Supplies - 534731-2021

21/10/2021    S205

România-București: Pachete software şi sisteme informatice

2021/S 205-534731

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 184-477950)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica
Număr naţional de înregistrare: 28598894
Adresă: Strada: MARESAL AVERESCU, nr. 8-10
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 011455
Țară: România
Persoană de contact: MIHAELA STEFANESCU
E-mail: mihaela.stefanescu@cert.ro
Telefon: +40 316202187
Fax: +40 316202190
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cert.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție Componentă centrală RO-SAT

Număr de referinţă: PAAP I.3
II.1.2)Cod CPV principal
48000000 Pachete software şi sisteme informatice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Denumirea contractului: Achiziție Componentă centrală RO-SAT.

Contractul care face obiectul prezentei proceduri, are ca obiect achiziția de soluții și servicii pentru crearea Componentei centrale RO-SAT.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/10/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 184-477950

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 25/10/2021
A se citi:
Data: 08/11/2021
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 25/10/2021
A se citi:
Data: 08/11/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6
În loc de:
Data: 25/04/2022
A se citi:
Data: 09/05/2022
VII.2)Alte informații suplimentare: