Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 534748-2021

21/10/2021    S205

Romania-Oradea: Credit granting services

2021/S 205-534748

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MUNICIPIUL ORADEA
National registration number: 4230487
Postal address: Strada: Unirii, nr. 1
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410100
Country: Romania
Contact person: Julieta Nicoara
E-mail: mihaela.nastea@oradea.ro
Telephone: +4 0259437000
Fax: +4 0259409406
Internet address(es):
Main address: www.oradea.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de creditare de tipul finantare rambursabila

Reference number: 4230487/2021/11
II.1.2)Main CPV code
66113000 Credit granting services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Obiectiul contractului : Lot 1

Contractarea de către Municipiul Oradea a unei finanţări rambursabile interne în sumă de 72.050.000 (șaptezecișidouămilioanecincizecimii) LEI, pe o perioadă de 8 ani, din care primii 3 ani perioadă de graţie, cu trageri multiple - având în vedere faptul că perioada de implementare a proiectelor este diferită, respectiv 5 ani de rambursare a soldului creditului existent la finalul perioadei de tragere, aprobatǎ prin HCL nr. 1.003/17.12.2020.

Perioada de dobânda : 25 aprilie - 25 octombrie, respectiv 25 octombrie - 25 aprilie a fiecărui an. În perioada de tragere, prima perioadă de dobândă va curge de la data tragerii și până la prima dată de începere a unei perioade de dobândă integrală (prima dintre datele 25.10 sau 25.04), urmând ca la începerea unei noi perioade de dobândă soldul creditului să se consolideze.

Prima rată de capital va fi achitată în 25 aprilie 2024.

Scopul contractarii: asigurarea necesarului de finantare pe perioada derularii contractelor cu finantare UE, avand in vedere mecanismul aplicat in cazul acestora (aplicantul plateste si primeste ulterior banii de la UE), indiferent de natura cheltuielii (eligibilă/neeligibilă) sau sursa de finanţare, ţinând cont de faptul că unitatea administrativ-teritorială trebuie să facă dovada plăţii lucrărilor executate/bunurilor furnizate la momentul depunerii cererilor de finanţare

Proiectele finantate prin imprumut: investitiile publice de interes local cu finantare din fonduri UE, a caror indicatori tehnico economici au fost aprobati prin:

H.C.L. nr. 735/29.08.2019 și H.C.L. nr 719/10.09.2020.

Lista celor două proiecte este prezentată în anexa la prezentul caiet de sarcini, anexă care este de altfel parte a HCL 1003/17.12.2020.

Pentru proiectele menționate anterior, există contracte de finanțare semnate cu autoritățile de management respective, și se află în perioada elaborării documentațiilor de licitație pentru execuția lucrărilor sau prestării serviciilor

Obiectiul contractului : Lot 2

- Contractarea de către Municipiul Oradea a unei finanţări rambursabile interne în sumă de 94.600.000 (nouăzecișipatrumilioaneșasesutemii) LEI, pe o perioadă de 8 ani, din care primii 3 ani perioadă de graţie, cu trageri multiple - având în vedere faptul că perioada de implementare a proiectelor este diferită, respectiv 5 ani de rambursare a soldului creditului existent la finalul perioadei de tragere, aprobatǎ prin HCL nr. 1.004/17.12.2020.

Perioada de dobânda : 25 aprilie - 25 octombrie, respectiv 25 octombrie - 25 aprilie a fiecărui an. In perioada de tragere, prima perioadă de dobândă va curge de la data tragerii și până la prima dată de începere a unei perioade de dobândă integrală (prima dintre datele 25.10 sau 25.04), urmând ca la începerea unei noi perioade de dobândă soldul creditului să se consolideze.

Prima rată de capital va fi achitată în 25 octombrie 2024.

Scopul contractării: asigurarea necesarului de finanțare pentru realizarea obiectivelor de interes public:

• Construcție administrativă de tip parcare de interes public cu acces nelimitat, str. Iosif Vulcan, din municipiul Oradea

• Lucrări de interes public local pentru construcția unei parcări aferente Spitalului Județean Bihor

• Amenajare acces auto și spații de parcare în zona străzilor Traian Blajovici - Făgărașului – Islazului

Proiectele finantate prin imprumut: investitiile publice de interes local, a căror indicatori tehnico-economici au fost aprobați prin:

H.C.L. nr. 622/31.07.2019, H.C.L. nr. 955/28.11.2019 și H.C.L. nr 735/10.09.2020.

Lista proiectelor este prezentată în anexa la prezentul caiet de sarcini, anexă care este de altfel parte a HCL 1004/17.12.2020.

Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 18 514 701.89 RON
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 1 - Servicii de creditare de tipul finantare rambursabila in valoare de 72.050.000 lei

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
66113000 Credit granting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Mun Bihor

II.2.4)Description of the procurement:

Incheierea unui contract de finantare rambursabila – linie de finantare – in valoare de :

Lot 1 : 72.050.000 lei

Contractarea de către Municipiul Oradea a unei finanţări rambursabile interne în sumă de 72.050.000 (șaptezecișidouămilioanecincizecimii) LEI, pe o perioadă de 8 ani, din care primii 3 ani perioadă de graţie, cu trageri multiple - având în vedere faptul că perioada de implementare a proiectelor este diferită, respectiv 5 ani de rambursare a soldului creditului existent la finalul perioadei de tragere, aprobatǎ prin HCL nr. 1.003/17.12.2020.

