Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Tjenesteydelser - 534815-2021

22/10/2021    S206

Belgien-Bruxelles: Peerevaluering af EMAS' akkrediterings- og licensudstedelsesorganer

2021/S 206-534815

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Miljø (ENV)
Postadresse: ENV.A.5 – Finance, BU 9 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Peerevaluering af EMAS' akkrediterings- og licensudstedelsesorganer

Sagsnr.: ENV/2021/OP/0002
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I henhold til artikel 31 i EMAS-forordningen skal alle akkrediterings- og licensudstedelsesorganer i henhold til denne forordning deltage i regelmæssige peerevalueringer vedrørende akkreditering af og licensudstedelse til miljøverifikatorer, som skal tilrettelægges af forsamlingen af akkrediterings- og licensudstedelsesorganer (FALB, Forum of Accreditation and Licensing Bodies) mindst hvert fjerde år, og som vil omfatte en vurdering af reglerne og procedurerne i artikel 28 og 29 i EMAS-forordningen.

FALB fremsender regelmæssigt en rapport om peerevalueringen til Kommissionen og det udvalg, der er nedsat ved artikel 49, stk. 1, og offentliggør den.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 200 000.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Peerevaluering af EMAS' akkrediterings- og licensudstedelsesorganer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet og ressourceallokering / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

09 02 02 (Life Op.) Cirkulær økonomi og livskvalitet.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Dette blev tidligere offentliggjort i forhåndsmeddelelsen EUT S 071-179754 med titlen: Peerevaluering af forsamlingen af akkrediterings- og licensudstedelsesorganer (FALB, Forum of Accreditation and Licensing Bodies) i henhold til ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS, Eco-Management and Audit Scheme).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 090-231916
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 090202/2021/855991/SER/ENV.B.1
Betegnelse:

Peerevaluering af EMAS' akkrediterings- og licensudstedelsesorganer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/10/2021
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Umweltbundesamt GmbH (UBA GMBH)
Postadresse: Spittelauer Lande, 5
By: Vienna
NUTS-kode: AT Österreich
Postnummer: 1090
Land: Østrig
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 200 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 200 000.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Forbeholdsklausul:

Bemærk venligst, at budgetgennemførelsen af kontrakten er underlagt følgende betingelser:

* vedtagelse af retsgrundlaget: Life-forordningen er det instrument, hvorunder gennemførelsen af GD for Miljøs politik vil blive gennemført i perioden 2021-2027. LIFE-forordningen forventes offentliggjort i EUT i juni 2021 og træder i kraft efter offentliggørelsen;

* godkendelse af det årlige arbejdsprogram for det pågældende gennemførelsesår.

Opfyldelsen af disse betingelser ligger uden for den ordregivende myndigheds kontrol.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se venligst udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på adressen anført i afsnit I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2021