Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Tjänster - 534803-2021

22/10/2021    S206

Nederländerna-Haag: Tjänster avseende audiovisuell produktion

2021/S 206-534803

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)
Postadress: PO Box 16183
Ort: The Hague
Nuts-kod: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Postnummer: 2500 BD
Land: Nederländerna
Kontaktperson: Procurement Office
E-post: procurement@eurojust.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eurojust.europa.eu/procurement
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tjänster avseende audiovisuell produktion

Referensnummer: 2021/EJ/12/PO
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
92100000 Film- och videotjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtal som omfattar tillhandahållande av audiovisuella produktionstjänster till Eurojust enligt beskrivningen i upphandlingsdokumenten.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 558 000.00 EUR
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
92112000 Tjänster i samband med film- och videoproduktion
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kontraktet omfattar tillhandahållande av audiovisuella produktionstjänster av hög kvalitet till Eurojust, ofta med snabb handläggning och till konkurrenskraftiga priser, för att förbättra dess externa och interna kommunikationsverksamheter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Fallstudie – kvalitet på animeringen / Viktning: 30
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitetsstyrning, scenarier för evenemang / Viktning: 20
Kvalitetskriterium - Namn: Hantering av kundrelationer / Viktning: 20
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet på de audiovisuella produktioner som föreslås / Viktning: 30
Pris - Viktning: 50
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 095-248741
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2021/EJ/12/PO/INS
Benämning på upphandlingen:

Tjänster avseende audiovisuell produktion

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/10/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 2
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Instant News Services
Nationellt registreringsnummer: 0442.731.259
Postadress: Boulevard Charlemagne 1/15
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1000
Land: Belgien
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 558 000.00 EUR
Kontraktets/delens totala värde: 558 000.00 EUR
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GC.Registry@curia.europa.eu
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader efter meddelandet om tilldelningsbeslutet kan en begäran om överklagande lämnas till det granskningsorgan som anges under rubrik VI.4.1). Eventuella observationer på tilldelningsförfarandet kan lämnas till den upphandlande myndighet, som anges under rubrik I.1). Vid misstanke om administrativa missförhållanden kan ett klagomål anföras till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum som de fakta som klagomålet bygger på blev kända (se http://www.ombudsman.europa.eu). Sådana klagomål leder varken till att tidsfristen för att anföra ett överklagande förlängs eller till att en ny period för att anföra ett överklagande inleds.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)
Postadress: PO Box 16183
Ort: The Hague
Postnummer: 2500 BD
Land: Nederländerna
E-post: procurement@eurojust.europa.eu
Internetadress: http://www.eurojust.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/10/2021