Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 534751-2021

21/10/2021    S205

Poland-Gdansk: Radio broadcast transmission services

2021/S 205-534751

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku Radio Gdańsk S.A.
National registration number: 5840956045
Postal address: ul Grunwaldzka 18
Town: Gdańsk
NUTS code: PL634 Gdański
Postal code: 80-236
Country: Poland
Contact person: Piotr Jagielski
E-mail: p.jagielski@radiogdansk.pl
Telephone: +48 583498777
Internet address(es):
Main address: www.radiogdansk.pl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: media

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługi dosyłu i emisji programu radiowego Radia Gdańsk S.A. na obszarze województwa pomorskiego

Reference number: 1/VII/2021
II.1.2)Main CPV code
64228200 Radio broadcast transmission services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego usług UKF FM programu radiowego Radia Gdańsk wraz z dosyłem sygnałów modulacyjnych do obiektów nadawczych (nieprzerwanie całodobowo, wszystkiee dni w roku) z pięciu stacji nadawczych na obszarze województwa pomorskiego z parametrami technicznymi wyszczwgólnionymi w odpowiednich decyzjach rezerwacji oraz na warunkach określonych w SWZ. Zamówienie zotsało podzielone na pięć części.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 923 399.12 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Stacja nadawcza Pomorze

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
64228200 Radio broadcast transmission services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
Main site or place of performance:

Chwaszczyno

II.2.4)Description of the procurement:

Usługi ciągłego dosyłu i rozpowszechniania programu radiowego na częstotliwości 103,7 MHz z mocą 120 kW

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Niezawodność transmisyjna świadczonej usługi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Niezawodność energetyczna świadczonej usługi / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Czas reakacji na awarię stacji nadawczej i dosyłu sygnału / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Stacja nadawcza Lębork

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
64228200 Radio broadcast transmission services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL636 Słupski
Main site or place of performance:

Skórowo Nowe

II.2.4)Description of the procurement:

Usługa dosyłu i rozpowszechniania programu radiowego na częstotliwościi 91,1 MHz z mocą 10kW

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Niezawodność transmisyjna świadczonej usługi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Niezawodność energetyczna świadczonej usługi / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Czas reakacji na awarię stacji nadawczej i dosyłu sygnału / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Stacja nadawcza Bytów

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
64228200 Radio broadcast transmission services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL637 Chojnicki
Main site or place of performance:

Wojsk

II.2.4)Description of the procurement:

Świadczenie usługi dosyłu i rozpowszechniania programu radiowego na częstotliowości 107 MHz z mocą 10kW

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Niezawodność transmisyjna świadczonej usługi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Niezawodność energetyczna świadczonej usługi / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Czas reakacji na awarię stacji nadawczej i dosyłu sygnału / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Stacja nadawcza Słupsk

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
64228200 Radio broadcast transmission services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL636 Słupski
Main site or place of performance:

Słupsk

II.2.4)Description of the procurement:

Usługa dosyłu i rozpowszechniania programu radiowego na częstotliowości 102 MHz z mocą 1 kW

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Niezawodność transmisyjna świadczonej usługi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Niezawodność energetyczna świadczonej usługi / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Czas reakacji na awarię stacji nadawczej i dosyłu sygnału / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Stacja nadawcza Kwidzyn

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
64228200 Radio broadcast transmission services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL63 Pomorskie
Main site or place of performance:

Kwidzyn

II.2.4)Description of the procurement:

Usługa dosyłu i rozpowszechniania programu radiowego na częstotliwości 106 MHz z mocą 1 kW

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Niezawodność transmisyjna świadczonej usługi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Niezawodność energetyczna świadczonej usługi / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Czas reakacji na awarię stacji nadawczej i dosyłu sygnału / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 146-387720
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1/VII/2021
Lot No: 1
Title:

Stacja nadawcza Chwaszczyno

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Emitel S.A.
Postal address: Franciszka Klimczaka 1
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 02-797
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 521 602.34 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1/VII/2021
Lot No: 2
Title:

Stacja nadawcza Lębork

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EMITEL S.A.
Postal address: Franciszka Klimczaka 1
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 02-797
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 695 319.22 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1/VII/2021
Lot No: 3
Title:

Stacja nadawcza Bytów

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EMITEL S.A.
Postal address: Franciszka Klimczaka 1
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 02-797
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 733 714.24 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1/VII/2021
Lot No: 4
Title:

Stacja nadawcza Słupsk

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EMITEL S.A.
Postal address: Franciszka Klimczaka 1
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 02-797
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 638 778.73 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 1/VII/2021
Lot No: 5
Title:

Stacja nadawcza Kwidzyn

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EMITEL S.A.
Postal address: Franciszka Klimczaka 1
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 02-797
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 333 984.59 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się w terminie: 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono wyżej..Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej zamawiającego - Strona bip.radiogdansk.pl.Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021