Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 534747-2021

21/10/2021    S205

Romania-București: World wide web (www) site design services

2021/S 205-534747

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Banca Nationala a Romaniei
National registration number: R 361684
Postal address: Strada: Doamnei, nr. 8
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 030051
Country: Romania
Contact person: Petre Tudor
E-mail: elena.ionescu@bnro.ro
Telephone: +40 311323217
Fax: +40 213110162
Internet address(es):
Main address: www.bnr.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Other type: banca
I.5)Main activity
Other activity: Politica monetara

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dezvoltare platforme Internet / Intranet

Reference number: 361684_2019_M55
II.1.2)Main CPV code
72413000 World wide web (www) site design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Servicii de dezvoltare a website-ului BNR.

Termen limita solicitare clarificari la documentatie atribuire: 17 zile anterior datei limita de depunere oferte

Termenul limita exprimat in numar de zile in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este in a 11 zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 655 000.00 RON
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO321 Bucureşti
Main site or place of performance:

Sediul BNR Bucuresti

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caiet de sarcini.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Se punctează descrierea aspectelor considerate de către Ofertant ca fiind esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate și atingerea obiectivelor contractului, însoțite de comentarii relevante care arată modul în care Ofertantul înțelege contextul, obiectivele specifice și rezultatele așteptate, prin descrierea lor în detaliu sau prin exemple de implementări anterioare, în concordanță cu cerințele specifice ale Caietului de sarcini, precizate în capitolul B.5.Funcționalități, secțiunea Funcționalități destinate administratorilor și cap. B.6. Administrare / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Se punctează descrierea aspectelor considerate de către Ofertant ca fiind esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate și atingerea obiectivelor contractului, însoțite de comentarii relevante care arată modul în care Ofertantul înțelege contextul, obiectivele specifice și rezultatele așteptate, prin descrierea lor în detaliu sau prin exemple de implementări anterioare, în concordanță cu cerințele specifice ale Caietului de sarcini, precizate în capitolul B.5.Funcționalități, secțiunea Funcționalități destinate utilizatorilor publici / Weighting: 12
Quality criterion - Name: Se punctează experiența acumulată cu ocazia unor proiecte anterioare, în cadrul cărora expertul a desfășurat activități similare celor necesare pentru implementarea proiectului ofertat, respectiv realizare responsive/adaptive web design, integrarea de elemente interactive (galerie, slider, carusel etc) și soluții de îmbunătățire a experienței utilizatorului (accesibilitate, navigabilitate, usability), similare celor solicitate prin Caietul de sarcini la capitolele B3. Conținut, B.4. Design și B5.Funcționalități / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Se punctează experiența acumulată cu ocazia unor proiecte anterioare, în cadrul cărora expertul a desfășurat activități similare celor necesare pentru implementarea proiectului ofertat, respectiv: • redactare și revizuire conținut web (content rewriting), extragerea ideilor esențiale, a cuvintelor-cheie, structurarea informației • promovare conținut, știri, mesaje, social media. • realizare plan de content strategy bazat pe obiective, audiențe țintă și tipuri de conținut, stabilirea topicilor și a cuvintelor cheie specifice / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Se punctează experiența acumulată cu ocazia unor proiecte anterioare, în cadrul cărora expertul a desfășurat activități similare, respectiv: realizarea arhitecturii aplicației, stabilirea fluxurilor de navigare/ operare/ procesare, comunicație cu sisteme exterioare (prin Internet) și realizarea aplicațiilor mobile, atât pentru Android cât și pentru iOS (conform cap. B5. Funcționalități destinate utilizatorilor publici, lit.r. Aplicația mobilă) / Weighting: 5
Quality criterion - Name: Se punctează experiența acumulată cu ocazia unor proiecte anterioare, în cadrul cărora expertul a desfășurat activități similare celor necesare pentru implementarea proiectului ofertat, respectiv concept creativ general, concept layout homepage și pagini web, design componente vizuale diverse (imagini de sprijin, bannere, icon-uri, butoane etc), similare cu cele solicitate prin specificațiile Caietului de sarcini la capitolele B3. Conținut și B.4 / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Se punctează experiența acumulată cu ocazia unor proiecte anterioare, în cadrul cărora expertul a desfășurat activități similare celor necesare pentru implementarea proiectului ofertat, respectiv proiectarea structurilor/bazelor de date și a diagramelor de conexiuni, realizarea practică a unor baze de date cu un grad de complexitate similar proiectului curent și utilizând tehnologia propusă în cadrul ofertei depuse. / Weighting: 8
Quality criterion - Name: Se punctează descrierea aspectelor considerate de către Ofertant ca fiind esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate și atingerea obiectivelor contractului, însoțite de comentarii relevante care arată modul în care Ofertantul înțelege contextul, obiectivele specifice și rezultatele așteptate, prin descrierea lor în detaliu sau prin exemple de implementări anterioare, în concordanță cu cerințele specifice ale Caietului de sarcini, precizate în capitolele B.3.Conținut și B.4.Design / Weighting: 7
Quality criterion - Name: Se punctează experiența acumulată cu ocazia unor proiecte anterioare, în cadrul cărora expertul a desfășurat activități similare celor necesare pentru implementarea proiectului ofertat, respectiv realizarea de funcționalități destinate utilizatorilor publici și a funcționalităților destinate administratorilor, de tipul celor descrise în Caietul de sarcini, capitolele: B.5. Funcționalități și B.6. Administrare. / Weighting: 8
Quality criterion - Name: Se punctează descrierea aspectelor considerate de către Ofertant ca fiind esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate și atingerea obiectivelor contractului, însoțite de comentarii relevante care arată modul în care Ofertantul înțelege contextul, obiectivele specifice și rezultatele așteptate, prin descrierea lor în detaliu sau prin exemple de implementări anterioare, în concordanță cu cerințele specifice ale Caietului de sarcini, precizate în capitolele B.7.Monitorizare.Logare activități și B.8.Securitate / Weighting: 6
Price - Weighting: 27
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 046-105532
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 69/P/2019
Title:

Servicii de dezvoltare web necesare realizării următoarei versiuni a website-ului BNR + Act aditional nr. 1 /15.09.2020 + act aditional nr. 3 /04.10.2021 - durata ctr 25luni

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/10/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Anagrama SRL
National registration number: RO18849484
Postal address: Strada Nicolae Constantinescu, Nr. 10, Sector: 1
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 040011
Country: Romania
E-mail: gabi.dumitru@anagrama.ro
Telephone: +40 723686761
Internet address: www.anagrama.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 912 000.00 RON
Total value of the contract/lot: 655 000.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Proportion: 7 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

• Planificarea si dimensionarea bazei de date a BNR pe mediul de testare

• Instalarea si configurarea bazei de date Oracle sau MySQL pentru site-ul BNR

• Implementarea componentei bazei de date relationale (tabele, vizualizari, proceduri stocate)

• Testarea functionala a bazei de date (conexiune, tabele de interogare)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Banca Nationala a Romaniei - Directia Juridica
Postal address: Str. Doamnei, nr. 8
Town: Bucuresti
Postal code: 030051
Country: Romania
Telephone: +40 3158087
Fax: +40 03126484
Internet address: www.bnro.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021