANDREN

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: VALDOMEDICA TRADING
National registration number: 23100700
Postal address: Strada Croitoru Z. Eftimie, cap., Nr. 32
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 062326
Country: Romania
E-mail: valdomedica.licitatii@gmail.com
Telephone: +40 214344299
Fax: +40 214344299
Internet address: www.valdomedica.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MEDICAL GRUP
National registration number: RO 17845905
Postal address: Strada Orastie, Nr. 10
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400689
Country: Romania
E-mail: dandutu@medicalgrup.ro
Telephone: +40 374468283
Fax: +40 374468284
Internet address: www.domeniu.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 15 502.00 RON
Total value of the contract/lot: 12 110.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10025
Lot No: 35
Title:

DEZINFECTANT SUPRAFETE 1L

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 10
Number of tenders received from SMEs: 9
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 10
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Romchim S.R.L.
National registration number: RO 11307680
Postal address: Strada Strada Campului, Nr. 18
Town: Targu Mures
NUTS code: RO125 Mureş
Postal code: 540175
Country: Romania
E-mail: office@romchim.ro
Telephone: +40 365805813
Fax: +40 365805808
Internet address: www.romchim.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Euromedica Inc Group
National registration number: RO 3022798
Postal address: Strada Sănduliţa, Nr. 18, Sector: 5
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 051296
Country: Romania
E-mail: office@euromedica.ro
Telephone: +40 212434047
Fax: +40 212434048
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FARMEC
National registration number: RO 199150
Postal address: Strada Henri Barbusse, Nr. 16
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400616
Country: Romania
E-mail: licitatie@farmec.ro
Telephone: +40 734881025 / +40 734881069
Fax: +40 264432649
Internet address: www.farmec.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 79 968.00 RON
Total value of the contract/lot: 36 800.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10008
Lot No: 10
Title:

FOLIE IZOTERMA

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DELTAMED
National registration number: RO 9434372
Postal address: Strada FERMA 8, Nr. Hala 20-21
Town: Gilau
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 407310
Country: Romania
E-mail: seap@deltamed.ro
Telephone: +40 735307666
Fax: +40 264371569
Internet address: www.deltamed.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CRIO - 2 S.R.L.
National registration number: RO 4414293
Postal address: Strada Padurii, Nr. 6
Town: Iasi
NUTS code: RO213 Iaşi
Postal code: 700397
Country: Romania
E-mail: crio2_2005@yahoo.com
Telephone: +40 0232210959/ 0332800805/0232211689
Fax: +40 0332800805
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 000.00 RON
Total value of the contract/lot: 3 000.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10005
Lot No: 5
Title:

COMPRESE STERILE PT. ARSURI 10cm/10cm - COMPRESE STERILE PT. ARSURI 20cm/55cm - COMPRESE STERILE PT. ARSURI 30cm/40cm

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DELTAMED
National registration number: RO 9434372
Postal address: Strada FERMA 8, Nr. Hala 20-21
Town: Gilau
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 407310
Country: Romania
E-mail: seap@deltamed.ro
Telephone: +40 735307666
Fax: +40 264371569
Internet address: www.deltamed.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MEDIMPACT
National registration number: RO 13720895
Postal address: Strada Lunetei, Nr. 14
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400504
Country: Romania
E-mail: office@medimpactco.ro
Telephone: +40 264430891
Fax: +40 264439412
Internet address: www.medimpactco.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 51 500.00 RON
Total value of the contract/lot: 39 550.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10011
Lot No: 15
Title:

MASCA CPAP - MASCA LARINGEALA/I-GEL

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MEDICAL GRUP
National registration number: RO 17845905
Postal address: Strada Orastie, Nr. 10
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400689
Country: Romania
E-mail: dandutu@medicalgrup.ro
Telephone: +40 374468283
Fax: +40 374468284
Internet address: www.domeniu.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: TMS - TOP MEDICAL SUPPLIER
National registration number: RO 26950950
Postal address: Strada Splaiul Unirii , Nr. 86, Sector: 4
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 040038
Country: Romania
E-mail: office@topmedicals.ro
Telephone: +40 0213313333
Fax: +40 0213313334
Internet address: www.topmedicals.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 193 700.00 RON
Total value of the contract/lot: 845 400.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10020
Lot No: 30
Title:

MASCA UF FFP1

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 9
Number of tenders received from SMEs: 9
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Limas Group S.R.L.
National registration number: RO 11013782
Postal address: Strada Moisil C. Grigore, Nr. 4, Sector: 2
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 023794
Country: Romania
E-mail: office@limas.ro
Telephone: +40 213183818
Fax: +40 213183819
Internet address: www.limas.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: LIVMED IMPULS
National registration number: RO40415830
Postal address: Strada Împăratul Traian, Nr. 38
Town: Braila
NUTS code: RO221 Brăila
Postal code: 810015
Country: Romania
E-mail: office@lmimpuls.ro
Telephone: +40 741117876
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ATLAS MEDICAL
National registration number: 42958255
Postal address: Strada Voinicenilor, Nr. 62
Town: Targu Mures
NUTS code: RO125 Mureş
Postal code: 540252
Country: Romania
E-mail: licitatii@atlasmedical.ro
Telephone: +40 753476771
Fax: +40 746611288
Internet address: www.atlasmedical.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 357 000.00 RON
Total value of the contract/lot: 18 000.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10003
Lot No: 2
Title:

