Urakat - 534892-2021

22/10/2021    S206

Suomi-Helsinki: Rakennustyöt

2021/S 206-534892

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: A-Kruunu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1736841-8
Postiosoite: Arabiankatu 12
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00560
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Leena Aho-Manninen
Sähköpostiosoite: leena.aho-manninen@a-kruunu.fi
Puhelin: +358 405600481
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.a-kruunu.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://www.sokopro.fi
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Valtion omistama erityspalveluyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

A-Kruunu Lahden Teräsmuorin raitti 1

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000 Rakennustyöt
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

A-Kruunu Lahden Teräsmuorin raitti 1 -nimisen asuinrakennushankkeen rakentaminen KVR-urakkana.

Rakennushanke sisältää A-Kruunun omaan omistukseen tulevan asuinkerrostalon sekä siihen kuuluvien pihojen ja pysäköintialueiden rakentamisen täysin valmiiksi.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45000000 Rakennustyöt
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C3 Päijät-Häme
Pääasiallinen suorituspaikka:

Teräsmuorin raitti 1, 15700 Lahti. Kiinteistötunnus 398-25-152-4 ja 3.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Yksiportaisen kuusikerroksisen asuinkerrostalohankkeen ja sen käyttöön tulevien pihojen ja autopaikoitusalueiden rakentaminen KVR-urakkana tarjouspyynnön viiteasiakirjojen mukaisesti.

Alustavien arkkitehtisuunnitelmien mukainen laajuus on n. 2045,5 asm2 ja n. 2470,5 kem2 , yhteensä 37 asuntoa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

LPA-1 tontin 3 rajalle, junaradan ja ratapiha-alueen puolelle, Väyläviraston ohjeiden mukaisen suoja-aidan rakentaminen.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistujan tulee olla asianmukaisesti huolehtinut yhteiskunnalisten velvoitteiden hoitamisesta. Osallistujan tulee kuulua Vastuu Group:n luotettava kumppani-palveluun ja yrityksen tulee olla hoitanut tilaajan selvitysvelvollisuutta ( 1233/2006) koskevan lain edellyttämät velvoitteet.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistujalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan osallistujan liikevaihdosta, vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Osallistujalta vaaditaan, että kahden edellisen tilikauden vähimmäisliikevaihto on 10 miljoonaa euroa/tilikausi.

Osallistujan Suomen Asiakastieto Oy:n määrittelemän ratingin tulee olla vähintään A+.

Mikäli osallistuja on ryhmittymä tai työyhteenliittymä, tulee ryhmittymän tai työyhteenliittymän kaikkien osapuolten täyttää vaatimukset ratingin osalta.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Osallistujalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden tekniset ja ammatilliset edellytykset hankinnan suorittamiseen.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Osallistujan tulee olla viimeisen viiden vuoden aikana toteuttanut (valmiiksi rakentanut) vähintään kolme vastaavaa asuinrakennushanketta Suomessa.

Osallistujalla tulee olla asianomaisella toimialalla Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA-pätevyys tai sen tulee toimittaa pätevyytensä toteamiseksi riittävät näytöt ja todistukset tilaajalle.

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Määritelty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 25/11/2021
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 25/11/2021
Paikallinen aika: 13:00
Paikka:

A-Kruunu Oy, Arabiankatu 12, 00560 Helsinki

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten julkista avaamista ei järjestetä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Urakkatarjouksen voi jättää vaihtoehtoisesti sähköpostilla. Tarjouslomakkeet toimitetaan pdf-muodossa sähköpostiosoitteeseen tarjoukset@a-kruunu.fi ja sähköpostin otsikkoon tulee kirjoittaa " Tarjous, Lahden Teräsmuorin raitti 1- KVR-urakka".

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/59585/notice/84141

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/10/2021