Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 534750-2021

21/10/2021    S205

Poland-Rzeszów: Planting and maintenance services of green areas

2021/S 205-534750

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
National registration number: 368302575
Postal address: ul. Hanasiewicza 17 B
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-103
Country: Poland
Contact person: P. Łukasz Gacek, tel. +48 178537445 – sprawy formalnoprawne; Rafał Anklewicz Zarząd Zlewni w Przemyślu tel. +48 166703808, zagadnienia techniczne: Dawid Ruba Zarząd Zlewni w Przemyślu tel. +48 166703808E
E-mail: rzeszow@wody.gov.pl
Telephone: +48 178537400
Fax: +48 178536421
Internet address(es):
Main address: http://www.wody.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa osoba prawna
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemyśl III

Reference number: RZ.ROZ.2810.33.2021
II.1.2)Main CPV code
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemyśl III

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 368 424.78 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Cześć 1 – Udrożnienie potoku Ciek A

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
45246400 Flood-prevention works
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL822 Przemyski
Main site or place of performance:

NW Lubaczów

II.2.4)Description of the procurement:

Zad.1 Udrożnienie potoku Ciek A

Roboty: Rozbiórka zatorów i tam bobrowych – 15,25m3

Wywóz części materiału z rozbiórki zatorów i tam bobrowych – 3,97mp

Usługi:

Ręczne ścinanie krzaków średnio gęstych – 0,04ha

Pocięcie rębakiem ściętych krzaków – 3,2 m3

ręczne wykoszenie porostów ze skarp - 21112m2,

wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp - 21112m2,

wykoszenie porostów z pobocza z wygrabieniem – 700m2

ręczne wykoszenie porostów z dna - 1889m2,

wygrabianie wykoszonych porostów z dna - 1889m2,

usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60% - 1089m2

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Rozpoczęcie: z dniem przekazania terenu realizacji przedmiotu zamówienia

Zakończenie: do 50 dni od dnia przekazania terenu realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający szacuje, że prace wykonywane będą w przedziale czasowym (06.09.2021 – 25.10.2021)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Cześć 3 – Udrożnienie potoku Dopływ w Oleszycach (Ciek Oleszyce)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
45246400 Flood-prevention works
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL822 Przemyski
Main site or place of performance:

NW Lubaczów

II.2.4)Description of the procurement:

Zad.1. Udrożnienie potoku Dopływ w Oleszycach (Ciek Oleszyce)

Roboty:

Rozbiórkę tam bobrowych – 20,63m3

Wywóz części materiału z rozbiórki tam bobrowych – 14,44mp

Usługi:

Ręczne ścinanie krzaków średnio gęstych – 0,09 ha

Pocięcie rębakiem ściętych krzaków – 7,2 m3

ręczne wykoszenie porostów ze skarp - 9314 m2,

wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp - 9314m2,

ręczne wykoszenie porostów z dna - 1544m2,

wygrabianie wykoszonych porostów z dna - 1544m2,

wywóz wykoszonych porostów z odc. 0+125-0+200 – 525m2

usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60% - 465m2

przycinka gałęzi drzew z podnośnika koszowego – 5 szt.

pocięcie rębakiem gałęzi z wyciętych drzew z wywiezieniem – 2,05 mp

uporządkowanie terenu w miejscu ścięcia gałęzi – 920 m2

ścinanie drzew miękkich fi 31-65 cm – usunięcie powalonego drzewa, ułożenie w stosy, oczyszczenie skarp i dna , osuniecie gałęzi z pocięciem rębakiem - 2 szt.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Rozpoczęcie: z dniem przekazania terenu realizacji przedmiotu zamówienia

Zakończenie: do 55 dni od dnia przekazania terenu realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający szacuje, że prace wykonywane będą w przedziale czasowym (15.09.2021 – 10.11.2021)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Cześć 4 – Udrożnienie potoku Wisznia (Ciek Młodów)

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
45246400 Flood-prevention works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL822 Przemyski
Main site or place of performance:

NW Lubaczów

II.2.4)Description of the procurement:

Zad.1 Udrożnienie potoku Wisznia (Ciek Młodów)

Roboty:

Rozbiórkę tam bobrowych – 29,52 m3

Wywóz części materiału z rozbiórki tam bobrowych – 9,59 mp

Usunięcie powalonych drzew fi 16-30cm, usunięcie powalonego drzewa, ułożenie w stosy, oczyszczenie koryta i skarp cieku poprzez usunięcie gałęzi i pocięcie rębakiem w km 1+300-2+500 – 8 szt

