Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Palvelut - 534736-2021

21/10/2021    S205

Suomi-Rovaniemi: Korjaus- ja huoltopalvelut

2021/S 205-534736

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2528792-5
Postiosoite: Jokiväylä 11 C
Postitoimipaikka: Rovaniemi
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Postinumero: 96300
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Petri Ronkainen
Sähköpostiosoite: petri.ronkainen@lapinamk.fi
Puhelin: +358 400695213
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.lapinamk.fi/fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=369706&tpk=794a5d92-7913-426b-966f-fe180367aa83
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=369706&tpk=794a5d92-7913-426b-966f-fe180367aa83
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Ammattikorkeakoulu
I.5)Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Lapin AMK Kiinteistö- ja ulkoaluehuoltopalvelut Rovaniemi 2022

Viitenumero: 822/02.08.00/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
50000000 Korjaus- ja huoltopalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n Rovaniemen toimipisteiden oppilaitoskiinteistöjen kiinteistö- ja ulkoaluehuoltopalvelut. Kiinteistö- ja ulkoaluehuoltopalvelut sisältävät huollot ja korjaukset, sekä vuosittain tehtävät tekniset ylläpidot tarjouspyynnön mukaisesti.

Hankintasopimus tehdään määräaikaisena ajalle 14.2.2022 – 29.2.2024. Hankintasopimusta on mahdollista päättymisen jälkeen jatkaa kaksi vuotta kerrallaan, kuitenkin enintään 1.3.2026 saakka.

Kiinteistö- ja teknisen huollon työt palvelunkuvauksien mukaan (Liite 1.) aloitetaan 14.2.2022.

Ulkoaluehuollon työt aloitetaan palvelunkuvauksen mukaan (Liite 2.) 1.10.2022.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 600 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
50700000 Rakennuksen laitteiden korjaus ja huolto
90600000 Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut sekä vastaavat palvelut kaupunki- ja maaseutualueilla
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Jokiväylä 11, 11 C, Borealis II ja Viirinkangas 1, 96300 Rovaniemi

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat kiinteistö- ja ulkoaluehuoltopalvelut sisältäen huollot ja korjaukset, sekä vuosittain tehtävät tekniset ylläpidot, sekä erillisenä hankinta tehtävät työt yksikköhinnoittelun mukaisesti.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 600 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 03/01/2022
päättymispäivä: 29/02/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Hankintasopimusta on mahdollista päättymisen jälkeen jatkaa kaksi vuotta kerrallaan, kuitenkin enintään 1.3.2026 saakka.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Lisähankintoina voidaan hankkia kiinteistö- ja ulkoaluehuoltoon liittyviä muita palveluita kiinteistöjen ja ulkoalueiden ylläpitoon.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. tarjouspyyntöasiakirjat

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. tarjouspyyntöasiakirjat

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. tarjouspyyntöasiakirjat

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ks. tarjouspyyntöasiakirjat

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 03/12/2021
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 03/12/2021
Paikallinen aika: 14:05
Paikka:

Jokiväylä 11, Rovaniemi tai Teams-palaveri.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaamistilaisuus ei ole avoin tilaisuus. Tilaisuuteen osallistuu kiinteistö- ja hankintapalveluiden henkilöstö.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/59633/notice/84214

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16/10/2021