Perioada de dobânda : 25 aprilie - 25 octombrie, respectiv 25 octombrie - 25 aprilie a fiecărui an. În perioada de tragere, prima perioadă de dobândă va curge de la data tragerii și până la prima dată de începere a unei perioade de dobândă integrală (prima dintre datele 25.10 sau 25.04), urmând ca la începerea unei noi perioade de dobândă soldul creditului să se consolideze.

Prima rată de capital va fi achitată în 25 aprilie 2024.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Durata de punere la dispozitie a sumelor din cererea de tragere va fi de minim 1 zi, maxim 3 zile, cu o pondere a criteriului de 3%. • Pentru 1 zi se acorda 3 puncte • Pentru 2 zile se acorda 2 puncte • Pentru 3 zile se acorda 1 punct Orice durata care va depasi 72 ore va genera declararea ofertei ca neconforma. Va obtine punctajul maxim durata de punere la dispozitie a sumelor din cererea de tragere cea mai scurta. Valorile impuse prin al doilea criteriu fiind mai putin reprezentative ( in contrast cu primul criteriu) acesta vizeaza operativitatea cu care finantatorul raspunde solicitarii beneficiarului, 3 zile fiind timpul maxim de raspuns pentru acordarea creditului Orice oferta sub 1 zi ( fractie dintr-o zi) se asimileaza la 1 zi / Weighting: 3
Price - Weighting: 97
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. În situația în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj în urma aplicării algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili în ordinea descrescătoare a clasamentului refăcut prin luarea în considerare a punctajului obținut de ofertele respective pentru factorii de evaluare ai propunerii tehnice având ponderile cele mai mari (de la mare la mic, prin u... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 2 - Servicii de creditare de tipul finantare rambursabila in valoare de 94.600.000 lei

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
66113000 Credit granting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Mun Oradea

II.2.4)Description of the procurement:

Incheierea unui contract de finantare rambursabila – linie de finantare – in valoare de :

Lot 2 : 94.600.000 lei

- Contractarea de către Municipiul Oradea a unei finanţări rambursabile interne în sumă de 94.600.000 (nouăzecișipatrumilioaneșasesutemii) LEI, pe o perioadă de 8 ani, din care primii 3 ani perioadă de graţie, cu trageri multiple - având în vedere faptul că perioada de implementare a proiectelor este diferită, respectiv 5 ani de rambursare a soldului creditului existent la finalul perioadei de tragere, aprobatǎ prin HCL nr. 1.004/17.12.2020.

Perioada de dobânda : 25 aprilie - 25 octombrie, respectiv 25 octombrie - 25 aprilie a fiecărui an. In perioada de tragere, prima perioadă de dobândă va curge de la data tragerii și până la prima dată de începere a unei perioade de dobândă integrală (prima dintre datele 25.10 sau 25.04), urmând ca la începerea unei noi perioade de dobândă soldul creditului să se consolideze.

Prima rată de capital va fi achitată în 25 octombrie 2024.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Durata de punere la dispozitie a sumelor din cererea de tragere va fi de minim 1 zi, maxim 3 zile, cu o pondere a criteriului de 3%. • Pentru 1 zi se acorda 3 puncte • Pentru 2 zile se acorda 2 puncte • Pentru 3 zile se acorda 1 punct Orice durata care va depasi 72 ore va genera declararea ofertei ca neconforma. Va obtine punctajul maxim durata de punere la dispozitie a sumelor din cererea de tragere cea mai scurta. Valorile impuse prin al doilea criteriu fiind mai putin reprezentative ( in contrast cu primul criteriu) acesta vizeaza operativitatea cu care finantatorul raspunde solicitarii beneficiarului, 3 zile fiind timpul maxim de raspuns pentru acordarea creditului Orice oferta sub 1 zi ( fractie dintr-o zi) se asimileaza la 1 zi / Weighting: 3
Price - Weighting: 97
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. În situația în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj în urma aplicării algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili în ordinea descrescătoare a clasamentului refăcut prin luarea în considerare a punctajului obținut de ofertele respective pentru factorii de evaluare ai propunerii tehnice având ponderile cele mai mari (de la mare la mic, prin u... detalii pe www.e-licitatie.ro

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 037-092709
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 20016
Lot No: 2
Title:

Lot 2 - Servicii de creditare de tipul finantare rambursabila in valoare de 94.600.000 lei

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
21/07/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RAIFFEISEN BANK
National registration number: RO 361820
Postal address: Strada Calea Floreasca, Nr. 246C, Sector: 1
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 014476
Country: Romania
E-mail: Alexandru-Cristian.Sultanoiu@raiffeisen.ro
Telephone: +40 764602808
Fax: +40 2130120162
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 14 871 959.00 RON
Total value of the contract/lot: 11 060 760.17 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 413054
Lot No: 1
Title:

Lot 1 - Servicii de creditare de tipul finantare rambursabila in valoare de 72.050.000 lei

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
04/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RAIFFEISEN BANK
National registration number: RO 361820
Postal address: Strada Calea Floreasca, Nr. 246C, Sector: 1
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 014476
Country: Romania
E-mail: Alexandru-Cristian.Sultanoiu@raiffeisen.ro
Telephone: +40 764602808
Fax: +40 2130120162
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 022 342.00 RON
Total value of the contract/lot: 7 453 941.72 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021