Usługi:

Ręczne ścinanie krzaków średnio gęstych – 0,38 ha

Pocięcie rębakiem ściętych krzaków – 30,4 m3

ręczne wykoszenie porostów ze skarp - 7473 m2,

wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp - 7473m2,

ręczne wykoszenie porostów z dna - 1756m2,

wygrabianie wykoszonych porostów z dna - 1756m2,

usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 60% - 1174m2

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Rozpoczęcie: z dniem przekazania terenu realizacji przedmiotu zamówienia

Zakończenie: do 40 dni od dnia przekazania terenu realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający szacuje, że prace wykonywane będą w przedziale czasowym (01.09.2021 – 11.10.2021)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Cześć 8 – Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku dopływ w Rudołowicach (Rudołowski) w km 0+000 - 3+300

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
45246400 Flood-prevention works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL822 Przemyski
Main site or place of performance:

NW Jarosław

II.2.4)Description of the procurement:

Zad.1. Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku dopływ w Rudołowicach (Rudołowski) w km 0+000 - 3+300

Roboty:

Rozbiórka tam bobrowych – szt. 2 -> 20,10 m3,

Wywóz materiału z rozebranych tam bobrowych – 20,90 mp

Usługi:

Wykoszenie porostów ręczne ze skarp porost gęsty twardy – 18044,00 m2,

Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0m – 905,00 m2

Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m – 905,00 m2

Wykoszenie porostów ręczne z dna porost gęsty twardy – 3080,00 m2,

Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0m – 2880,00 m2

Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0m – 200,00 m2

Ręczne ścinanie krzaków średniej gęstości – 0,18 ha,

Zrębkowanie wyciętych krzaków złożonych w stosy – 14,40 m3,

Hakowanie roślin korzeniących się w dnie ponad 60% pow. – 3080,00 m2.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Rozpoczęcie: z dniem przekazania terenu realizacji przedmiotu zamówienia

Zakończenie: do 30 dni od dnia przekazania terenu realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający szacuje, że prace wykonywane będą w przedziale czasowym (01.09.2021 – 30.09.2021)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Cześć 10 – Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Kanal Ulgi w km 0+000-5+100, 6+410-13+400 m. Leszno, Medyka, Siedliska, gm. Medyka

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
45246400 Flood-prevention works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL822 Przemyski
Main site or place of performance:

NW Przemyśl

II.2.4)Description of the procurement:

Zad.1. Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Kanal Ulgi w km 0+000-5+100, 6+410-13+400 m. Leszno, Medyka, Siedliska, gm. Medyka

Roboty:

odmulanie dna cieku – 708 m3

rozplantowanie spycharką ziemi wydobytej z wykopów - 708 m3

odmulanie przepustów rurowych – 94 m

rozbiórka zatorów gałęzie, kawałki drewna, korzenie – 12,30 m3,

Usługi:

ręczne ścinanie krzaków gęstych piłą spalinową - 0,173 ha

zrębkowanie drewna rębakiem mechanicznym – 20,76 m3,

ręczne wykoszenie porostów ze skarp - 63 713 m2,

ręczne wykoszenie porostów z dna - 9 382 m2,

usuwanie roślin korzeniących się w dnie, powierzchnia lustra wody do 60% - 7 478 m2

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Rozpoczęcie: z dniem przekazania terenu realizacji przedmiotu zamówienia

Zakończenie: do 40 dni od dnia przekazania terenu realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający szacuje, że prace wykonywane będą w przedziale czasowym (01.09.2021 – 11.10.2021)

II.2)Description
II.2.1)Title:

Cześć 14 – Prace utrzymaniowe na cieku Łęg Rokietnicki (odnoga starego koryta 0+000 - 0+590)

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
45246400 Flood-prevention works
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL822 Przemyski
Main site or place of performance:

NW Jarosław

II.2.4)Description of the procurement:

Zad1. Prace utrzymaniowe na cieku Łęg Rokietnicki (odnoga starego koryta 0+000 - 0+590)

Roboty:

Rozbiórka przetamowań szt. 12 w km 0+000-0+590 – 323,70 m3

Wywiezienie urobku z rozbiórki przetamowań na odl. do 2 km + wywożenie wyciętych krzaków złożonych w stosów – 470,57 mp

Usługi:

Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy w km 0+000 - 0+590

- 7080,00 m2

Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia gęste w km 0+000 - 0+590 - 0,59 ha

Zrębkowanie wyciętych krzaków złożonych w stosy w km j.w – 70,80 mp

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin realizacji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Rozpoczęcie: z dniem przekazania terenu realizacji przedmiotu zamówienia

Zakończenie: do 30 dni od dnia przekazania terenu realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający szacuje, że prace wykonywane będą w przedziale czasowym (01.09.2021 – 30.09.2021)

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 121-319732
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: RZ.ROZ.2810.33.2021
Lot No: 1
Title:

Cześć 1 – Udrożnienie potoku Ciek A

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usług Terenowych Stanisława Cygańczuk
Town: Łukawiec
NUTS code: PL822 Przemyski
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 13 910.55 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: RZ.ROZ.2810.33.2021
Lot No: 3
Title:

Cześć 3 – Udrożnienie potoku Dopływ w Oleszycach (Ciek Oleszyce)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: "OSKOS" Jan Pasieka
Town: Kalników
NUTS code: PL822 Przemyski
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 12 107.11 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: RZ.ROZ.2810.33.2021
Lot No: 4
Title:

Cześć 4 – Udrożnienie potoku Wisznia (Ciek Młodów)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usług Terenowych Stanisława Cygańczuk
Town: Łukawiec
NUTS code: PL822 Przemyski
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 14 924.65 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: RZ.ROZ.2810.33.2021
Lot No: 8
Title:

Cześć 8 – Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku dopływ w Rudołowicach (Rudołowski) w km 0+000 - 3+300

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FIRMA HANDLOWO¬USŁUGOWA DARIUSZ BAŁUTOWSKI
Town: Ryszkowa Wola
NUTS code: PL822 Przemyski
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 17 977.18 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: RZ.ROZ.2810.33.2021
Lot No: 10
Title:

Cześć 10 – Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Kanal Ulgi w km 0+000-5+100, 6+410-13+400 m. Leszno, Medyka, Siedliska, gm. Medyka

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: "OSKOS" Jan Pasieka
Town: Kalników
NUTS code: PL822 Przemyski
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 60 377.19 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: RZ.ROZ.2810.33.2021
Lot No: 14
Title:

Cześć 14 – Prace utrzymaniowe na cieku Łęg Rokietnicki (odnoga starego koryta 0+000 - 0+590)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
29/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: "OSKOS" Jan Pasieka
Town: Kalników
NUTS code: PL822 Przemyski
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 36 700.46 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Na ofertę składają się:

1) Formularz oferty zgodny z Załącznikiem Nr 2 do SWZ,

2) Do oferty wykonawca załącza obowiązkowo kosztorys ofertowy. Kosztorys ofertowy stanowi element oferty.

Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:

1 dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja

Z KRS, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji,

Np. uchwała właściwego organu Wykonawcy;

2 pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik;

3 dokument zawierający wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem, dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – o ile dotyczy;

4 JEDZ (zgodny w treści z Załącznikiem Nr 2 do Formularza Oferty), aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5 JEDZ (zgodny w treści z Załącznikiem Nr 2 do Formularza Oferty), aktualny na dzień składania ofert, dotyczący innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu;

6 dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów

7. dokument Self – cleaning – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, ustawy Pzp wykonawca nie polega wykluczeniu, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łączne przesłanki określone w art. 110 ust. 2 Pzp

Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składane na wezwanie:

1 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego,

2 informacja z KRK w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem.

3 oświadczenia wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy

Podmiotowe środki potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1 wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, określonych w pkt. 7.3 SWZ (dla części nr 1 - 13), i/lub wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, określonych w pkt. 7.3 SWZ (dla części nr 14) oraz Dowody określające, czy usługi i/lub roboty zostały wykonane należycie.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wobec treści dokumentów zamówienia i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy, tj. odwołanie oraz skarga do sądu.

2. Zgodnie z art. 513 ustawy, odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, O zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub Konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym Systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany Na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na Podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Zgodnie z art. 508, 514 i 516 ustawy:

1) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci Elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci Elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym;

2) Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci Elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem Terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego Terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do Jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do Jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

3) odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się Niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazywać zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania, okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie Odwołania oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności.

4. Zgodnie z art. 515 ustawy:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego Stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji Elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści dokumentów Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3) odwołanie

Wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto Lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021