Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 534767-2021

21/10/2021    S205

Poland-Katowice: Cleaning and sanitation services

2021/S 205-534767

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Oddział KWK „Ruda”, 41-711 Ruda Śląska, ul. Halembska 160
E-mail: bar.rzepka@pgg.pl
Telephone: +48 327173130
Internet address(es):
Main address: http://www.korporacja.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania łaźni pracowniczych dla potrzeb Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba.

Reference number: 442100413
II.1.2)Main CPV code
90900000 Cleaning and sanitation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania łaźni pracowniczych dla potrzeb Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Halemba

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres przedmiotu zamówienia opisany został szczegółowo w załączniku nr 1 do SWZ - SOPZ.

Szacunkowa ilość metrów do sprzątania w okresie 12 miesięcy wynosi 9 234 190 m2.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 107-283005
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania łaźni pracowniczych dla potrzeb Oddziału KWK Ruda Ruch Halemba.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Grupa Probud sp. z o.o.
Postal address: ul. Jagiellońska 4
Town: Gliwice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-100
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Spółka Inwestycji Górniczych Sp. z o.o.
Postal address: ul. Jagiellońska 4
Town: Gliwice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-100
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 1 124 262.63 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Prowadzenie magazynu i stałej ewidencji szafek i haków.

V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Zgodnie z działem X ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Town: jw.
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:Dział IX, Rozdział 2, Oddział 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
16/10/2021