ALCOOL SANITAR

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FARMEC
National registration number: RO 199150
Postal address: Strada Henri Barbusse, Nr. 16
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400616
Country: Romania
E-mail: licitatie@farmec.ro
Telephone: +40 734881025 / +40 734881069
Fax: +40 264432649
Internet address: www.farmec.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CERTINVEST
National registration number: RO15877382
Postal address: Strada Teatrului, Nr. 5
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410020
Country: Romania
E-mail: licitatii@investcert.ro
Telephone: +40 731890588
Fax: +04 259407256
Internet address: www.investcert.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CRIO - 2 S.R.L.
National registration number: RO 4414293
Postal address: Strada Padurii, Nr. 6
Town: Iasi
NUTS code: RO213 Iaşi
Postal code: 700397
Country: Romania
E-mail: crio2_2005@yahoo.com
Telephone: +40 0232210959/ 0332800805/0232211689
Fax: +40 0332800805
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 17 208.00 RON
Total value of the contract/lot: 7 560.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10010
Lot No: 13
Title:

HALAT PROTECTIE UF - HALAT STERIL IMPERMEABIL - ACOPERITORI INCALTAMINTE (BOTOSI) - COMBINEZON PROTECTIE UF - COMBINEZON PROTECTIE BIOLOGICA - BONETA PROTECTIE (CAPELINA) - OCHELARI PROTECTIE – VIZIERE

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CRIO - 2 S.R.L.
National registration number: RO 4414293
Postal address: Strada Padurii, Nr. 6
Town: Iasi
NUTS code: RO213 Iaşi
Postal code: 700397
Country: Romania
E-mail: crio2_2005@yahoo.com
Telephone: +40 0232210959/ 0332800805/0232211689
Fax: +40 0332800805
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: DELUXE CARDS
National registration number: RO18035010
Postal address: Strada Călăraşi, Nr. 167, Sector: 3
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 030615
Country: Romania
E-mail: sales@zentrum.ro
Telephone: +40 728252252
Internet address: www.zentrum.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ATLAS MEDICAL
National registration number: 42958255
Postal address: Strada Voinicenilor, Nr. 62
Town: Targu Mures
NUTS code: RO125 Mureş
Postal code: 540252
Country: Romania
E-mail: licitatii@atlasmedical.ro
Telephone: +40 753476771
Fax: +40 746611288
Internet address: www.atlasmedical.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 506 830.00 RON
Total value of the contract/lot: 1 283 810.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10014
Lot No: 19
Title:

PUNGA GHEATA INSTANT - REPARIL ICE SPRAY

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MEDIMPACT
National registration number: RO 13720895
Postal address: Strada Lunetei, Nr. 14
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400504
Country: Romania
E-mail: office@medimpactco.ro
Telephone: +40 264430891
Fax: +40 264439412
Internet address: www.medimpactco.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 750.00 RON
Total value of the contract/lot: 2 300.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10027
Lot No: 37
Title:

DEZINFECTANT INSTRUMENTAR SI SUPRAFETE ACID PERACETIC

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: B.BRAUN MEDICAL
National registration number: RO 11080242
Postal address: Strada Bernd Braun, Nr. 1
Town: Sanandrei
NUTS code: RO424 Timiş
Country: Romania
E-mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com
Telephone: +40 0256284905/+40 0256284906
Fax: +40 0256284907
Internet address: www.bbraun.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ECOLAB
National registration number: RO 10543381
Postal address: Strada Soseaua Pacurari, Nr. 138
Town: Iasi
NUTS code: RO213 Iaşi
Postal code: 700545
Country: Romania
E-mail: doriana.velciu@ecolab.com
Telephone: +40 232222210
Fax: +40 232222250
Internet address: www.ecolab.ro
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SANTOMED IMPEX
National registration number: RO 25115790
Postal address: Strada Dezrobirii, Nr. 40, Sector: 6
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 060981
Country: Romania
E-mail: santomedimpex@gmail.com
Telephone: +40 0744607660
Fax: +40 0314284528
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 27 400.00 RON
Total value of the contract/lot: 8 900.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10006
Lot No: 6
Title:

COMPRESE NESTERILE 40cm/40cm - COMPRESE TIFON STERILE (8/10X25) - FESI DE TIFON 10/10 - FESI DE TIFON 10/20 - FASA ELASTICA AUTOADEZIVA - GELASPON -

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: CRIO - 2 S.R.L.
National registration number: RO 4414293
Postal address: Strada Padurii, Nr. 6
Town: Iasi
NUTS code: RO213 Iaşi
Postal code: 700397
Country: Romania
E-mail: crio2_2005@yahoo.com
Telephone: +40 0232210959/ 0332800805/0232211689
Fax: +40 0332800805
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 64 890.00 RON
Total value of the contract/lot: 64 850.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 10018
Lot No: 25
Title:

TESTE GLICEMIE

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MEDITECH CMA
National registration number: RO 14238283
Postal address: Strada Semănătorului, Nr. 7
Town: Iasi
NUTS code: RO213 Iaşi
Postal code: 700551
Country: Romania
E-mail: meditechcma@yahoo.com
Telephone: +40 332102764
Fax: +40 332102764
Internet address: www.emeditech.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 16 080.00 RON
Total value of the contract/lot: 14 880.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021