Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Byggentreprenader - 534917-2021

Submission deadline has been amended by:  584317-2021
22/10/2021    S206

Sverige-Stockholm: Färdigställande byggnadsarbeten

2021/S 206-534917

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Statens fastighetsverk
Nationellt registreringsnummer: 202100-4474
Postadress: Box 2263
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 103 16
Land: Sverige
Kontaktperson: Adriana Wirén
E-post: adriana.wiren@sfv.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.sfv.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcvjgwqiu&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcvjgwqiu&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Upphandling av Ramavtal avseende entreprenadarbeten fastighetsområde Uppsala

Referensnummer: 1891/21
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45400000 Färdigställande byggnadsarbeten
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtal Entreprenadarbeten för:

Fastighetsområde Uppsala mfl som omfattar/ delar av

Uppsala, Dalarna, Gävle, Umeå, Härnösand, Västerås, Östersund, Örebro, Vaxholm, Ulriksdal

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45261310 Plåtslageri
45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur
45330000 Rörmokeriarbeten
45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
45332200 VA-arbeten
45442100 Målning
45442180 Ommålning
45450000 Övriga färdigställande byggnadsarbeten
51900000 Installation av styr- och reglersystem
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE1 Östra Sverige
Nuts-kod: SE3 Norra Sverige
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ramavtal Entreprenadarbeten för:

Fastighetsområde Uppsala mfl som omfattar/ delar av

Uppsala, Dalarna, Gävle, Umeå, Härnösand, Västerås, Östersund, Örebro, Vaxholm, Ulriksdal

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

1+1 år

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 22/11/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/06/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 23/11/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/10/2021