Varer - 534896-2018

05/12/2018    S234    - - Varer - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Aarhus: Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)

2018/S 234-534896

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Aarhus Universitet
311 19 103
Trøjborgvej 82-84
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Suheyla Savas
Telefon: +45 93508667
E-mail: schs@au.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.au.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af instrument til at måle protein kvalitet og stabilitet

Sagsnr.: 2018-159-000060
II.1.2)Hoved-CPV-kode
38000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

7 proteinkemi laboratorier på Aarhus Universitet, som forsker i forskellige aspekter indenfor proteinbiokemi skal købe et instrument til at måle protein kvalitet og stabilitet, hvor der er behov for en hurtig og effektiv måde at måle protein stabilitet på. Det er vigtig at protein prøven er i opløsning når der måles samt at proteinet ikke mærkes med et fluorescerende molekyle. Derudover er det vigtig at der kan måles på lave protein koncentrationer da prøverne er meget kostbare.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 26 500.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

7 proteinkemi laboratorier på Aarhus Universitet, som forsker i forskellige aspekter indenfor proteinbiokemi skal købe et instrument til at måle protein kvalitet og stabilitet, hvor der er behov for en hurtig og effektiv måde at måle protein stabilitet på. Det er vigtig at protein prøven er i opløsning når der måles samt at proteinet ikke mærkes med et fluorescerende molekyle. Derudover er det vigtig at der kan måles på lave protein koncentrationer da prøverne er meget kostbare.

Det er derfor afgørende, at instrumentet opfylder følgende krav:

1) Kan måle protein stabilitet (Tm) i opløsning i kapillærer;

2) Bruge fluorescens fra tryptofaner og kræver derfor ikke at protein prøven skal mærkes;

3) Bruge små volumener (10 μl) per eksperiment og lave protein koncentrationer (ned til 1 uM).

Ordregiver har foretaget en undersøgelse af markedet, som danner grundlag for at Ordregiver er af den overbevisning at der kun er en leverandør, som kan levere det efterspurgte.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

7 proteinkemi laboratorier på Aarhus Universitet, som forsker i forskellige aspekter indenfor proteinbiokemi skal købe et instrument til at måle protein kvalitet og stabilitet, hvor der er behov for en hurtig og effektiv måde at måle protein stabilitet på. Det er vigtig at protein prøven er i opløsning når der måles samt at proteinet ikke mærkes med et fluorescerende molekyle. Derudover er det vigtig at der kan måles på lave protein koncentrationer da prøverne er meget kostbare.

Det er derfor afgørende, at instrumentet opfylder følgende krav:

1) Kan måle protein stabilitet (Tm) i opløsning i kapillærer;

2) Bruge fluorescens fra tryptofaner og kræver derfor ikke at protein prøven skal mærkes;

3) Bruge små volumener (10 μl) per eksperiment og lave protein koncentrationer (ned til 1 uM).

Ordregiver har foretaget en undersøgelse af markedet, som danner grundlag for at Ordregiver er af den overbevisning at der kun er en leverandør, som kan levere det efterspurgte.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
30/11/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
NanoTemper Technologies GmbH
Floessergasse 4,
Munich
Tyskland
NUTS-kode: DE
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 26 500.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 4171500
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/12/2018