Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 534731-2021

21/10/2021    S205

România-București: Pachete software şi sisteme informatice

2021/S 205-534731

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 184-477950)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica
Număr naţional de înregistrare: 28598894
Adresă: Strada: MARESAL AVERESCU, nr. 8-10
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011455
Țară: România
Persoană de contact: MIHAELA STEFANESCU
E-mail: mihaela.stefanescu@cert.ro
Telefon: +40 316202187
Fax: +40 316202190
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cert.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție Componentă centrală RO-SAT

Număr de referinţă: PAAP I.3
II.1.2)Cod CPV principal
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Denumirea contractului: Achiziție Componentă centrală RO-SAT.

Contractul care face obiectul prezentei proceduri, are ca obiect achiziția de soluții și servicii pentru crearea Componentei centrale RO-SAT.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/10/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 184-477950

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 25/10/2021
A se citi:
Data: 08/11/2021
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 25/10/2021
A se citi:
Data: 08/11/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6
În loc de:
Data: 25/04/2022
A se citi:
Data: 09/05/2022
VII.2)Alte informații suplimentare: