Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Urakat - 534851-2021

22/10/2021    S206

Suomi-Turku: Siltojen rakennustyöt

2021/S 206-534851

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2296962-1
Postiosoite: PL 236
Postitoimipaikka: Turku
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Postinumero: 20101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Ari Salo
Sähköpostiosoite: ari.salo@ely-keskus.fi
Puhelin: +358 295022830
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Paimion kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0136169-2
Postitoimipaikka: Paimio
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Juha Saarinen
Sähköpostiosoite: juha.saarinen@paimio.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.paimio.fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Mikäli kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu eri maita – sovellettava kansallinen hankintalaki:

ELY on maksajana varsinaisessa urakassa ja option maksajana toimii kaupunki.

I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=363663&tpk=95b677e5-1007-4a25-8acf-2749abfd7cf4
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=363663&tpk=95b677e5-1007-4a25-8acf-2749abfd7cf4
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: Tienpidon tehtävien hoitaminen

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Pakurlan silta

Viitenumero: VARELY/5430/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45221110 Siltojen rakennustyöt
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Urakka on kokonaishintapohjainen kokonaisurakka (KU).

Urakkaan kuuluu Pakurlan sillan rakentaminen siinä laajuudessa kuin se suunnitelma-asiakirjoissa on määritelty kaikkine tiejärjestelyineen, varusteineen ja laitteineen.

Urakan tarkempi kuvaus on sopimusasiakirjoissa

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Paimio

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Pakurlan silta sijaitsee Paimiossa maantiellä 2340. Uusi rakennettava silta korvaa nykyisen 1970 valmistuneen sillan sijoittuen sen eteläpuolelle.

Uuden sillan kokonaispituus on 220,5 metriä ja hyötyleveys 13 metriä. Silta on tyypiltään jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta.

Urakan päätyövaiheita ovat mm:

- paalutetun työsillan rakentaminen

- sillan ja pengerlaattojen paalutustyöt, pengerlaattojen rakentaminen

- maatukien kaivantojen tuentojen rakentaminen pengerlaattojen päälle

- syvästabilointitöiden tekeminen

- uuden sillan rakentaminen

- tienrakennustyöt

- nykyisen sillan purku

Lisäksi tilaaja pyytää optiohinnan kiertoliittymän rakentamisesta maanteiden 2340 (Paimiontie) sekä 181 (Kravinkuja) liittymään rakennussuunnitelmien mukaisesti. Option käytöstä päätetään ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Optiona tarjottavan kiertoliittymän tarjoushinnan tulee perustua suunnitelmien mukaisien rakenteiden toteuttamisen todellisiin kustannuksiin.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 22
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdollisia lisä- ja muutostöitä tarjottujen yksikköhintojen mukaan tai sopimuksen mukaisten hinnanmuodostusperiaatteiden mukaisilla hinnoilla.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Hankkeen tiesuunnitelma ei ole vielä lainvoimainen. Mikäli tiesuunnitelma ei saa lainvoimaa, voidaan hankinta keskeyttää ennen urakkasopimuksen solmimista.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 25/11/2021
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 25/11/2021
Paikallinen aika: 12:01

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä tilausta
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/59666/notice/84262

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/10/2021